Siirry suoraan sisältöön

Vuoden 2020 tulokset

Tältä sivulta löydät tähtilistauksen kaikista koulutuspaikoista, joista oli vähintään viisi vastaajaa. Koulutuspaikat on jaettu työskentelysektoreiden mukaan.  Lisäksi sivulla on  vertailu tyytyväisyydestä työskentelysektoreittain, erva-alueittain, sairaanhoitopiireittäin ja erikoisaloittain.

Mistä sitten on viiden tähden koulutuspaikka tehty?  Lue tarkemmat kysymyskohtaiset tulokset täältä!

Kysyttävää tuloksista?

Vuoden 2020 Koulutuspaikkakyselyn tulosten perusteella palkittiin 11 koulutuspaikkaa. Näistä koulutuspaikoista 10 ansaitsi NPS-arvon sata eli kaikki vastanneet olivat valmiita suosittelemaan koulutuspaikkaansa. Uutena palkintokategoriana oli ”Vuoden nousija”, joka vuonna 2020 oli 2 tähdestä 5 tähden koulutuspaikaksi noussut HUS Malmin sairaala.

Seuraavassa taulukossa esitellään tyytyväisyys vastaushetkellä työskennellyllä erikoisalalla jaoteltuna ERVA-alueittain eli kattaen vastaajat kaikilta toimipaikkasektoreilta (terveyskeskus,  keskussairaala, yo-sairaala, yksityinen, muu). Keskus- ja yliopistosairaalakohtaiset tulokset on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettu ylempänä olevassa taulukossa.

Vastaajilta kysyttiin, suosittelisivatko he kyseistä koulutuspaikkaa ystävälle tai kollegalle asteikolla 0–10, jonka perusteella laskettiin net promoter score (NPS-luku) kullekin koulutuspaikalle. NPS-kysymyksen perusteella koulutuspaikoille myönnettiin 1–5 tähteä suositeltavuuden mukaan.