Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Tietoa NLY:stä > Vaalit > NLY valtuuskuntavaalit: Ehdokkaat 2024

NLY valtuuskuntavaalit
Ehdokkaat 2024

2-15 Valmistuneiden vaaliliitto
16-18 Opiskelijoiden vaaliliitto

19-29 Valmistuneiden vaaliliitto
30-31 Opiskelijoiden vaaliliitto

32-46 Valmistuneiden vaaliliitto
47-52 Opiskelijoiden vaaliliitto

53-56 Valmistuneiden vaaliliitto
57-59 Opiskelijoiden vaaliliitto

60-62 Opiskelijoiden vaaliliitto

63-66 Valmistuneiden vaaliliitto
67-71 Opiskelijoiden vaaliliitto

OYS Valmistuneet

OYS Opiskelijat

Niko Nousiainen

Olen Lapin NLY:n pj vuonna 2024. Haluan, että kaudellani Lapin NLY:n toimintaan pääsevät mukaan kaikkialla Lapissa niin
julkisella kuin yksityisellä työskentelevät lääkärit, joiden erikoistuminen/urakehitys on vielä vaiheessa. Työskennessäni Inarissa, Muoniossa, Kolarissa tai Levillä en kokenut, että NLY olisi tarjonnut juurikaan Rovaniemen ulkopuolista toimintaa tai sitä ei
ainakaan markkinoitu muualle Lappiin, joten tämä on otettu tavoitteeksi kaudelle 2024. Samaa yhteisöllisyyttä ajoin Etelä-
Karjalan NLY:ssä kahdella pj-kaudellani ja toivon että Lapissa pystyttäisiin valimatkoista huolimatta tuoda NLY:n toiminta lähemmäksi kaikkialla työskenteleviä kollegoita.

Olen valmistunut 2014 Turusta ja työskennellyt ympäri Suomen nuorisopsykiatrialla,
psykiatrialla, päihdepsykiatrialla, akuuttilääkärinä, yleislääkärinä terveyskeskuksissa, välitysfirman kautta Addiktumilla sekä
yksityisellä Terveystalolla ja Pihlajalinnalla. Olen yle el ja minulla on keskeneräinen väitöskirja psykiatrialla. Voin siis sanoa, että
minulla on laaja-alainen näkemys lääkärinä toimiessa eri aloilla ja eri puolilla Suomea.

Työskentelen tällä hetkellä Rovaniemen
Terveystalolla. Näen tämän monipuolisen kokemukseni ehdottomana vahvuutena NLY:n valtuuskunnassa työskentelyyn ja
kykenen edustamaan useissa eri tilanteissa olevia kollegoja ja ajamaan teidän asioitanne.

Kaikki minut tuntevat tietävät, että
saan asioita oikeasti vietyä eteenpäin, kuten olen tehnyt jo opiskeluajoista lähtien mm. FiMSICin kansallisena
seksuaaliterveystvirkailijana edistäessäni omalta osaltani homoseksuaalien verenluovutusoikeutta, tasa-arvoista avioliittolakia ja
ollut perustamassa Suomen nuorisolääkärit ry:tä.

Olen todella suuri tasa-arvoisuuden kannattaja sekä lisäksi hyvin liberaali. Kannatan mm. eutanasiaa ja
mikäli minut valitaan, niin tulen varmasti pitämään sitä esillä muiden ajamieni asioiden lisäksi. Tulen omalta osaltani vaatimaan,
että Lapissa ei terveyskeskusverkostoa karsita eikä sairaaloiden määrää vähennetä.
Jos haluat tietää lisää, niin voit
aina kysyä suoraan minulta 🙂

Tuomas Anttila

Reilu kolmekymppinen kahden lapsen isä, joka hoitaa arjessaan mahapuolen kolotuksia. Gastrokirurgin töissä ympäri pohjoista, pääpaikkana Oulu. NLY:ssä erikoistuvien lääkärien asiat ja uranäkymät lähellä sydäntä. Aiempaa kosketuspintaa OLK:ssa ja SML:ssa.

Tapani Laine

Olen 25-vuotias, Oulusta keväällä 2023 valmistunut lisensiaatti ja opiskelija-aktiivi. Minulle tärkeitä teemoja ovat lääkärien peruskoulutuksen taso ja rahoitus, sekä nuorten lääkärien hyvinvointi. Työkokemusta minulla on pääosin terveyskeskus- ja keskussairaalapäivystyksestä. Suoritan parhaillaan varusmiespalvelusta upseerikokelaana Santahaminan terveysasemalla. Palveluksen jälkeen en aio kiiruhtaa erikoistumaan, mutta aikanaan suuntana on kenties yle, sisätaudit tai nuorisopsykiatria.

Henry Sundqvist

Hei! Olen v. 2017 Oulusta valmistunut, yleislääketieteeseen erikoistuva lääkäri. Olen toiminut viime kauden NLY:n valtuuskunnan varajäsenenä ja 6 vuoden ajan NLY:n paikallisosastoissa Oulussa ja Rovaniemellä. Nuorten ja nuoreksi itsensä tuntevien lääkärien hyvinvointi ja edunvalvonta ovat minulle erityisen tärkeitä. Toivon voivani jatkaa valtuuskuntatyössä!

