Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Lasten sote-uudistus
Etusivu > Lasten sote-uudistus

Lasten sote-uudistus

Lasten terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut ovat tulevassa sote-ratkaisussa hajautumassa eri tahoille, vaikka nyt olisi ainutkertainen mahdollisuus luoda yhden luukun palvelu.

Lasten perusterveydenhuolto tulee julkisten ja yksityisten sote-keskuksen vastuulle ja erikoissairaanhoito ja lastensuojelu muine sosiaalipalveluineen maakunnan liikelaitokselle. Lasten hammashoito on kokonaan julkista toimintaa. Neuvolat tulevat lähtökohtaisesti maakunnan liikelaitoksen hoidettavaksi, mutta maakuntavaltuutetut saavat myös päättää, että neuvolapalvelua voi saada asiakassetelillä yksityiseltä. On perusteltua kysyä, onko tämä palveluviidakko lapsipotilaalle tai tukea tarvitsevalle perheelle paras ratkaisu. Poliittisten intressien pohjalta syntynyt valinnanvapauslaki ei välttämättä palvele lapsipotilaiden ja perheiden etua.

Helsingissä pilotoidaan perhekeskuksia
Helsingissä lasten ja perheiden palveluita kootaan saman katon alle perhekeskuksiin. Tavoitteena on havaita lapsen ongelma tai haasteellinen perhetilanne mahdollisimman varhain ja tarjota monipuolista tukea. Moniammatillisessa tiimityössä ovat mukana neuvolan lääkärit, terveydenhoitajat, fysioterapeutit, puheterapeutit ja lastensuojelun sosiaalityöntekijät, ja lisäksi tarjotaan myös vammaisten palveluita sekä perheiden kotipalvelua. Aikuisten sosiaalityöntekijät ja päihde- ja mielenterveyspalvelut jalkautuvat myös perhekeskukseen. Varsinaista terveyskeskusten sairaanhoidon tarjoamista perhekeskuksissa vasta pohditaan. Erityisesti pitkäaikaissairauksien perustason hoito ja seuranta olisi hyvä keskittää perhekeskuksiin. Erikoistuvalle nuorelle lääkärille täytyy perhekeskus-mallissa varmistaa monipuolinen koulutuspolku, jossa on mahdollista työskennellä aikuisten perusterveydenhuollossa sekä hoitaa lapsipotilaita ja tehdä neuvolatyötä.

Lastenlääkärit haluavat lapsille oman julkisen sote-keskuksen
Turun Sanomat kirjoitti viime vuoden puolella lastenlääkäriyhdistyksen lausunnosta, jossa vastustetaan lasten terveydenhuollon pirstoutumista yksityisten ja julkisten toimijoiden väliin. Sen sijaan lastenlääkärit ehdottavat yhden luukun sote-keskusta, joka tarjoaisi perusterveydenhuoltoa, neuvolan, lastensuojelun tukipalvelut, hammashoidon ja perheiden tuen. Lisäksi perhekeskuksiin jalkautuisivat erikoissairaanhoidon lastenlääkärit, joita olisi helppo konsultoida. Varsinais-Suomessa jalkautuneiden lastenlääkärien – mallia on jo testattu, ja tulokset vaikuttavat lupaavilta. Lasten lähetteet erikoissairaanhoitoon ovat pikkuhiljaa vähenemässä.
Suomen hallituksen esittämä sote-ratkaisu ja valinnanvapauslaki ovat syntyneet pelkkien poliittisten intressien pohjalta. Kauniit tavoitteet terveyserojen kaventumisesta, integroiduista palveluista ja kustannussäästöistä ovat jäämässä kauaksi. Lasten laajan palvelun sote-keskukset olisi mahdollista toteuttaa, jos siihen vain löytyisi uudistusta valmistelevilta eduskunnasta tahtoa.

Reetta Vanhanen, LL
NLY:n terveyspoliittisen valiokunnan jäsen
kaupunginvaltuutettu Helsingissä