Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > SML:n ja NLY:n kannanotto: Lääkärin osaamisvaatimusten täyttyminen vaarassa koulutuspaikkojen lisäyksen myötä
Etusivu > SML:n ja NLY:n kannanotto: Lääkärin osaamisvaatimusten täyttyminen vaarassa koulutuspaikkojen lisäyksen myötä

SML:n ja NLY:n kannanotto: Lääkärin osaamisvaatimusten täyttyminen vaarassa koulutuspaikkojen lisäyksen myötä

Nuorten Lääkärien Yhdistys ja Suomen Medisiinariliitto pitävät haasteellisena lääketieteen koulutuksen sisäänottomäärän nostoa jo syksystä 2024 alkaen. Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti 20.6.2024, että lääketieteen lisensiaatin koulutuksen aloituspaikkamäärä nousee 71:llä nykyisestä 755:stä aloituspaikasta jo ensi syksystä alkaen. Aloituspaikkojen lisäykseen kohdennetaan 23 miljoonan euron rahoitus.

Järjestöt huomauttavat, että lääketieteen peruskoulutus on ollut aliresursoitua jo aikaisempien aloituspaikkalisäysten jälkeen. Opetuksen kroonista resurssivajetta on vaikea korjata kesän aikana, vaikka nyt aloituspaikkojen lisäystä seuraakin merkittävä lisärahoitus. Järjestöt pitävät aloituspaikkamäärän nostoa itsessään mahdollisena, kunhan resurssivaje korjataan ensin.

Medisiinariliitto otti kantaa perusopetuksen rahoitukseen (1) jo ennen kesän 2024 päätöstä aloituspaikkojen lisäyksestä. Opetustilat ovat riittämättömiä, opetuspotilaita ei ole tarpeeksi ja ryhmäkoot ovat niin suuria, ettei yksittäinen opiskelija saa riittävästi harjoitusta ja ohjausta osaamistavoitteiden saavuttamiseksi (2,3). “Käytännön taitojen harjoittelun ja yksilöllisen palautteenannon puute huolestuttavat opiskelijoita jo ennen nyt voimaan astuvia lisäyksiä”, kuvaa nykytilannetta Medisiinariliiton puheenjohtaja Nsar Sori.

Mikäli lääkäriopiskelijat eivät voi saavuttaa valmistuvalle lääkärille asetettuja osaamistavoitteita, sysätään iso osa yliopistojen koulutustehtävästä henkilöstöpulasta kärsiville hyvinvointialueille. Nyt käsillä olevan opiskelijamäärän lisäyksen sekä tutkinnon yhtäaikaisen kaksiportaistamisen myötä tulee yliopistojen pohtia koko lääketieteen peruskoulutuksen rakennetta uudelleen ohjenuoranaan Kansallisen arviointikeskuksen raportti vuodelta 2018 (4).

“Opetusta kehitettäessä pitää aina kuulla erikoistuvien lääkäreiden kouluttajia, joilla on ajantasainen käsitys valmistuvan lääkärin osaamistasosta”, toteaa Nuorten Lääkärien Yhdistyksen puheenjohtaja Riku Metsälä. “Kliinisten opettajien määrä ei tule kasvamaan opiskelijamäärien kanssa samassa suhteessa. Tarvitaan uudenlaisia tapoja järjestää opetusta laadukkaasti ja tässä valtakunnallinen yhteistyö yliopistojen kesken on avainasemassa”, Metsälä jatkaa.

Nuorten Lääkärien Yhdistys ja Medisiinariliitto haluavat olla mukana kehittämässä lääketieteen koulutusta ja varmistamassa tulevien lääkärisukupolvien osaamisen.

Riku Metsälä
Puheenjohtaja
Nuorten Lääkärien Yhdistys riku.metsala@nly.fi
040 9677393

Nsar Sori
Puheenjohtaja
Suomen Medisiinariliitto puheenjohtaja@medisiinariliitto.fi

Lähteet:

Lääkärikoulutuksen laatu ratkaisee: https://medisiinariliitto.fi/blog/2023/03/27/laakarikoulutuksen-laatu-ratkaisee-kannanotto-2023/

Lääketieteen opiskelijan osaamistavoitteet: https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/opiskelu-ja-opetus/osaamistavoitteet/valmistuvan-laakarin-osaamistavoitteet


Lääkäri 2023 -tutkimus: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165701


Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen raportti: https://www.karvi.fi/fi/arvioinnit/korkeakoulutus/koulutusala-arvioinnit/laaketieteen- peruskoulutuksen-arviointi