Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Miten vastuu jakautuu konsultoitaessa?
Etusivu > Miten vastuu jakautuu konsultoitaessa?

Miten vastuu jakautuu konsultoitaessa?

Nuori lääkäri löytää itsensä usein näppäilemästä konsulttien puhelinnumeroja. Seniorien kanssa ratkotaan potilaiden ongelmia myös kasvokkain, sekä virallisten että epävirallisten konsultaatioiden muodossa. Konsultaatio on ennen kaikkea oppimistilanne – ei aina vain konsultoivalle lääkärille vaan myös konsultille. Konsulttina toimiminen on taito siinä missä konsultointikin, ja kumpikin rooli opitaan ja omaksutaan työn lomassa. Lääkärille molemmat roolit tulevat eteen yleensä jo uran alkuvaiheessa. 

Konsultaatiot eivät ole vain nuorten lääkäreiden oikeus ja velvollisuus. Lääketieteen monimutkaistumisen ja työskentelykulttuurin muutosten myötä työmme on muuttunut yhä enenevässä määrin keskustelevaksi ja konsultatiiviseksi. Konsultaatiotilanteessa yhteisen pohdinnan myötä muodostuu (enemmän tai vähemmän) yhteinen valittu hoitolinja. 

Mutta miten vastuu jakaantuu? Vastuukysymykset nousevat pinnalle usein vasta vahingon sattuessa. On kuitenkin tärkeää olla niistä tietoinen jo hyvän sään aikana.

Konsultaatioissa vastuu potilaan hoidosta säilyy pääsääntöisesti hoitavalla lääkärillä, mutta konsultoinnin kautta vastuu voi myös jakautua. Jos kokemattomampi kollega konsultoi kokeneempaa, jakautuu vastuu hoitavan lääkärin ja konsultin kesken. Hoitava lääkäri on vastuussa siitä, että hän kertoo konsultoidessaan päätöksentekoon tarvittavat oleelliset tiedot potilaasta. Kun kokeneempi kollega ohjaa hoitolinjat nuoremman kollegan toteutettavaksi, on hän siitä vastuussa – erityisesti mikäli nuorempi kollega on koulutettavan asemassa. Hoitavan lääkärin tulee tehdä kaikista konsultaatioista merkinnät potilasasiakirjoihin

Kirjallisten konsultaatioiden kohdalla vastuukysymykset ovat selkeämmätErikoisalojen välisissä kirjallisissa konsultaatioissa vastuu on oman osaamisalueensa konsultaation antavalla lääkärillä, jos hän ottaa kantaa potilaan diagnostiikkaan tai hoitoon. Myös lähete siirtää hoitovastuun lähetteen vastaanottavalle yksikölle, mutta hoitava lääkäri vastaa potilaan hoidosta siihen asti, että lähete on vastaanotettu ja käsitelty tai potilas on saapunut hoitoyksikköön. 

Päivystyksessä toimiessaan erikoistuvalla lääkärillä on velvollisuus konsultoida alan päivystävää erikoislääkäriä, mikäli hän ei pysty oman osaamisensa puitteissa tekemään itsenäis päätöstä. Erikoislääkärin on pyydettäessä myös saavuttava paikan päälle. Kun erikoislääkäri on paikalla, hänellä on vastuu potilasta koskevista päätöksistä. 

Vaikka konsultaatiopuhelimet eivät esimerkiksi päivystysaikaan soi aina sopivaan aikaan, tulisi konsultaatiotilanteeseen suhtautua aina oppimis- ja opetustilaisuutena. Parhaimmillaan hyvän konsultaatiohetken myötä oppi valuu edelleen muille kollegoille. Hyvän, ääneen pureskellun ja perustellun konsultaatiovastauksen saanut kollega jakaa opittua tietoa edelleen eteenpäin. Sen sijaan huolimaton konsultaatiovastaus voi saada aikaan epäsuotuisan lopputuloksen jopa useamman potilaan kohdalla, sillä konsultoiva lääkäri saattaa jatkossakin soveltaa vastaavanlaisissa tilanteissa konsultin aiempia neuvoja. Myös epäasiallinen tai nöyryyttävä suhtautuminen voi poikia kauaskantoisia seurauksia, jos sen takia kynnys konsultoida jatkossa nousee.

Työssämme saa ja pitää konsultoida. Linjan toisessa päässä on aina kollega ja ihminen. Pyritään muistamaan se – oltiinpa sitten kummassa päässä linjaa tahansa. 

 

Näin onnistut konsultoinnissa: 

 • Kerro konsultaation alussa kuka olet ja mistä asiasta haluat konsultoida 
 • Esitä kokonaisuus tiiviisti ja jäsennellysti, valmistaudu 
 • Kerro oma näkemyksesi tai ehdotuksesi ongelman ratkaisusta, jos mahdollista 
 • Jos olet epävarma, varmista lopussa ymmärtäneesi saamasi ohjeet oikein
 • Mikäli oma näkemyksesi ja konsultin näkemys ovat ristiriidassa, kannattaa asia keskustella yhdessä läpi

 

Näin onnistut konsulttina: 

 • Kuuntele ensin ja vältä heti keskeyttämästä tarkentavilla kysymyksillä 
 • Kysy tarvittaessa lisätietoja ja tarvittaessa perehdy itse potilasasiakirjoihin 
 • Mikäli olet itse kiireisessä tilanteessa, pyydä konsultoijaa soittamaan hetken päästä uudelleen
 • Päivystäessä kirjaa aina, jos ohjaat ensihoitoa kuljettamaan potilaan muualle tai jäämään kotiin 
 • Huomioi soittajan taitotaso – kokemattomampi soittaja tarvitsee seikkaperäisemmät ohjeet
 • Varmista lopuksi, että konsultoija on ymmärtänyt saamansa ohjeet 

 

Irena Saarinen 

NLY:n edunvalvontavaliokunnan jäsen

 

Kirjoitustyössä konsultoitu Martta Hartikaista. Lääkäriliiton juristi Hannele Pöyry tarkastanut tekstin asiavirheiden varalta.