Roosa Kolehmainen

Olen 26-vuotias kirurgian erikoistuva Kokkolasta. Taustalla on kaksi kautta NLY:n hallituksessa sekä koulutusvaliokunnassa ja Oulun paikallisosaston puheenjohtajuus 2022, joten NLY:n toiminta eri sektoreilta on tullut minulle tutuksi. Minulle erityisen tärkeää on huolehtia erikoistuvien jaksamisesta sekä työolosuhteista. NLY:n toiminta tulee olla myös helposti lähestyttävää ja saavutettavaa myös kauempana asuville. Tässä paikallistoiminnan tärkeys korostuu. 

Eelis Palokangas

Radiologiaan erikoistuva lääkäri Lapin keskussairaalassa. Olen päässyt osallistumaan valtuuskunnan toimintaan varajäsenenä viime kaudella ja haluan tuoda pohjoista näkökulmaa valtuuskuntaan jatkossakin.

Eeva Mattila

Olen 27-vuotias oululainen. Valmistuin keväällä 2023 Oulun yliopistosta. Työskentelen parhaillaan hyvinvointikeskuksessa YEK:iä suorittaen, toistaiseksi pohdin vielä omaa erikoisalaani. Työn vastapainona vietän mielelläni vapaa-aikaa tanssisalilla. Nuorena lääkärinä itselleni tärkeitä teemoja ovat työssä jaksaminen sekä riittävä perehdytys ja ohjaus, ja näitä pyrkisin edistämään myös NLY:n valtuuskunnassa. 

Tino Ruotsalainen

Keväällä erikoislääkäriksi valmistuva yleislääkäri. Olen toiminut NLY:ssä valtuuskunnassa, edunvalvontavaliokunnassa ja aktiivina Lapin paikalliosaston toiminnassa. NLY on täynnä erinomaisia kollegoita, jotka vievät nuorten lääkäreiden asiaa eteenpäin. Olen toiminut yhdistyksessä monissa eri rooleissa ja koen ne kaikki tärkeinä kokonaisuuden kannalta. Erityisesti olen ollut osallistumassa hyvän päivystyspaikan – kriteerit lausunnon tekemisessä ja viime lääkärisopimuskierroksen neuvottelutavoitteiden asettamisen kanssa. Haluan jatkaa NLY:n toiminnassa tulevinakin vuosina. Minulle tärkeitä asioita ovat: perusterveydenhuollon roolin vahvistaminen, laadukas koulutus ja työssä jaksaminen edunvalvontaa unohtamatta.

Susanna Muukka

Oulusta 2023 valmistunut LL. Terveyskeskuslääkärinä yek-jaksoa tekemässä. Kiinnostunut erikoistumiskoulutuksen kehittämisestä, koulutusvaliokunnan jäsen vuodesta 2023.

Mari Kuoppala

Olen töissä Lapin keskussairaalassa kirurgian klinikassa erikoistuvana lääkärinä. NLY:ssä olen menneellä kaudella toiminut valtuuskunnan varajäsenenä ja Oulun paikallistoiminnan puheenjohtajana (2023). NLY tuo nuorten lääkärien äänen kuuluviin ja tärkeimpänä vaikutuksen kohteena ja tavoitteena pidän kestäviä ja kannustavia työoloja lääkärin työn tekemiselle. Valtuuskunnan jäsenenä pitäisin merkityksellisenä tuoda pohjoisen ääntä kuuluviin! 

Jaakko Vähämäki

Olen 27-v. YEK-vaihetta Rovaniemellä suorittava lääkäri. Edunvalvonnasta ja päätöksenteosta on kokemusta ainejärjestöstä, ylioppilaskunnasta ja yliopiston hallinnosta. NLY:ssä aion ajaa koulutuksen resurssien ja laadun parantamista aina kandista konkariin!

Ossi Vuorre

Asun nykyisin Oulun seudulla ja olen syksyllä hypännyt mukaan NLY:n Oulun paikallistoimintaan.

Jani Virkkala

Oulusta 2023 valmistunut LL. Töissä terveyskeskuslääkärinä, YEK-jaksoa tekemässä. NLY Koulutusvaliokunnan jäsen nyt toista vuotta, minkä vuoksi koulutuksen edistäminen on minulle tärkeää. 

Maaret Laakso

Olen anestesiologiaan ja tehohoitoon erikoistuva lääkäri ja työskentelen OYS:ssa. Edustan NLY:tä tällä hetkellä Lääkäriliiton hallituksessa. Terveyspalvelujärjestelmämme muutokset tulevat varmasti haastamaan myös erikoislääkärikoulutuksen taas uudella tavalla ja NLY:n rooli koulutuksen vaalijana sekä koulutettavien lääkäreiden äänitorvena on merkittävä. Henkilökohtaisesti pidän tärkeänä myös sitä, että koko Suomen olosuhteet huomioidaan uudistuksia tehdessä. NLY:n sisäisistä asioista haluan mainita paikallisosastotoiminnan, mihin kannattaa panostaa, sillä paikallisosastot ovat jäsenille ikkuna NLY:hyn ja päinvastoin.

Joakim Hulkkonen

Olen 4. vuoden opiskelija Oulusta. NLY on ehtinyt lyhyen jäsenyyden aikana tulla tutuksi mm. Nuori Lääkäri -lehden lukijana sekä Kesäkiertueen merkeissä koulutuksia unohtamatta. Järjestötoimintaan olen ehtinyt päästä sisään Oulun lääketieteellisen killan kautta, jossa olen toiminut niin Valtuuston puheenjohtajana, Pääsihteerinä kuin myös kuluvana vuonna Puheenjohtajana. Parin vuoden päästä valmistuvana lääkärinä koen tärkeänä lääkärien, varsinkin nuorten lääkäreiden, hyvinvointi ja hyvien työolosuhteiden edistämisen. Koulutuksen on oltava yliopistossa työelämään valmistavaa, sekä opintojen jälkeen tarjota mahdollisuudet oman osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen. Näin jokaisella nuorella lääkärillä on mahdollisuus kehittyä haluamakseen lääkäriksi.

