Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Lääkärin ei tule suostua viranomaisen kätyriksi!
Etusivu > Lääkärin ei tule suostua viranomaisen kätyriksi!

Lääkärin ei tule suostua viranomaisen kätyriksi!

Helsingin Sanomien uutisen (6.11.2018) mukaan sisäministeriö on pikavauhdilla kaikessa hiljaisuudessa laatinut säädösesityksen, jonka perustella terveydenhuollon salassapitovelvollisuutta ollaan murentamassa: potilastietoja tulisi esityksen mukaan luovuttaa poliisille huomattavasti nykyistä laajemmin, matalammalla kynnyksellä ja lääkärin omasta aloitteesta. Perustavanlaatuinen eettinen kysymys on se, että myös rikoksia tehneillä tulee olla oikeus terveydenhuoltoon. Heidän edellytyksensä palata yhteiskunnan toimintaan eivät parane, mikäli he eivät uskalla hakeutua tarpeen vaatiessa lääkärin vastaanotolle.

Esimerkeiksi ilmoitusvelvollisuudesta nostetaan erilaisia rikoksia suunnittelevat potilaat, rikosten ennaltaehkäisy, ulkomaalaisten maassa oleskelu, tulipalojen selvittäminen, työtapaturmien selvittäminen, omaisuusvahinkojen torjunta ja poliisin työturvallisuus.

Jo nyt lääkärillä on tehtäviä, jotka murentavat potilaan ja lääkärin välistä luottamusta. Yksi tällainen tilanne on velvollisuus ilmoittaa poliisille potilaan ajoterveyden muutoksesta. Esimerkiksi muistisairaan henkilön kohdalla lääkäri saattaa joutua jo melko lievässä taudinvaiheessa asettamaan potilaan ajokieltoon, ja sen seurauksena ilmoittamaan asian poliisille. Tällaisen potilaan saaminen tuleville vastaanottokäynneille voi olla haastavaa, vaikka potilaan terveydellinen etu sitä ehdottomasti vaatisi. Ilmoitusvelvollisuuden vuoksi pyrkimys muodostaa hoitoallianssi potilaan kanssa vaikeutuu. 

On täysin kestämätöntä, että lääkäri ryhtyisi arvioimaan mahdollisten omaisuusrikosten tai tulipalojen oikeudellisia näkökulmia oletettavine tuomioineen, ja että hänellä olisi velvollisuus näissä tilanteissa ilmoittaa potilas poliisille. Toisaalta esimerkiksi paperittoman raskaana olevan saattaisi olla tukalaa hakeutua lääkärin hoitoon, mikäli se johtaisi automaattiseen, tai edes potentiaaliseen, raportointiin poliisille. 

Lakihanketta on perusteltu muun muassa perheväkivaltaan puuttumisella. Jo tällä hetkellä lääkärillä on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, jos on edes mahdollisuus siihen, että lapsen lastensuojelun tarve olisi syytä selvittää. Toisaalta, jos epäilee lapsen joutuneen pahoinpitelyn uhriksi, on lääkärillä nykyisin velvollisuus ilmoittaa asiasta myös poliisille. Törkeiden rikosten suunnittelusta on kaikilla kansalaisilla velvollisuus kertoa poliisille.

Lakiesityksessä mainitaan, että poliisille tärkeää potilastietoa voisi olla se, jos henkilö ilmoittaa viranomaisvastaisuutta. Monissa päivystyspisteissä viikonlopun potilassaldosta iso joukko on henkilöitä, joilla on negatiivista kerrottavaa poliisista. Tilanteisiin usein liittyy päihtymystila. Näissä tilanteissa näkemykset ovat usein lientyneet aamun valjettua. Haluan nähdä sen ajatusministeriön, joka on valmis vastaanottamaan nämä kaikki ilmoitukset potilaiden yöaikaisista näkemyksistä virkavallasta. 

Lakiesityksessä esitetään myös, että poliisille tulisi ilmoittaa, jos poliisin kanssa tekemisissä olevalla henkilöllä on tartuntatauti. En voi käsittää, miten poliisille voi kuulua sellainen tieto, jos potilaalla on esimerkiksi kurkkuangiina tai vaikkapa klamydiatartunta. Sisäministeriön harkintakyky lakiesityksen laatimisessa on pettänyt ankarasti.  HS:n tietojen mukaan tätä pykälää ollaan jättämässä pois jatkotyöstämisestä, mutta suosittaisin ministeriötä unohtamaan koko yksioikoisen säädöshankkeen valmistelun.

Absurdiudessaan lakiesityksen lähtökohdat ja sen luoma pelon ilmapiiri alkavat muistuttaa demokratiasta ja kansalaisoikeuksista piittaamattomien valtioiden toimintaa, jos lääkärin tulee jatkossa nuuskia vastaanotolla potilaan asenteita viranomaisia kohtaan ja ilmoittaa näistä heti eteenpäin poliisille.

Nykyinen lainsäädäntö on riittävä ja antaa mahdollisuuden lääkärille ilmoittaa törkeistä valmisteilla olevista rikoksista, kuten lapsiin kohdistuvista väärinkäytöksistä. Potilaistietojen tulee pysyä tulevaisuudessakin luottamuksellisina ja potilaiden tulee voida luottaa lääkäriin.

Lääkärinvalassa sanotaan, että ”pidän salassa luottamukselliset tiedot, jotka minulle potilaita hoitaessani on uskottu”. Valassa puhutaan lääkärin velvollisuudesta jokaista kohtaan, erittelemättä ulkomaalaisia maassa oleskelevia, rikollisia, poliisista ilkeitä puhuvia tai infektiotauteja sairastavia. 

Lääkärikunnan tulee vastustaa tällaisia lakihankkeita kiivaasti ja tarvittaessa ryhtyä järeämpiin toimiin. Se on ehdoton eettinen velvollisuutemme! 

 

Eino Solje

LT, neurologiaan erikoistuva lääkäri

NLY:n hallituksen jäsen