Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Edunvalvonnan perusteet: Nuoren lääkärin verovinkit
Etusivu > Edunvalvonnan perusteet: Nuoren lääkärin verovinkit

Edunvalvonnan perusteet: Nuoren lääkärin verovinkit


Alkuvuosi on uuden vuoden suunnittelun aikaa myös nuoren lääkärin henkilökohtaisen talouden näkökulmasta. Nouseva korkotaso ja korkealla oleva energian hinta kiristävät kuluttajan taloutta, joten moni miettii nyt, miten välttää ylimääräisiä rahanreikiä. Tämänkertaisessa edunvalvoja oppaassa keskitytään yksityiskohtiin, jotka vähintään kannattaa omassa henkilöverotuksessaan huomioida, jotta ei tule maksaneeksi liikaa veroja.
 

Nuoren lääkärin veroilmoitus on usein suhteellisen laaja ja monipuolinen, sillä usein nuorilla lääkäreillä saattaa olla vuoden aikana useampia työnantajia. Jos vielä päivystää päätoimen ohella, saattaa työnantajia olla useampi jopa samanaikaisesti. Työhön myös usein liittyy matkustamista ja tulonhankkimiskuluja.  

Panostamalla verojen asianmukaiseen maksuun, voi paitsi välttyä loppuvuoteen osuvilta mätkyiltä, myös säästää sievoisen summan rahaa.  

 

Laske verokortti tarkasti ja muista huomioida lisät 

Oman verotuksen suunnittelu kannattaa aloittaa sillä, että säätää kuluvan vuoden verokortin kohdalleen. Verohallinto toimittaa palkansaajille aina joulukuussa seuraavan vuoden verokortin, jonka tuloraja perustuu aikaisempien vuosien tuloihin. Ainakin suurimmat työnantajat saavat veroprosentin suoraan verottajalta, joten verokortin hakemista ja toimittamista ei tarvitse enää välttämättä juuri miettiä. Verokortin säätäminen kannattaa kuitenkin erityisesti, jos tulosi ovat muuttuneet edellisistä vuosista. 

Uuden verokortin saat tilattua helposti verottajan sivuilta osoitteesta www.vero.fi. Verokorttia varten sinun tulee täyttää arvio koko vuoden ansiotuloista sekä verovähennyksiin oikeuttavista menoista. Tietojen perusteella verohallinto laskee sinulle ennakkopidätysprosentin, jonka perusteella työnantajasi tekee ennakkopidätyksen palkastasi.  

Verokortin päivittämisessä kannattaa ennakoida, sillä veroprosentti saattaa loppuvuodesta nousta erittäin korkeaksi, mikäli vuoden mittaan ennakkopidätys on merkittävästi pienempi kuin tulojen puolesta pitäisi. Erityisen tarkkana tulee olla, jos sinulla on useampi työnantaja. Yksittäinen työnantaja ei osaa siirtyä tekemään korkeampaa ennakkopidätystä verokortin lisäprosentin mukaisesti, jos tulorajan ylitys johtuu siitä, että olet saanut tuloa muilta työnantajilta. 

”Verokortin kanssa tulee olla erityisen tarkkana, jos sinulla on useampi työnantaja” 

Tulojen laskennassa avuksi kannattaa ottaa mieluiten Excel-taulukko, mutta vähintään kynä ja paperia. Muista huomioida tuloisi myös palkan ohella maksettavat lisät, kuten päivystyskorvaukset, nuppikorvaukset ja muut lisät. Lähes ajantasaisen tiedon työnantajan sinulle maksamista tuloista lisineen voit tarkastaa tulorekisteristä osoitteesta www.tulorekisteri.fi. Jos haluaa välttyä mätkyiltä seuraavan vuoden syksyllä, kannattaa tulot arvioida mieluummin hiukan yläkanttiin. 

 

Matkakulut saa vähentää edullisimman kulkuneuvon mukaisesti 

Verottajan ohjeen mukaisesti verotuksesta voi vähentää matkakulut, jotka liittyvät ansiotulon hankintaan. Tällaisia matkoja ovat asunnon ja työpaikan väliset matkakulut, mutta tietyin edellytyksin myös viikonloppumatkat kotiin, jos työskentelee viikot toisella paikkakunnalla. Matkakuluissa on 750 euron omavastuu, joten matkakuluja kannattaa ilmoittaa, mikäli matkoihin käytetty summa ylittää tuon määrän.  

Matkakuluja vähentäessä tulee kuitenkin huomioida, että verottaja hyväksyy matkakuluiksi vain halvimman matkustustavan mukaiset kulut. Yleensä tämä tarkoittaa julkisen liikenteen kausilippua tai tietyn alueen seutulippua. Et siis voi vähentää matkakuluja esimerkiksi oman auton käytön mukaisesti, jos työmatkareitilläsi kulkee myös bussi. Oman auton käyttö on perusteltua, jos julkista kulkuvälinettä ei ole lainkaan käytettävissä tai kävelymatka yhdensuuntaisella matkalla pysäkille olisi vähintään 3 kilometriä tai odotusaika meno-paluumatkalla vähintään 2 tuntia. Oman auton käytön saa vähentää myös, jos matka alkaa tai päättyy kello 00.00–05.00 välisenä aikana. 

