Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Strategia

Strategia

Etusivu > Strategia

Strategia

Nuorten Lääkärien Yhdistys “liittää yhteen Suomen nuoret lääkärit,

 

edistää heidän ammatillista kehitystään, valvoo heidän ammattiin liittyviä etujaan sekä ilmaisee heidän mielipiteensä maan terveydenhuollolle ja lääkärikunnalle tärkeissä kysymyksissä” (Säännöt 2 §). Nuorten Lääkärien Yhdistys on Nuoren Lääkärin ääni.

Nuorten Lääkärien Yhdistys rakentaa uuden lääkärisukupolven tulevaisuuden.

 

NLY nostaa epäkohdat rohkeasti keskusteluun ja osallistuu aktiivisesti nuoria lääkäreitä koskevaan päätöksentekoon, erityisesti työelämän edunvalvontaan ja lääkärikoulutuksen kehittämiseen. NLY on nuoren lääkärin arjen asiantuntija, joka tuntee lääkärin urapolun alkutaipaleen erityispiirteet. NLY varmistaa, että Nuoren Lääkärin työ on luonteeltaan kehittävää, kouluttavaa ja hallittavaa.

Vuonna 2025 Nuoren Lääkärin arki on tasapainoista.

 

Nuori Lääkäri saa käyttää 20 % työajastaan jatkuvaan kouluttautumiseen, ammatilliseen kasvuun ja oman työnsä sekä työyhteisönsä kehittämiseen. Erikoistumiskoulutus on osaamisperustaista ja koulutusväylät tekevät erikoistumisesta sujuvaa. Kaikilla lääkäreillä on mahdollisuus työnohjaukseen.

Nuoria Lääkäreitä ovat kollegat lääketieteen kandidaateista erikoislääkäreihin.

 

NLY:n jäseniksi ovat tervetulleita kaikki kollegat, jotka edelleen kokevat ammattikunnan uudistamisen ja tulevien lääkärisukupolvien asian omakseen. NLY on yhteisö, jossa kaikki jäsenet saavat tukea, turvaa ja ohjausta. Lääkärit haluavat kuulua osaksi NLY:tä ja maltillinen jäsenmaksu kannustaa jäsenyyden säilyttämiseen.

Nuorten Lääkärien Yhdistyksen toiminta koetaan arvokkaaksi

 

ja siitä karttuvaa kokemusta arvostetaan myös työelämässä. NLY huomioi joustavasti yhdistyksen toimijoiden elämäntilanteet, hyvinvointi yhdistyksessä takaa toiminnan jatkuvuuden. NLY työskentelee kollegiaalisesti, asiantuntevasti ja inhimillisesti halukkaana kehittämään ja parantamaan terveydenhuoltoa.

NLY on arvostettu yhteistyökumppani ja tunnettu aloitteellisuudestaan.

 

NLY:llä on kansallisesti laaja yhteistyöverkko. Läheistä yhteistyötä tehdään lääkärijärjestöjen, yliopistojen, valtion- ja kuntahallinnon kuin muidenkin terveyden-huollon toimijoiden kanssa. NLY osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön sekä Pohjoismaissa että Euroopassa.

Nuorten Lääkärien Yhdistyksen valtuuskunta hyväksyi yhdistykselle päivitetyn strategian syyskokouksessaan 2019.

NLY:n strategiakaavio pdf-muodossa

 

Nuoren lääkärin ääni lääkärikunnassa

 

Viiden tähden koulutuspaikat

Koulutuspaikkakyselyllä kartoitetaan erikoistuvien lääkäreiden saamaa koulutusta ja ohjausta sekä erikoistuvien lääkäreiden työoloja ja työn kuormittavuutta. Vuonna 2019 kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Lääkäriliiton kanssa. NLY käyttää kyselyn tuloksia erikoistumiskoulutuksen kehittämiseen ja lääkäreiden työhyvinvoinnin parantamiseksi.