Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Vastine: Mitä tästä ajattelee NLY?
Etusivu > Vastine: Mitä tästä ajattelee NLY?

Vastine: Mitä tästä ajattelee NLY?

Kirjoitus on vastine Lauri Kivikosken mielipidekirjoitukseen “Milloin olen riittävän hyvä lääkäri?”

NLY:n mielestä on ensisijaista siirtää virhetapahtuman käsittelyä kokonaisuudessaan yksilön rankaisemisesta ohjaamiseen ja järjestelmän kehittämiseen. Järjestelmää tulee muuttaa niin, että virheiden havaitseminen ja myöntäminen on avointa ja turvallista eikä johda yksilön kohdalla kohtuuttomiin seuraamuksiin. Mikäli virhetapahtumiin liittyvä valvonta keskittyy yksilöön, syntyy lieveilmiöinä väistämättä ylihoitoa ja defensiivistä medisiinaa eikä virheitä järjestelmällisesti raportoida.  

Nykyisen järjestelmän ongelmiin on kuitenkin puututtava tehokkaasti niin pitkään, kuin tämä järjestelmä on käytössä. Yksikön tasolla virhetapahtumaan osallisena olevan työntekijän psyykkisestä hyvinvoinnista tulee pitää erityistä huolta, ja johdon on luotava tälle prosessille selkeät toimintatavat. Ammattikunnan tulisi myös sisäisesti tukea esimerkiksi hoitovirheprosessissa olevien kollegoiden jaksamista ja tarjota apua tapahtuman käsittelyyn.

NLY:n Terhi Savolainen teki Lääkäriliiton kevätkokouksessa 19.5.2021 aloitteen ammattikunnan sisäisen vertaistukijärjestelmän luomisesta ja asia etenee selvitykseen liitossa. Voit lukea aloitteen kokonaisuudessaan NLY:n blogista nimellä Aloite Lääkäriliitolle – Vertaistukea hoitovirheprosessissa oleville lääkäreille! 

 

Jesper Perälä
NLY:n puheenjohtaja