Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Lausunto luonnoksesta hallituksen toimenpideohjelmaksi rasismin torjumisesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä
Etusivu > Lausunto luonnoksesta hallituksen toimenpideohjelmaksi rasismin torjumisesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä

Lausunto luonnoksesta hallituksen toimenpideohjelmaksi rasismin torjumisesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä

Nuorten Lääkärien Yhdistys (NLY) pitää rasismia terveydenhuollossa vakavana ongelmana, joka vaikuttaa sekä potilaiden hoitoon että terveydenhuollon ammattilaisten työympäristöön. On tärkeää, että rasismiin puututaan määrätietoisesti ja systemaattisesti kaikilla tasoilla terveydenhuollossa, jotta voimme taata oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen hoidon kaikille potilaille sekä turvallisen ja kannustavan työympäristön kaikille terveydenhuollon ammattilaisille.

Rasismi voi vaikuttaa potilaiden hoitoon monin tavoin. Potilaat voivat kohdata ennakkoluuloja, syrjintää tai jopa suoraa vihamielisyyttä hoitohenkilökunnan taholta. Tämä heikentää kansalaisten luottamusta terveydenhuoltojärjestelmään, vähentää halukkuutta hakea apua ja johtaa huonompiin hoitotuloksiin. On välttämätöntä, että terveydenhuollossa tunnistetaan ja tunnustetaan rasismin olemassaolo ja vaikutukset, ja että ryhdytään konkreettisiin toimenpiteisiin sen kitkemiseksi.

Myös terveydenhuollon ammattilaiset voivat joutua rasismin kohteeksi työssään. Tämä voi ilmetä kollegojen tai potilaiden taholta tulevana syrjintänä, vähättelynä tai muuna epäasiallisena käytöksenä. Rasismi työpaikalla heikentää työilmapiiriä, vaikuttaa negatiivisesti työhyvinvointiin ja voi johtaa työuupumukseen sekä ammatista vähenemiseen allalla. NLY korostaa, että työpaikoilla on oltava selkeät käytännöt ja toimintamallit rasismin ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. 

Rasismin kitkeminen vaatii organisaatiokulttuurin muutosta, jossa monimuotoisuutta arvostetaan ja syrjimätön toimintatapa on keskeisessä asemassa. Terveydenhuollon organisaatioiden johdon on sitouduttava tähän muutokseen ja toimittava esimerkkinä. Terveydenhuollon tulisi toimialana olla etulinjassa julkishallinnollisilla aloilla poistamassa rasismia. Konkreettisina asioina ovat rekrytointikäytäntöjen uudistaminen ja erikoislääkärikoulutuksen edelleen kehittäminen. Nuorten Lääkärien Yhdistys on osaltaan muuttamassa kulttuuria ja tukemassa työtä terveydenhuollossa. Tarvitsemme laajamittaista koulutusta, tietoisuuden lisäämistä ja organisaatiokulttuurin muutosta, jotta voimme taata oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen terveydenhuollon kaikille. Yhdessä voimme rakentaa terveydenhuoltojärjestelmän, joka on vapaa rasismista ja syrjinnästä, ja jossa jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi.

Riku Metsälä
Puheenjohtaja

Katariina Seittenranta
Varapuheenjohtaja