Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Puheenjohtajalta: Voiko kuka vain kouluttaa erikoislääkäreitä?
Etusivu > Puheenjohtajalta: Voiko kuka vain kouluttaa erikoislääkäreitä?

Puheenjohtajalta: Voiko kuka vain kouluttaa erikoislääkäreitä?

Voiko kuka vain kouluttaa erikoislääkäreitä?

Ei tietenkään – paitsi jos kyse on yliopistosairaalasta. Miksi kaikkia kouluttajia ei arvioitaisi samoin perustein?

Kuvitellaan tilanne, jossa kuukauden vaihtuessa työnantajasi nimi ei päättyisikään enää ”kuntayhtymä”, vaan perään kirjattaisiinkin palvelujen ulkoistuksen myötä ”Oy”. Vaikka työpaikallasi olisikin samat ohjaajat, erikoistuvat, työhuoneet ja toimintatavat, on palkanmaksajasi olemus lainsäätäjän silmissä este onnistuneelle koulutukselle. Erikoislääkärikoulutusta ja erityisesti yleislääketieteen erityiskoulutusta ohjaavat säädökset lähtevät nimittäin työvoimapoliittisista syistä siitä, että kouluttajan ja koulutettavan suhde kuntaan tai kuntayhtymään ovat jossain määrin edellytyksiä koulutusoikeuden myöntämiselle.  

Vaikka näitä pykäliä onkin viime vuosina onnistuneesti sovellettu niin, että niistä koitunut haitta on saatu minimoitua, ovat kouluttavat yksityiset palveluntuottajat kuitenkin jatkuvasti tiukan seurannan alla. Esimerkiksi keväällä keskustelua herätti Päijät-Hämeen kokonaisulkoistuksen koulutusoikeudet, joiden osalta yliopisto veti aluksi tarpeettoman tiukkaa linjaa vedoten juuri näihin säädöksiin.

On yksiselitteisesti väärin, että koulutusoikeuksia myönnetään tai ollaan myöntämättä teennäisten rajanvetojen mukaan eri palveluntuottajien välillä.

Vain koulutuksen laadulla ja toteutumisella tulee olla merkitystä sopivista koulutusyksiköistä päätettäessä.

Jos koulutuksen laatukriteerit täyttyvät, on yksityisen saatava kouluttaa siinä missä julkisenkin. Tässä asiassa lääkärien ammatillista jatkokoulutusta ohjaavat säädökset ovat hyvin epäonnistuneita.

Siinä, missä toisaalla koulutuspaikkaa arvioidaan suurennuslasin ja työntömitan kanssa, katsotaan toisaalla lähinnä sormien läpi tai työnnetään pää pensaaseen.

Koulutuspaikkakysely tehtiin neljännen kerran vuonna 2020, ja sen tuloksista on saatavissa jo kohtuullisen hyvää seurantatietoa eri toimipisteiden koulutuskäytännöistä. Olemme kyselyllä kannustaneet ja jakaneet työkaluja koulutuspaikan kehittämiseenMonessa yksikössä tehty työ näkyy tähtiluokituksen selvänä nousuna, ja olemme parannuksesta hyvin onnellisia. Vastavuoroisesti yksiköt, joiden murska-arvioissa ei tapahdu mitään kehitystä vuosien aikana, herättävät äärimmäisen huolen koulutettavien lääkärien oikeudesta saada laadukasta koulutusta. Miten näiden koulutuspaikkojen kanssa tulisi menetellä?

NLY:n mielestä yliopiston tulee järjestää koulutuspaikkojen riippumaton auditointi säännöllisesti ja aina koulutuspaikassa tapahtuneiden merkittävien muutosten jälkeen. Perustellusta syystä koulutuspaikan tilannetta on selvitettävä myös muulloin. Jos merkittäviä puutteita tai epäkohtia ei korjata huomautuksista huolimatta, tulee yksiköltä poistaa koulutusoikeudet sektorista riippumatta. Sen tulee tarkoittaa samalla myös sitä, että koulutettavista maksettava EVO-raha loppuu eikä koulutusvirasta johtuva erikoistuvan lääkärin tavallista matalampi palkkataso ole enää perusteltu. Koulutukseen panostaminen alkaa kiinnostaa viimeistään siinä vaiheessa, kun päivystysrinkejä pitäisi pyörittää erikoislääkärien palkoilla.

Oli kyse sitten koulutusoikeuksien myöntämisestä tai poistamisesta, tulisi koulutuspaikkoja kohdella yhdenvertaisesti sektorista riippumatta. 

 

Jesper Perälä
Puheenjohtaja