Jussi Lehtonen

5. vuoden kandi Oulusta. Järjestötoiminnasta itselläni on kokemusta ainejärjestömme OLK:n valtuusto-, hallitus- ja Kiinteistöpesteistä usean vuoden ajalta. Itselleni tärkeitä teemoja ovat tasokas lääkärikoulutus ja työntekijäystävällinen työ.

Julia Mäntylä

Olen Julia Mäntylä ja opiskelen Oulussa 3. vuosikurssilla. Järjestötoiminta on lähellä sydäntäni ja olen osallistunut koko opiskeluaikani aktiivisesti Oulun lääketieteellisen killan (OLK) toimintaan. Olen toiminut muun muassa OLK:n valtuuston puheenjohtajana sekä kiltalehtemme päätoimittajana. NLY:n toimintaan olen päässyt kurkistamaan Oulun paikallistoiminnan kautta. Edunvalvonta on minulle tärkeää ja tähän mennessä olen päässyt edistämään opiskelijoiden etuja tiedekunta- ja ylioppilaskuntatasolla. NLY:n kautta toiveeni on päästä toteuttamaan edunvalvontaa valtakunnallisella tasolla, ja varmistaa mahdollisimman mutkaton työelämään siirtyminen ja hyvät jatkokoulutusmahdollisuudet meille nykyisille kandeille. Edunvalvonnan ohella NLY:ssä minulle on tärkeää mukavia vapaa-ajan aktiviteetteja tarjoava paikallistoiminta, jota haluan olla jatkossakin edistämässä Oulussa.

TAYS Valmistuneet

TAYS Opiskelijat

Jesper Perälä

Erikoistuva lääkäri, tällä hetkellä Jyväskylässä. NLY:ssä ajamassa hyviä työoloja ja nuorten lääkärien etuja.

Riku Metsälä

Olen 30 v, pienen pojan isä ja terveydenhuoltoon erikoistuva lääkäri Pirkanmaan hyvinvointialueen avosairaanhoidon kehittäjänä. NLY:n valtuuskuntaan olen päässyt mukaan v. 2018 ja työtä yhdistyksen parissa on tehty siitä saakka: Nyt minulla on kolmas puheenjohtajakausi käynnissä. Minulle on tärkeää päästä vaikuttamaan työelämän muutokseen NLY:n keinojen ja arvopohjan kautta. Erikoistuvien lääkäreiden aseman parantaminen vaatii työtä erikoislasta riippumatta.

Maria Lagus

Tässä Tampereelta 2023 valmistunut hyörijä. Tällä hetkellä työskentelen Pirkkalan terveyskeskuksessa terkkalääkärinä. Viimeisen vuoden ajan olen työskennellyt NLY:ssä koulutuspaikkakyselyn parissa toisena vastaavana. Tavoitteenani on keskittyä erityisesti koulutuksen edunvalvontakysymyksiin.

Mikko Airo

NLY:ssä terveyspoliittisen valiokunnan puheenjohtaja. Päivätyönä Hämeenkyrön ja Ikaalisten ylilääkärinä. Terveydenhuoltoon erikoistuva. NLY:ssä tavoitteena nostaa esiin perusrerveydenhuollon asemaa erityisesti palvelureformia ja hyvinvointialueuudistusta koskevissa teemoissa.

Lauri Heiskanen

Valmistunut v. 2018, akuuttilääketieteeseen erikoistuva, NLY:n hallituksen jäsen (taloudenhoitaja), NuoriLääkäriPäivien parissa hääräilijä. Mielestäni NLY:n tulisi panostaa: a) Lääkärin oikeusturvan parantamiseen. Lääkärin tekemä virhe voi sattuman kaupalla johtaa Suomessa aivan liian kuormittavaan prosessiin ja tuomioon, toisin kuin muissa pohjoismaissa. b) Nuorten lääkärien palkkaedunvalvontaan. Sairauden vuoksi menetetyiltä päivystysvuoroilta tulisi maksaa täysi palkka. 

Anni Saukkola

Äänestä minua jos haluat kokemusta ja sydämen sivistystä NLY:n valtuuskuntaan! Olen 30-vuotias psykiatriaan erikoistuva lääkäri Jyväskylästä ja valtuuskuntatyö on tuttua jo useammalta kaudelta. Lisäksi olen toiminut Lääkäriliiton ja Duodecim-seuran luottamustehtävissä. Olen myös tehnyt uraa sosiaalisessa mediassa kansanterveystyön parissa Lääkäri Annina. Minulle tärkeää on erikoistuvien arjen parantaminen, yhdenvertaisuusasiat ja nuorten lääkärien hyvien ideoiden saattaminen eteenpäin Lääkäriliittoon ja sitä kautta vaikuttaminen suomalaiseen terveydenhuoltoon

