Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Kandin kesätyöoikeudet uhattuna?
Etusivu > Kandin kesätyöoikeudet uhattuna?

Kandin kesätyöoikeudet uhattuna?

Lääkäriliiton valtuuskunnassa jokainen valtuuskunnan jäsen voi vaikuttaa päätettäviin asioihin jättämällä valtuuskunta-aloitteen. Lääkäriliiton valtuuskunnan kevätkokouksessa 2024 käsiteltiin toisen valtuuskuntaryhmän jäsenen jättämää aloitetta, jonka mukaan lääkärinsijaisena työskentelemisen edellytyksenä tulisi olla suoritetut amanuenssipalvelut.

Suomalaisessa tutkinto-ohjelmassa amanuenssuurien tavoitteena on tutustuttaa lääkäriopiskelija eri erikoisaloihin ja työelämään terveydenhuollossa. Amanuenssuurit suoritetaan pitkin kuusivuotista opiskeluaikaa, ja käytänteissä on merkittäviä tiedekuntakohtaisia eroja. Kliinisten taitojen karttumisen kannalta merkittävintä on kuitenkin tavanomainen kandiopetus. 

Esitystä perusteltiin siten, että tällä hetkellä lääkärinsijaisena työskentelevien kandidaattien kliinisessä osaamisessa on suurta vaihtelua. Kun suoritetut amanuenssipalvelut olisivat edellytys lääkärinsijaisena toimimiselle, myös Suomeen pakollista kliinistä harjoittelua suorittamaan saapuneet ulkomailla opiskelleet kandidaatit työskentelisivät amanuenssin statuksella ennen täyslaillistusta. 

Nuorten Lääkärien Yhdistyksen (NLY) valtuuskuntaryhmän jäsenet sekä Suomen Medisiinariliiton (SML) tarkkailijajäsen pitivät painokkaita puheenvuoroja siitä, ettei suomalaisen tutkinto-ohjelman amanuenssipalveluita voi rinnastaa eräiden EU- ja ETA-maiden lääkäriopintojen pakolliseen kliiniseen harjoitteluun. Puheenvuoroissa korostettiin, että aloitteen mukainen menettely ei tosiasiassa muuttaisi kandien valmiuksia ensimmäisiin työtehtäviinsä vaan ainoastaan vaikeuttaisi opintojen aikaista työskentelyä tarpeettomasti. 

Jokaisen lääkärinsijaisuutta suorittavan kandidaatin on voitava työskennellä ohjatusti ja vahvan seniorituen ympäröimänä. Työnantaja on viime kädessä vastuussa siitä, että työntekijälle osoitetut tehtävät vastaavat työntekijän osaamistasoa. Monivaiheisen keskustelun jälkeen valtuuskunta päätti palauttaa asian valmisteluun. NLY ja SML ovat vahvasti mukana kehittämässä suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä toteutuvaa lääkäriharjoittelua vastaamaan nuorten lääkärien tarpeisiin opiskelumaasta riippumatta.

Katariina Seittenranta ja Riku Metsälä