”Verottaja hyväksyy matkakuluiksi vain halvimman matkustustavan mukaiset kulut 

Myös erityisesti työtä varten hankitun asunnon kuluja voi vähentää verotuksessa. Tällöin tulee kuitenkin huomioida, että työasunnon tulee täyttää kaikki verottajan sille asettamat edellytykset, kuten vaatimuksen siitä, että varsinainen asunto sijaitsee yli 100 kilometrin päästä työasunnolta ja että sinulla on erityinen syy (käytännössä toinen työpaikka tai perhe), jonka vuoksi kahden asunnon ylläpitäminen on perusteltua. 

Etätyöskentelijät voivat vähentää työhuoneen kulut 

Mikäli saat ansiotuloja etätyöskentelystä, voit vähentää etätyöstä koituvia kuluja verotuksessa. Verot voi vähentää työtilan todellisten kulujen mukaan, jolloin sinun tulee eritellä työtilasta tai työhuoneesta aiheutuvat kulut. Huomattavasti yleisempää ja helpompaa on käyttää niin kutsuttua kaavamaista työhuonevähennystä, jossa tiettyjen edellytysten täyttyessä saa vakiovähennyksen oletettujen kulujen perusteella. 

Työhuonevähennys on määrältään 920 euroa, mikäli lääkäri tekee etätyöpäiviä, ja ne ovat yli 50 % kalenterivuoden työpäivien kokonaismäärästä. 460 euron työhuonevähennykseen on oikeutettu, jos tekee säännöllisesti etätyötä, mutta etätyöpäiviä on enintään 50 % kalenterivuoden työpäivien kokonaismäärästä. Pienimmän, 230 euron työhuonevähennyksen, saa mikäli etätyö on vain satunnaista.  

 

Muista vähentää koulutukset ja työvälineet 

Suurin osa lääkäreistä tuntee edellä mainitun matkakulujen vähennysoikeuden ja työhuonevähennyksen. Sen sijaan moni jättää hyödyntämättä muut tulonhankkimisvähennykset. Periaatteessa verotuksessa saa vähentää kaikki tulojen hankkimiseen liittyvät kulut. Matkakulujen ja 

työhuoneen lisäksi kannattaa kuitenkin huomioida vähintään työvälineiden ja koulutusten vähentäminen. 

Työvälineitä voi vähentää tulonhankkimiskuluina verotuksessa. Myös työvälineiden huolto- ja korjauskulut ovat hankintahinnan lisäksi vähennyskelpoisia kuluja. Lääkärille vähennyskelpoisia työvälineitä ovat käytännössä kaikki diagnostiset välineet stetoskoopista henkilökohtaiseen ultraäänilaitteeseen edellyttäen, että työnantaja ei ole niitä hankkinut. 

Työvälineitä voi vähentää tulonhankkimiskuluina verotuksessa 

Myös esimerkiksi tietokoneen kuluja voi vähentää omassa verotuksessaan, mikäli käyttää laitetta ansiotyössä. Työkäytön määrästä riippuen tietokoneen kuluista saa vähentää 50–100%. Samalla periaatteella saat vähentää myös tietoliikenneyhteyksien kuten internetin kuluja.

Itse maksetuista koulutuskuluista vähennyskelpoisia ovat osallistumismaksut, maksut kurssimateriaaleista, matkakustannukset ja yöpymiskustannukset. Koulutuskuluja voi vähentää, mikäli ne ovat suoraan yhteydessä työssä tarvittavan ammattitaidon ylläpitämiseen tai täydentämiseen. 

Työmarkkinajärjestöjen, kuten Lääkäriliiton, jäsenmaksut ovat niin ikään vähennyskelpoisia. Nämä tiedot ilmoitetaan verottajalle automaattisesti liitoista, eikä niitä tarvitse erikseen selvittää. 

Tulonhankkimiskuluja vähentäessä kannattaa varautua siihen, että vähennettävät kulut saattaa joutua perustelemaan – erityisesti, jos vähennettäviä kuluja on erityisen paljon tai ne ovat tavanomaista eksoottisempia. Kaikista kuluista tulee myös säilyttää tositteet, jotta kulut voi tarvittaessa selvittää verottajalle. Lisäksi esimerkiksi koulutuksista kannattaa säilyttää muistiinpanot, jotta voi tarvittaessa selvittää verottajalle, mitä verovähennetyssä koulutuksessa tuli opittua. 

TEKSTI: Joel Kontiainen 

Lähteet: https://vero.fi/henkiloasiakkaat/