Anna Alexanova

Valmistun maaliskuussa lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta ja suuntaan töihin Lempäälän terveyskeskukseen suorittamaan YEK:ä. Lisäksi viimeistelen sepelvaltimotautipotilaiden rasva-aineenvaihduntaa käsittelevää väitöskirjaani. Kollegojen edunvalvonnasta olen huolehtinut jo LL-opintojen alusta asti mm TLK:n hallituksessa (2018-2019), tiedekuntaneuvostossa ja Tampereen yliopiston koulutusneuvostossa sekä kaksi vuotta Medisiinariliiton hallituksessa (2020-2021), joista toisena vuonna olin Medisiinariliiton hallituksen varapuheenjohtaja. Nyt pyörähtää käyntiin myös kolmas vuosi Suomen Lääkäriliiton Tampereen professiovaliokunnan jäsenenä. Olen aikaisemmin osallistunut NLY:n toimintaan paikallisesti Tampereen johtokunnan jäsenenä vuonna 2019 sekä valtakunnallisesti toimiessani NLY:n koulutusvaliokunnassa Medisiinariliiton tarkkailijajäsenenä. Toivon nyt pystyväni jatkamaan järjestöaktiivipolkuani NLY:n valtuuskunnassa. Nuorten lääkäreiden hyvinvointi on usein koetuksella uran rakentamisen ja perheellistymisen ristipaineessa. Siksi valtuuskunnan jäsenenä minulle tärkeitä teemoja olisivat työn ja vapaa ajan sovittamista ja työnhallintaa tukevat toimet sekä laadukas koulutus ja ohjaus. 

Krista Korja

Olen anestesiologiaan ja tehohoitoon erikoistuva lääkäri Taysista. Valmistuin lääkäriksi 2018 Tampereelta. Olen jo pidempään toiminut aktiivisesti NLY:n eri valiokunnissa ja nyt viimeiset pari vuotta Koulutuspaikkakysely-vastaavana. Minulla on laaja tietämys erikoistuvan lääkärin haasteista ja etenkin edunvalvonnalliset asiat kiinnostavat.

Markus Hautamäki

Tervehdys kollegat! Olen Markus, -23 keväällä valmistunut LL Tampereelta. Työskentelen tällä hetkellä TAYS Acutassa akuuttierikoistuvan tehtävässä, mutta oma erikoisala on toistaiseksi vielä haussa. Töiden lisäksi toimin NLY:n hallituksessa koulutusvaliokunnan puheenjohtajana, sekä Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsenenä. Kuluva vuosi on jälleen osoittanut, miksi NLY:n toiminta on erityisen tärkeää. NLY:n aloitteesta erikoistuville lääkäreille saatiin vuositasolla noin 2000e palkankorotus, jonka jälkeen palkkaedunvalvonnan merkitys on korostunut, kun osa työnantajista on tulkinnut palkkaportaita ohjatun vastaisesti. Samalla hyvinvointialueiden säästödiettien vaikutuksesta myös koulutusedunvalvonnan merkitys korostuu, kun mm. mahdollisuuksien talon ulkopuolisiin koulutuksiin osallistumiseen vaikuttaa monissa paikoin heikentyneen. Edellä kuvattujen esimerkkien vuoksi edunvalvonnan tulee olla NLY:n terävintä kärkeä myös jatkossa. Tämän lisäksi näen paikallistoiminnan vahvistamisen tärkeänä kehityskohteena matalemman kynnyksen toiminnan ja NLY:n tavoitettavuuden lisäämiseksi.

Eero Nihtinen

Pyry Tapio

Ikinuori akuuttierikoistuva Kanta-Hämeen päivystyksestä. Viisaus ei asu nimen edessä olevassa tittelissä.

Noora Toivonen

Tervehdys kollegat! Olen tänä keväänä Tampereen lääkiksestä valmistuva nuori lääkäri. Valmistumisen jälkeen suuntaan tekemään tk-palveluita Tampereelle. Minulla on pitkä tausta järjestö- ja edunvalvontatoiminnasta TLK:n parissa, ja NLY:ssä olen ollut mukana Tampereen paikallistoiminnan kautta. Olen ehdolla valtuuskuntaan, koska haluan jatkossakin olla edistämässä laadukasta koulutusta ja nuoren lääkärin työoloja.

Milla Olshin

Moikka! Olen viidennen vuosikurssin opiskelija Tampereelta, valmistun siis keväällä 2025. Valmistumisen jälkeen ajatuksenani on aloittaa terveyskeskuspalvelut ja YEK toivottavasti Pirkanmaan alueella. Olen ollut aktiivinen TLK:n jäsen koko opintojeni ajan. Suurimpana vastuutehtäväni oli ainejärjestöni emännyys 50-vuotis juhlavuonna, tänä vuonna työskentelen edunvalvonnan parissa. Lisäksi toimin tällä hetkellä toista vuotta NLY Tampereen paikallisosaston somevastaavana. Olen nauttinut ajastani ainejärjestöni ja paikallisosastoni riveissä ja olenkin erittäin kiinnostunut ja motivoitunut laajentamaan kenttääni NLY:n valtuuskuntaan. Opintojeni päättyminen lähestyy kovaa vauhtia ja koen NLY:n arvot ja tavoitteet tärkeiksi, sillä ne koskettavat meidän “ikäluokkaa” suuresti lähitulevaisuudessa.

HYKS Valmistuneet

HYKS Opiskelijat

Arttu Lahtiharju

Olen tuore lääkäri Helsingistä, jonka tavoitteena on tuoda vankkaa kokemusta edunvalvonnasta NLY:n piiriin

Minna Lehtisalo

Kliiniseen farmakologiaan erikoistuva lääkäri ja väitöskirjatutkija, jonka viimeisin sijainti löytyy terveyskeskuksesta. Minulle tärkeitä teemoja ovat tutkimus, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja erilaisten urapolkujen tukeminen. Tyytyväisin silloin, kun on monta rautaa tulessa.

