Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Koulutuspaikkakysely > Mikä Koulutuspaikkakysely? > Viisivuotiskatsaus 2022

Viisivuotiskatsaus 2022

Viisivuotiskatsaus

Aineiston keruu

Viisivuotiskatsauksessa hyödynnettiin vuosina 2017-2021 toteutettuja koulutuspaikkakyselyjen tuloksia. Tarkoituksena oli analysoida ja vertailla muutosta tuloksissa vuosien aikana. Vertailuun otettiin mukaan ne kysymykset, jotka oli esitetty jokaisessa kyselyssä samalla tavalla. Näin muutos saatiin näkyviin ilman, että kysymyksen asettelu vaikuttaisi muutokseen. Vertailussa olivat mukana seuraavat kysymykset: “Sain koulutuspaikassani aloittaessani tietää, kuka/ketkä koulutuksestani vastaa”, “Vastaajien antamat suositteluarviot NPS-asteikolla (0-10)” sekä “Työni kuormittavuus koulutuspaikassani on sellainen, että se mahdollistaa oppimisen.”

Kysyttävää tuloksista?

Lisätietoja tuloksista antavat

NPS

Vuodesta 2017 lähtien nuoret lääkärit ovat päässeet Koulutuspaikkakyselyssä arvioimaan koulutuspaikkansa NPS-asteikolla. Vuonna 2021 49 % vastaajista antoi koulutuspaikalleen arvosanan 9 tai 10, kun vielä viisi vuotta sitten vastaava luku oli 43 %. Erinomaisia koulutuspaikkoja löytyy maastamme siis useita.

Vuonna 2023 NLY haluaa nähdä ennätysmäärän viiden tähden koulutuspaikkoja. ”Nuorten lääkärien suosimassa koulutuspaikassa työilmapiiri on kannustava, konsultointi on helppoa, seniorituki on hyvä, työmäärä on kohtuullinen ja koulutus on suunnitelmallista. Näihin osa-alueisiin panostamalla missä tahansa toimipaikassa voidaan onnistua”, toteaa Koulutuspaikkakysely-vastaava Krista Korja. 

Koulutuksesta vastaava henkilö

Erikoislääkärikoulutuksen uudistuksen edetessä yhä useammat erikoisalat ympäri Suomen ovat saaneet omat koulutuslääkärinsä, ja kunkin toimipaikan nuorten lääkärien koulutuksesta vastaavat henkilöt on nimetty. Tällaiset rakenteelliset uudistukset ovat synnyttäneet erikoislääkärikoulutukselle yhä paremmat puitteet, jotka ovat mahdollistamassa osaamisperustaisen koulutuksen toteuttamista. Uudistusprosessin edetessä myös nuorten lääkärien tietoisuus koulutuksen vastuutahoista on lisääntynyt. Vuonna 2021 puolelle nuorista lääkäreistä oli perehdytyksen jälkeen selvää, kuka koulutuksesta vastaa. Nouseva trendi antaa odottaa paljon vuoden 2023 Koulutuspaikkakyselyn tuloksilta.

 

Työkuormitus

Koulutuspaikkakyselyn mukaan seurantavälillä 2017–2021 keskimääräisesti seitsemän kymmenestä nuoresta lääkäristä on kokenut työkuormituksen mahdollistavan oppimisen. Vuonna 2021 Lääkärilehdessä julkaistussa tutkimusraportissa (Hetemäki I, Saastamoinen P, Heistaro S, Kaartinen S. Mikä saa erikoistuvan lääkärin suosittelemaan koulutuspaikkaansa? Suom Lääkäril 2021;76:1895-1900) oppimisen mahdollistan työkuormituksen todettiin olevan myös merkittävin suositteluhalukkuutta selittävä tekijä. 

Vuonna 2021 kuitenkin vielä 30 % vastaajista koki työn kuormittavuuden haittaavan oppimista tai jopa estävän sen. Erikoislääkärikoulutuksessa kyse on työssä oppimisesta, ja NLY:n mielestä on erittäin huolestuttavaa, että yhä lähes kolmannes nuorista lääkäreistä kokee oppimisensa olevan uhattuna liiallisen työkuorman vuoksi. 

Nuoren lääkärin oppimiselle varattu työaika on kannattava investointi, joka tuottaa kyvykkäitä erikoislääkäreitä tulevaisuuden tarpeisiin. Voisimmeko siis kaikki jo olla valmiita asettamaan nuoren lääkärin ja halvan työvoiman välille erisuuruusmerkin?