Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Tietoa NLY:stä > Yhdistys

NLY:n toiminnan ytimessä on lääkäreiden työolojen parantaminen

Nuorten Lääkärien Yhdistys (NLY) perustettiin vuonna 1928 tavoitteenaan palkanmaksu vastavalmistuneille apulaislääkäreille. NLY on nykyään lähes 12 000 erikoistuvan lääkärin, erikoislääkärin sekä lääketieteen opiskelijan yhdistys, ja edelleen yhdistyksen toiminnan ytimessä on lääkäreiden työolojen parantaminen tavoitteena paras mahdollinen terveydenhuolto Suomeen.

Mitä etuja NLY tarjoaa jäsenilleen

Liity NLY:n jäseneksi

Edunvalvonta

Keskitymme erityisesti äskettäin valmistuneiden sekä erikoistuvien lääkärien edunvalvontaan. Kaiken toimintamme tavoitteena on parantaa lääkärien arkea ja siten varmistaa Suomeen paras mahdollinen terveydenhuoltojärjestelmä. Toimimme kollegiaalisuuden, asiantuntijuuden ja ennakkoluulottomuuden puolesta.

Koulutukset

Järjestämme monipuolisia laadukkaita koulutuksia sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Näkyvin ja suurin koulutustapahtumamme NuoriLääkäriPäivät järjestetään vuosittain, vuoden 2024 NuoriLääkäriPäivät ovat 10.-11.10.2024.

Nuori Lääkäri -lehti

Tervetuloa Nuori Lääkäri -lehden pariin. Jäsenenä saat paperilehden kotiisi kannettuna. Täällä voit lukea ja etsiä lehden vanhempia sekä uudempia artikkeleita.

Paikallisosastojen toiminta

Paikallistoiminta on NLY:n jäsenistölle suunnattua paikallista toimintaa. Paikallisosastot järjestävät paikallisesti vapaa-ajan virkistystoimintaa sekä koulutusta alueen tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. Paikallisosastot seuraavat myös paikallisia edunvalvonta-asioita.

Tule mukaan NLY:n toimintaan

Lue lisää toiminnastamme

Paikallistoiminta

NLY paikallistoiminta järjestää koulutusta ja vapaa-ajan toimintaa sekä seuraa paikallisesti edunvalvonta-asioita. Paikallistoimintaa on 11 eri paikkakunnalla ympäri Suomen. Toiminta laajenee vuosittain.

Tutustu paikallistoimintaan

Valiokunnat

NLY:llä on kolme valiokuntaa: koulutusvaliokunta, edunvalvontavaliokunta ja terveyspoliittinen valiokunta. Hallitus antaa valiokunnille valmistelutehtäviä koulutukseen, työolosuhteisiin, palkkaedunvalvontaan ja terveyspolitiikkaan liittyen.

Valiokunnat valmistelevat asiat ja esittävät ne hallitukselle ja sitä kautta jatkokäyttöön NLY:n valtuuskunnalle, Suomen Lääkäriliittoon, lähetettäväksi ministeriöille tai suoraan jäsenistölle.

Kaikille NLY:n jäsenille avoin haku valiokuntiin on vuosittain marraskuussa, ja NLY:n hallitus valitsee valiokuntien jäsenet. Valiokuntiin otetaan 10–15 aktiivista NLY:n jäsentä eri puolilta Suomea.

Vuonna 2023 valiokuntien puheenjohtajina toimivat Joel Kontiainen (Edunvalvonta), Mikko Airo (terveyspolitiikka) ja Markus Hautamäki (koulutus). Puheenjohtajiston tavoitat osoitteista etunimi.sukunimi@nly.fi.

Hallitus

Hallitus kokoontuu kuukausittain lukuunottamatta kesätaukoa. Lisäksi keväisin ja syksyisin pidetään viikonlopun mittainen suunnitteluseminaari. Hallitus raportoi toiminnastaan valtuuskunnalle, joka valitsee hallituksen seuraavaksi toimintavuodeksi syyskokouksessaan.

Hallitustyöskentelystä kiinnostuneet voivat hakea mukaan syksyllä järjestettävässä yleisessä haussa.