Henri Vasara

Olen kokenut järjestöaktiivi ja haen toiselle kaudelle NLY valtuuskuntaan. Olen toiminut aiemmin muun muassa Lääketieteenkandidaattiseuran puheenjohtajana ja NLY:n edustajana Lääkäriliiton valtuuskunnassa. Valmistuin vuonna 2022 ja aloitan huhtikuussa kirurgiaan erikoistuvana lääkärinä Jyväskylässä sairaala Novassa. Olen peräänkuuluttanut valtuuskunnassa NLY:n toiminnan näkyvyden edistämistä sen jäsenille sekä huolellista taloudenhoitoa. Näitä aion nostaa esiin myös jatkossa mikäli tulisin valituksi uudelleen.

Jalmari Stenberg

Olen vastavalmistunut helsinkiläinen, ja tällä hetkellä suoritan YEK:n terveyskeskuspalveluita. Taustalla minulla on vuosien kokemus Helsingin kandiseuran hallituksesta ja valtuuskunnasta, SML:n hallituksesta sekä ylioppilaskunnan edustajistosta. NLY:ssä olin viime vuonna edunvalvontavaliokunnan opiskelijajäsenenä ja tänä vuonna olen NLY:n terveyspoliittisessa valiokunnassa. Minulle erityisen tärkeitä asioita ovat nuorten lääkäreiden jaksaminen, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys terveydenhuollossa sekä medisiinarien asioiden huomioiminen NLY:n toiminnassa.

Mikael Mauno

Olen anestesiaan erikoistuva lääkäri HUS:ssa. Oman työni kautta edunvalvonnassa lähimpänä sydäntäni on sairaalatyön ja päivystyksen ongelmat, mutta olen erittäin kiinnostunut myös terveydenhuollon kokonaiskuvasta ja sen kehittämisestä. NLY:ssä olen toiminut 3/2022-12/2023 hallituksen sihteerinä ja koulutusvaliokunnan jäsenenä.

Anssi Mykkänen

Olen kliinisen farmakologian erikoistuva lääkäri Helsingistä. Olin Nuori Lääkäri -lehden päätoimittaja vuosina 2022-2023, minkä lisäksi olen toiminut useamman vuoden ajan NLY:n terveyspoliittisessa valiokunnassa. Minusta on tärkeää, että NLY uskaltaa ottaa rohkeasti kantaa ja valvoo nuorten lääkärien etuja aktiivisesti.

Johan Sanmark

Olen NLY-konkari ja terveydenhuollon erikoislääkäri, joka johtaa työkseen hyvinvointialueen kehittämistoimintaa. Äänestä minua, niin huolehdin NLY:stä puolestasi ja teen parhaani rakentaakseni sinulle parempaa työarkea – olitpa sitten töissä yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Matias Posa

Olen 2023 keväällä Helsingistä valmistunut lisensiaatti, teen, väitöskirjatutkimusta ja työskentelen terveydenhuollon startuppien parissa. Valtuuskunnassa minulle tärkeät teemat ovat: talous, tutkimus ja erikoistuvan työolot! 

Nea Välimäki

Yleislääketieteeseen erikoistuva Keravan terveyskeskuksesta, ajankohtaisesti HUS Akuutilla kehittämässä toimintaa päivätyön ohella. Neljän vuoden NLY:n hallituskausi vaihtui vuodenvaihteessa Euroopan nuorten lääkärien yhdistyksen hallitukseen (EJD), missä jatkan pitkäjänteistä työtä lääkärien hyvinvoinnin eteen. Valtuuskunnassa jatkaminen mahdollistaisi hyvää kansainvälistä yhteistyötä suuntaan ja toiseen.

Markus Haapanen

LKT ja geriatrian eval Vantaa-Keravan hva:lla. Tutkimusta tekevien nuorten kollegojen puolesta.

Rita Kortelainen

Olen Rita, yleislääketieteeseen erikoistuva lääkäri ja NLY:n toiminnassa olen ollut aktiivisesti mukana viime vuodesta. Tänä vuonna toimin Koulutuspaikkakyselyvastaavana ja olen mukana myös koulutusvaliokunnassa. Erityisesti lääkäreiden työssä jaksaminen ja työhyvinvointi ovat sydäntäni lähellä – työelämä ja jatkokoulutus tulisi olla mahdollista järjestää niin, että kukaan kollega ei uuvu. Omaa työkuormitustani tasapainotan rentoutumalla voimistelutreeneissä sekä neulomalla. 

Sara Kaartinen

LT, Fysiatriaan erikoistuva lääkäri HUSista. Kaksi tärkeintä edistettävää asiaa elämässäni on ollut jo vuosia lääketieteellisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen kehittäminen sekä liikunnallinen elämäntapa, joka osaltaan edellyttää sopivaa työ- ja vapaa-ajan balanssia. NLYssä olen työstänyt erityisesti Koulutuspaikkakyselyä, josta tehtävää tutkimusta on syytä edelleen edistää!

Visa Mikkola

Moikka, olen terveyskeskus-/ kehittäjälääkäri Helsingistä Vuosaaren terveysasemalta ja erikoistun yleislääketieteeseen. Sydäntäni lähellä on turvallisen työympäristön luominen varsinkin nuoremmille kollegoille sekä järkevämpien toimintamallien etsiminen terveyskeskustyön kaaokseen.

Anni Vartiainen

Olen yleislääketieteeseen erikoistuva lääkäri Lahesta. Olen toiminut aiemmin NLY:n koulutusvaliokunnassa sekä valtuuskunnan varajäsenenä. Sydäntäni lähellä ovatkin mm. osaamisperustainen erikoislääkärikoulutus, ELSA ja koulutuspaikkakysely. Valtuuskunnan jäsenenä haluan varmistaa, että keskussairaalapaikkakunnan kliinikon ääni kuuluu NLY:ssä. 

