Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Uudet tuulet koulutuksissa
Etusivu > Uudet tuulet koulutuksissa

Uudet tuulet koulutuksissa

Elämme kaikki pandemian toista vuottaMeistä suurimmalla osalla yhteydenpito iäkkäisiin sukulaisiimme on jäänyt vain etäyhteyksien varaan ja ystäväpiirien fyysiset kokoontumiset rajoitusten vuoksi järjestämättä. Ammattikuntana olemme kuitenkin saaneet pääasiallisesti tehdä työtämme, joka meitä henkilöinä laajasti määrittää. Huolimatta siitä, että monet kollegoistamme ovat olleet pandemian aikana etulinjassa, olemme olleet onnekkaassa asemassa työn jatkuvuuden kannalta verrattuna esimerkiksi ravintola-alalla työskenteleviin. 

Rajoitusten varjolla monia lähikoulutuksia ja käytännön taitojen kartuttamiseen tarkoitettuja workshoppeja on peruutettu. Monilla lääkäreillä on pandemian ensimmäisenä vuonna väistämättä jäänyt työnantajan heille kustantamia työpaikan ulkopuolisia täydennyskoulutuspäiviä käyttämättä. Koulutuksen merkitys lääketieteessä on erittäin tärkeää ja kaikilla erikoisaloilla edellytetään jatkuvaa harjaantumista, joten vaihtoehtoisia keinoja on tullut tehostaa. 

Erityisesti etäluennot ja -koulutukset ovat saaneet jalansijaa muuten supistuneessa tarjonnassa. 

Arvailujen varaan jää, onko etäkoulutuksista saatava osaaminen yhtä laajaa kuin luennoilta läsnä ollessa saatava. Jälkimmäisessä luennoitsijoiden vuorovaikutus yleisön kanssa nimittäin usein tehostaa opetustilannetta ja luo helpommin keskustelua aihepiiristä. Monille tärkeä osa koulutuksiin ja esimerkiksi Lääkäripäiville osallistumisessa on lisäksi kollegojen kanssa verkostoituminen ja yhdessä vietetty aika, mikä jää etäkoulutuksissa harmillisesti toteutumatta. 

Nuorten Lääkärien Yhdistys järjesti NuoriLääkäriPäivät-tapahtumansa ensimmäisen kerran etänä vuonna 2020, jolloin valtakunnallisesti kaikkien nuorten lääkärien osallistuminen koulutukseen oli mahdollista omista kotiosoitteistaan. Tapahtuma oli onnistunut ja sai hyvää palautetta; järjestettiinhän myös iltatapahtuma etänä. Nyt toukokuussa Orionin kanssa yhteistyössä järjestetty etäluentosarja palliatiivisesta hoidosta keräsi myös huimat yli 600 osallistujaa Nuorten Lääkärien Yhdistyksen jäsenistä. Suosiosta voidaan päätellä, että etäyhteyksien välityksellä kuunneltavat koulutukset ovat olleet tarpeellisia ja toivottuja. 

Pandemian väistyttyä tai tilanteen muuten normalisoiduttua – joko vanhaan tai uuteen normaaliin – ovat etäkoulutukset jatkossakin varteenotettava keino valtakunnallisesti ja tasa-arvioisesti mahdollistaa tietotaidon leviäminen nuorten lääkärien keskuudessa. Etäkoulutus teoreettisen osaamisen kartuttamiseksi tulee eittämättä jäämään osaksi tulevaisuuden repertuaaria. 

 

Vili Pehkonen 
NLY:n hallituksen paikallisosastovastaava