Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Ääni nuorelle lääkärille on ääni arkea parantaville muutoksille
Etusivu > Ääni nuorelle lääkärille on ääni arkea parantaville muutoksille

Ääni nuorelle lääkärille on ääni arkea parantaville muutoksille

Mikä on se muutos, jota lääkärin työssä seuraavaksi tarvitaan? Kysymykseen on yhtä monta vastausta kuin on vastaajia.

Lääkärit poikkeavat muista akateemisista ammattilaisista siinä, että meillä ei yleensä ole mahdollisuutta hallita päivän aikana eteen tulevia haasteita. Usein on niin, että työpäivä on jonkun muun toimesta tarkkaan aikataulutettu, kunnes jotain yllättävää tapahtuu. Ja yllätyksiä lääkärin työssä on usein.

Lääkärin työn hallintaa ei haasta pelkästään paikalliset olosuhteet ja yksittäisiin potilaisiin liittyvät tekijät. Lääkärien työ on myös yhteiskunnallisesti kiivaan keskustelun kohteena. 

Viime aikoina on puhuttu paljon esimerkiksi perusterveydenhuollon hoitojonoista ja päivystysten ruuhkautumisesta. Julkisuudessa ratkaisuksi nousee useammin lääkärien koulutusmäärien jatkuva nostaminen kuin se, että pyrittäisiin löytämään ratkaisuja lääkärien työssäviihtyvyydestä ja työn hallinnasta. 

Toisaalta Lääkärin työ on uudistamisen kohteena, kun terveydenhuollon järjestämisvastuu vuodenvaihteessa siirtyy hyvinvointialueille. “Suuremmilla hartioilla” on tarkoitus parantaa potilaiden hoidon yhdenvertaisuutta ja hoitoonpääsyä. Samalla kun poliittinen keskustelu on keskittynyt maakuntaveron kaltaisiin asioihin, on pienemmälle huomiolle jäänyt se, minkälainen on hoidon pääsyn ja yhdenvertaisuuden totetuttajien, eli meidän lääkärien, rooli.

Me nuoret lääkärit uskomme, että lääkärien tulee itse toimia aktiivisesti, jotta lääkärin työ ja suomalainen terveydenhuolto voi tulevaisuudessa olla kestävämpi, yhdenvertaisempi ja tehokkaampi. Me uskomme, että on mahdollista samaan aikaan tavoitella toimivampaa järjestelmää ja parempaa lääkärin työpäivää.

Muutos parempaan on myös mahdollinen, kunhan kuuntelee lääkärien tarpeita. Esimerkiksi Naistenklinikalla lääkärien työtyytyväisyys parani, kun lääkärit otettiin mukaan työvuorolistojen suunnitteluun. HUS:n psykiatrialla työvoimapulaa on pyritty korjaamaan panostamalla erikoistuvien lääkärien koulutukseen. NLY:n ideoima Koulutuspaikkakysely on osaltaan tarjonnut kaikille toimipaikoille aidosti konkreettista tukea kehitystyöhön.

Nuorten Lääkärien Yhdistys on vuoden 2020 aikana käynyt läpi perusteellisen valmistelun kautta jäsenkuntaa kuunnellen pitkän listan konkreettisia tavoitteita ja linjauksia, joita NLY:n tulisi edistää sekä omassa toiminnassaan että Lääkäriliiton valtuuskunnassa. 

Mitä meidän ratkaisumme sitten olisivat? 

Esimerkiksi perusterveydenhuoltoa vahvistaisimme lisäämällä osaamista ja aikaa ajattelulle. Jos nuoret lääkärit saavat päättää, perustetaan terveyskeskuksiin erikoistuvien lääkärin virkoja. Koulutusvirkaan sisältyy erikoislääkäriä kevyempi kliininen työkuorma ja laadukasta koulutusta työajalla. 

Lisäisimme myös resursseja lääkärin kehittymiseen ja kehittämiseen: Lääkärin tulee voida käyttää vähintään 20 % työajastaan jatkuvaan kouluttautumiseen, ammatilliseen kasvuun ja oman työnsä sekä työyhteisönsä kehittämiseen. 

Erikoislääkärikoulutuksesta tekisimme saumattomasti koulutuspaikasta toiseen etenevän ja osaamisperustaisen. Tavoitteidemme mukaan erikoislääkärikoulutuksen lopputentti voisi jäädä historiaan, kun kehittymistä seurattaisiin koko koulutuksen ajan mittareilla, jotka tukisivat koulutusta. 

Tutkimustyö ja opettaminen mahdollistettaisiin sujuvasti osaksi lääkärin työnkuvaa, ja huomioitaisiin palkkauksessa. Jokaiselle nuorempaa kollegaa ohjaavalle järjestettäisiin koulutusta ohjaamiseen. Johtajatehtäviin nostaisimme kyvykkäimmät ja motivoituneimmat, eikä aina työyhteisön kokeneinta kliinikkoa.

Esittelemme lisää ratkaisujamme Nuori Lääkäri -lehdessä ja NLY:n somekanavilla läpi äänestysajan.

Ole se muutos, jota lääkärin työ tarvitsee -kampanjalla osoitamme NLY:n olevan lääkärikuntaa eteenpäin vievä voima, jolla on tarjota konkreettisia ratkaisuja työelämän, koulutuksen ja terveydenhuollon kehittämiseen. Uusiinkin kysymyksiin löytyy paremmat ratkaisut, kun vaikuttamistyön perusteet ovat näin hyvässä kunnossa.

Lääkäriliiton valtuuskuntaan on ehdolla 102 Nuorta Lääkäriä. Me NLY:n listoilta ehdolla olevat uskomme siihen, että terveydenhuolto muuttuu paremmaksi kun sitä aktiivisesti muutetaan. Tutustu ehdokkaisiimme pian julkaistavassa vaaligalleriassa osoitteessa nly.fi/vaalit ja Lääkäriliiton vaalikoneessa!