Heini Vartiainen

Olen Helsinkiläinen lääkärin alku, joka on työskennellyt ympäri Suomea seuraavana kohteena Muonion tk. Etsinnässä on vielä se ”mikä minusta tulee isona”. NLY:n valtuuskunnassa kiinnostaa etenkin erilaisten tulevaisuuden mahdollisuuksien esille tuomisen tärkeys ja nuorten lääkärien hyvinvointi jatkossakin.

Veera Verkasalo

Hei! Olen 3. vuoden lääketieteen opiskelija Helsingissä ja haen innolla mukaan NLY:n valtuuskuntaan oppimaan lisää jäsenistömme edunvalvonnan toteuttamisesta ja tukemaan terveydenhuollon työolojen ja alan koulutuksen laadukasta ja kestävää kehittämistä. Vaalin läpinäkyvyyttä, tasa-arvoa, kansainvälisyyttä sekä hyvinvoinnin edistämistä nykyisissä ja aiemmissa vastuutehtävissäni. Olen ihmisläheinen, utelias ja ennakkoluuloton sekä koen vahvasti yhdessä tekemisen ja avoimen viestinnän olevan rakentavan vaikuttamisen ja päätösten tekemisen kulmakivi.  

Aloitin tammikuussa 2024 Suomen Medisiinariliiton ulkoasiainvaliokunnan FiMSIC:in johtokunnan pääsihteerinä ja tätä ennen toimin johtokunnassa Helsingin paikallispuheenjohtajana kaksi kautta. Olen toiminut myös aiempien opintojeni aikana useamman kauden ainejärjestön hallituksessa sekä tällä hetkellä edustan antaumuksella lääketieteen opiskelijoita Lääketieteenkandidaattiseuran (LKS) valtuuskunnassa, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa, tiedekuntaneuvostossa sekä yliopistokollegiossa. 

Laura Seitakari

Olen 5. vuoden jälkeistä välivuotta pitävä lääketieteen kandidaatti Helsingistä. Toimin Lääketieteenkandidaattiseuran hallituksen virkailijana viidettä kautta. Tämän hetkinen pestini on alumnivastaavan tehtävä. Hallitustoiminnan lisäksi olen mukana Seuran valiokunnissa ja kerhotoiminnassa. NLY:ssä haluaisin lisätä NLY:n näkyvyyttä opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden lääkäreiden arjessa. Edistäisin tätä lisäämällä erityisesti yhteistyötä kandiseurojen kanssa, jotta NLY:n toiminta tulisi tutuksi jo opiskeluaikana.

Linda Toppari

Olen valmistuvaa kurssia oleva opiskelija Helsingistä. Tällä hetkellä päivystän Lappeenrannassa ja Hyvinkäällä. NLY:ssä aion edistää yhteenkuuluvuutta, työhyvinvointia ja nuorten lääkäreiden työoloja. 

Pentti Pesonen

Kandit on kivoja

Ella Ihlberg

5. vuoden kandi Helsingistä. Järjestöaktiivi koko opiskeluajan, Lääketieteenkandidaattiseuran puheenjohtaja vuonna 2022, lukuisia muitakin rooleja vuosien varrelta. Lisäksi taustaa NLY:stä yhdistyssihteerinä vuosina 2020-2022. NLY:ssä haluan edistää entistä laajemmin ruohonjuuritasolle jalkautuvaa toimintaa, yhdistyksen houkuttelevuutta jo perusopintojen kautta ja sitä kautta koko järjestön jatkuvuutta. Erityisen lähellä sydäntäni ovat myös laadukas jatkokoulutus, nuorten lääkärien työolot ja jaksaminen sekä resurssikysymykset terveydenhuollon kriisin ravistellessa kenttää.

Emma Karjalainen

3. vuoden kandi Helsingistä. Thorax-aktiivi ja NLY:n yhdistyssihteeri vuodesta 2022.

Minulle tärkeimpiä teemoja ovat laadukas koulutus, Nuorten lääkäreiden työssäjaksaminen sekä avoin viestintä ja läpinäkyvyys päätöksenteossa.

TYKS Valmistuneet

TYKS Opiskelijat

Onni-Pekka Fonsell

Työskentelen Mehiläisessä aluevastuulääkärinä julkisissa terveyspalveluissa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Minulla on laaja ja vankka kokemus entuudestaan järjestötoiminnassa ja NLY:ssä. Teemani on kehittää eteenpäin jo nyt hienosti toimivaa NLYn vaikuttamistyötä Lääkäriliitossa.

Katariina Seittenranta

Olen turkulainen yleislääketieteeseen erikoistuva lääkäri, jolle lääkärikoulutuksen kehittämisestä ja nuorten lääkärien ammatillisen kasvun tukemisesta on muotoutunut intohimon kohde. Tällä hetkellä olen osittaisella vanhempainvapaalla terveyskeskuslääkärin virkatyöstä, ja sen ohessa tutkin lääkärin vastaanottoviestinnän vaikuttavuutta Turun yliopistossa. NLY:n hallitustoiminnassa olen mukana jo viidettä vuotta ja ajankohtaisesti toimin yhdistyksen varapuheenjohtajana.