Vuonna 2023 hallituksen puheenjohtajana toimii Riku Metsälä ja varapuheenjohtajana Katariina Seittenranta.

Hallituksen jäsenet tavoitat osoitteista etunimi.sukunimi@nly.fi.

Valtuuskunta

Valtuuskunta on NLY:n ylintä päätäntävaltaa käyttävä elin. Siihen kuuluu 30 valittua NLY:n jäsentä sekä 30 varajäsentä. Valtuuskunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa päättämään yhdistyksen budjetista ja toimintasuunnitelmasta sekä tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Valtuuskunta valitsee myös yhdistyksen hallituksen.

Valtuuskunnan puheenjohtaja kaudella 2021-2024 on Laura Seppälä (laura.seppala@nly.fi) ja varapuheenjohtaja Maaret Laakso.

Nuorten Lääkärien Yhdistyksen valtuuskunta hyväksyi yhdistykselle päivitetyn strategian syyskokouksessaan 2019.

Nuorten Lääkärien Yhdistys on Nuoren Lääkärin ääni

Nuorten Lääkärien Yhdistys “liittää yhteen Suomen nuoret lääkärit, edistää heidän ammatillista kehitystään, valvoo heidän ammattiin liittyviä etujaan sekä ilmaisee heidän mielipiteensä maan terveydenhuollolle ja lääkärikunnalle tärkeissä kysymyksissä” (Säännöt 2 §).

Nuoria lääkäreitä ovat kollegat lääketieteen kandidaateista erikoislääkäreihin

NLY:n jäseniksi ovat tervetulleita kaikki kollegat, jotka edelleen kokevat ammattikunnan uudistamisen ja tulevien lääkärisukupolvien asian omakseen. NLY on yhteisö, jossa kaikki jäsenet saavat tukea, turvaa ja ohjausta. Lääkärit haluavat kuulua osaksi NLY:tä ja maltillinen jäsenmaksu kannustaa jäsenyyden säilyttämiseen.

Nuorten Lääkärien Yhdistys rakentaa uuden lääkärisukupolven tulevaisuuden

NLY nostaa epäkohdat rohkeasti keskusteluun ja osallistuu aktiivisesti nuoria lääkäreitä koskevaan päätöksentekoon, erityisesti työelämän edunvalvontaan ja lääkärikoulutuksen kehittämiseen. NLY on nuoren lääkärin arjen asiantuntija, joka tuntee lääkärin urapolun alkutaipaleen erityispiirteet. NLY varmistaa, että Nuoren Lääkärin työ on luonteeltaan kehittävää, kouluttavaa ja hallittavaa.

Nuorten Lääkärien Yhdistyksen toiminta koetaan arvokkaaksi

ja siitä karttuvaa kokemusta arvostetaan myös työelämässä. NLY huomioi joustavasti yhdistyksen toimijoiden elämäntilanteet, hyvinvointi yhdistyksessä takaa toiminnan jatkuvuuden. NLY työskentelee kollegiaalisesti, asiantuntevasti ja inhimillisesti halukkaana kehittämään ja parantamaan terveydenhuoltoa.

Vuonna 2025 Nuoren Lääkärin arki on tasapainoista

Nuori Lääkäri saa käyttää 20 % työajastaan jatkuvaan kouluttautumiseen, ammatilliseen kasvuun ja oman työnsä sekä työyhteisönsä kehittämiseen. Erikoistumiskoulutus on osaamisperustaista ja koulutusväylät tekevät erikoistumisesta sujuvaa. Kaikilla lääkäreillä on mahdollisuus työnohjaukseen.

NLY on arvostettu yhteistyökumppani ja tunnettu aloitteellisuudestaan

NLY:llä on kansallisesti laaja yhteistyöverkko. Läheistä yhteistyötä tehdään lääkärijärjestöjen, yliopistojen, valtion- ja kuntahallinnon kuin muidenkin terveyden-huollon toimijoiden kanssa. NLY osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön sekä Pohjoismaissa että Euroopassa.

NLY:n säännöt

Lue lisää