Aaro Tarvainen

Olen 27-vuotias muutaman kuukauden vanha lisensiaatti terveyskeskuksessa Turussa. Opiskeluaikanani olin mukana toteuttamassa edunvalvontaa niin kansallisesti kuin paikallisesti mm. Medisiinariliitossa, NLYn ja Lääkäriliiton paikallistoiminnassa ja oman kandiseurani puheenjohtajana. Kokemusta on kertynyt siis pitkälti aivan niiden nuorimpien lääkärien edunvalvonnasta, mutta nyt valtuuskunta olisi oiva foorumi äänen käyttämiselle erityisesti YEK-vaiheen ja vastavalmistuneiden lääkärien puolesta. Haluan olla tiivisti mukana professiomme edunvalvonnassa, ja toisin valtuuskuntaan myös paikallisosastojen ruohonjuuritason näkemystä.

Simo Nuuttila

Olen YEK-vaiheen lääkäri tällä hetkellä töissä Leppävaaran terveysasemalla. Ennen tätä tein 1,5 vuotta terveydenhuollon liikkeenjohdon konsulttina BCG:llä. Taustalta löytyy myös vankkaa NLY-, SML- ja TLKS-kokemusta usean vuoden ajalta. Minulle on tärkeää edistää nuorten lääkärien jaksamista ja hyvinvointia sekä tukea ja pärjäämistä haastavassa ammatissamme. Olen saanut perspektiiviä aiheeseen käytyäni läpi vaikean työuupumuksen, ja haluan tehdä kaikkeni sen eteen, ettei kollegat enää löytäisi itseään vastaavasta tilanteesta. Yhdessä selviämme! 

Ronja Lehmuskoski

Olen tänä keväänä valmistuva kollega. Opintojeni aikana olen ollut aktiivisesti mukana kandiseurani toiminnassa ollen sekä kurssiemäntä että TLKS-hallituksen jäsen 2020-21. Näissä tehtävissä olen erityisesti pyrkinyt edistämään opiskelijoiden hyvinvointia ja viihtymistä. Viimeisen vuoden olen ollut aktiivisesti mukana Turun NLY:n paikallisjaoston toiminnassa koulutusvastaavana sekä NLY 95v vuosijuhlien järjestelyissä. Työelämään siirtymisen myötä olen motivoitunut edistämään nuorien lääkärien työhyvinvointia ja ajamaan päätöksiä jotka tukevat tätä. 

Rebecca Suomi

Olen Rebecca, 6. vuosikurssin kandidaatti Turusta. Sydämeni lähellä on järjestövaikuttaminen ja edunvalvonta, ja ennen kaikkea haluan toimia äänenä kaikille nuorille kollegoilleni. Ratkaisukeskeisyys, inhimillisyys ja oikeudenmukaisuus ovat minulle tärkeitä arvoja. Nuorten lääkäreiden hyvinvoinnin ja jaksamisen edistäminen, ja riittävän tuen sekä joustavuuden takaaminen työympäristössä ovat edunvalvonnallisia alueita, joihin haluan erityisesti vaikuttaa. Olen toiminut NLY:n TerPossa, Turun paikallisosaston koulutus- ja grafiikkavastaavana sekä NLY:n kandilistan varaedustajana Lääkäriliiton valtuuskunnassa. Lisäksi opiskeluaikaani on mahtunut useita toimia tiedekunnan ja ainejärjestömme sisällä, mm. TLKS:n puheenjohtajana. 

Jenni Korteniemi

Olen kuudennen vuoden kandi Turusta ja valmistumassa tänä keväänä lääkäriksi. Valmistumisen jälkeen suunnitelmissa on YEK:n suorittaminen terveyskeskuksessa Pohjois-Suomessa sekä väitöskirjaprojektin edistäminen. Olen toiminut vuosia kandiseura-aktiivina ja vuodet 2022-2023 Medisiinariliiton hallituksessa. Edunvalvontakärpänen on ns. päässyt puraisemaan, ja järjestötoiminnan jatkaminen NLY:ssä tuntuu luonnolliselta askeleelta jatkaa samojen tärkeiden teemojen parissa. Toivon, että pääsen vaikuttamaan nuorten lääkärien hyvinvointiin ja osaksi terveydenhuollon tulevaisuutta käsitteleviä keskusteluja. Myös lääketieteen peruskoulutusta koskevat kysymykset ovat lähellä sydäntäni. Vapaa-ajallani urheilen ja liikun luonnossa.

Sinikka Karjalainen

Tärkeitä asioita minulle ovat arjen hyvinvointi sekä tehokas, pitkäjänteinen edunvalvonta. Ennen kaikkea haluan tuoda ulkomailla opiskelevien ja opiskelleiden ääntä kuuluviin, sekä integroida meitä yhä enemmän mukaan toimintaan ja kollegakuntaan.

Niina Ekström

Niklas Mäkelä

Olen Tartossa opiskeleva kandi, jolla on kokemusta ja intoa edunvalvontaan. Ulkoseuroista valmistuvat lääkärit kokevat verrattain erilaisia haasteita Suomessa työelämään siirtyessä, haluan olla heidän ääni NLYssä.

KYS Valmistuneet

KYS Opiskelijat

Henna Räisänen

Olen Savosta kotoisin, Kuopiossa opiskellut ja sittemmin Keski-Suomeen asettunut yleislääketieteeseen erikoistuva lääkärin alku. Rakastan käsillä tekemistä, vesillä oloa ja puutarhan hoitoa. Näiden lisäksi toimin NLY:n Keski-Suomen paikallisosaston puheenjohtajana. Minulle tärkeitä asioita ovat toimiva perusterveydenhuolto, mahdollisuus vaikuttaa omaan työntekoon ja sen vaikutus nuoren lääkärin hyvinvointiin.

Mikko Kivivuori

YLE eval, Kittilän tk. Valmistuin Kuopiosta 2017. Haluni oppia uutta on edelleen vahva. Pyrin edunvalvonnassa siihen, että lääkärin työ on sujuvaa. Reilusti potilastyötä, vähän häslinkiä. Työnantajan lisäksi sujuvuuteen vaikuttaa mm asennoituminen työhönsä ja tasapainoinen arki virkistäviä vapaa-ajan viettoja unohtamatta. Koen olevani hyödyksi NLY:n valtuuskunnassa nostamalla esille näkökulmiani Ruuhka-Suomen ulkopuolelta. Uskallan sanoa ääneen, kun olen eri mieltä.

Antti Lehtinen

Olen keväällä 2023 valmistunut lääkäri Kuopiosta. Oma erikoisalani on vielä etsinnässä, joten olen valmistumisen jälkeen työskennellyt erilaisissa työpaikoissa ympäri Suomea. Pidän NLY:ssä tärkeänä koulutukseen ja paikallistoimintaa liittyviä asioita. Lisäksi on tärkeää tuoda nuorten lääkärien ääni kuuluviin heitä koskevien asioiden valmistelussa kaikilla tasoilla.

Heidi Puharinen

Hei, olen Heidi ja valmistunut Kuopiosta vuonna 2022. Olen viime vuosina ollut aktiivisesti mukana NLY:n toiminnassa valtuuskunnan varajäsenenä, sekä eri valiokunnissa. v. 2023 olin koulutusvaliokunnan jäsen ja tänä vuonna terveyspoliittisen valiokunnan jäsen. Pidän ääntä vastavalmistuneiden lääkäreiden asioista ja muistutan “periferian” erityiskysymyksistä. NLY:ssä keskustelu herkästi painottuu Helsinki/Tampere/Turku-akselille, joten toimintaan tarvitaan edustusta myös muilta alueilta! Valmistumisen jälkeen olen työskennellyt pääosin terveyskeskuslääkärinä, mutta tällä hetkellä teen väitöskirjaa. Sen oheella teen töitä sekä julkisella, että ammatinharjoittajana privaatissa. Vapaa-aikaani kuuluu Ruokaklinikka-podcast, urheilu ja ystävien kanssa ajan viettäminen. Terveyden edistämisen teemat ovat ammatillisesti erityinen kiinnostuksen kohteeni. 

Janina Gunnar

Hei! Olen Janina Gunnar, kolmannen vuosikurssin lääketieteen kandidaatti Itä-Suomen yliopistosta. Olen tähän mennessä kerryttänyt yli viiden vuoden kokemuksen vaikuttamistehtävistä. Palo vaikuttamiseen sai alkunsa lukioaikana opiskelijakunnan hallituksen ja etenkin nuorisovaltuuston kautta kotikaupungissani Hämeenlinnassa. Yliopistossa olen päässyt jatkamaan töitä opiskelijoiden eteen ensin vuonna 2023 Itä-Suomen ylioppilaskunnan hallituksessa ja 2024-2025 lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoiden edustajistoryhmän puheenjohtajana. Jatkan myös toista kautta ainejärjestömme KuoLOn virallisen lehden päätoimittajana. Vaikuttamisintoni ja kattavan kokemukseni myötä minulla on paljon annettavaa päätöksentekoa, lääkäreiden hyvinvoinnin edistämistä ja yleisesti NLY:tä varten.

Lassi Karppi

Viimeisen vuoden kandidaatti ja järjestöjyrä Kuopiosta. Pitkä historia KuoLOn toiminnassa ja nyt toista vuotta NLY:n hallituksessa. Erityisesti sydäntä lähellä työolosuhteet, perehdytys ja hyvä ohjaus. Anna äänesi siis kokeneelle edunvalvonnasta kiinnostuneelle kandille ja Itä-Suomelle.

Teemu Zacheus

Äänestä järjestökonkari mukaan toimintaan! Terveyspolitiikka ja koulutuspolitiikka ovat tämän LT5 kandin erityisiä kiinnostuksen kohteita.

Perttu Saarinen

Kutosen kandi Kuopiosta ja tuttu kasvo monista opiskeluajan aktiiviympyröistä. Nyt kun luonnollinen siirtymä työelämään väistämättä tapahtuu, olisi mahtavaa päästä mukaan edunvalvonnan päätöksentekoon nuorten lääkärien työelämää koskien. Kiinnostavaksi koen sen, kuinka koulutuksellisuutta, työhyvinvointia ja työn mielekkyyttä kyetään ylläpitämään tehostuspaineiden aikana, ja erityisesti, voisiko näissä olla jopa ratkaisun aineksia haasteisiin. Valtuuskunta olisi mainio tilaisuus tutustua NLY:n toimintaan aitiopaikalta, ja tulevaisuudessa sukeltaa kiinnostuksen mukaan järjestötoimintaan entistäkin syvemmin. 

Anette Turunen

Olen kuudennen vuoden kandi Kuopiosta. Ensi syksynä aloitan akuuttilääketieteen erikoistuvana Vaasan keskussairaalassa. Minulla on pitkä historia järjestötoiminnan parissa, olen toiminut niin KuoLOn hallituksessa kuin FiMSICissäkin. Erityisesti lähellä sydäntäni on nuorten lääkäreiden työhyvinvointia edistävät asiat, kuten hyvä perehdytys, kohtuullinen työkuorma ja riittävä ohjaus ja koulutus.