Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Linjat paperille!
Etusivu > Linjat paperille!

Linjat paperille!

NLY:n valtuuskunta valtuutti kevään kokouksessaan terveyspoliittisen valiokunnan valmistelemaan linjapaperia yhdistykselle. Linjapaperi on dokumentti, johon on koottuna organisaation tärkeimmät linjat valituista aiheista. Käytännössä linjapaperi ohjeistaisi NLY:n hallitusta vaikuttamistyössä sekä kannanotoissa, joita hallitus tekee yhdistyksen nimissä. Esimerkiksi tiedotusvälineiden tai viranomaistahojen kysyessä lausuntoa olisi yhdistyksellä selkeä linjaus olemassa ja helposti löydettävissä. 

Linjapaperin tekemisestä on keskusteltu NLY:ssä pidemmän aikaa ja projekti on ollut työn alla jo viime valtuuskuntakaudelta saakka. Opiskelijat olivat tässä asiassa kuitenkin ripeämpiä, ja Suomen Medisiinariliitto sai oman linjapaperinsa valmiiksi jo viime vuonna. Medisiinariliiton linjapaperissa on keskitytty tarkasti olennaiseen, ja siinä on linjattuna vain liiton ydintoimintaa olevista asioista. Suurin osa linjapaperista käsitteleekin lääketieteen peruskoulutukseen ja kandien työmahdollisuuksiin liittyviä asioita. Mukaan mahtuu myös muuta Medisiinariliiton toimintaa, kuten vaihto-opiskelua ja ylioppilaskuntapolitiikkaa, koskevia linjauksia. 

Millainen olisi sitten NLY:n linjapaperi? Keskeisiä teemoja linjapaperissa olisivat varmasti koulutus ja nuorten lääkärien työelämä. Niin erikoistumiskoulutus kuin lääkärien työolot ovat murroksen edessä, kun uudistuksia tapahtuu samaan aikaan monella taholla. Aktiivinen edunvalvonta nuorten lääkärien työolojen ja koulutuksen kehittämiseksi on yhdistyksen tärkeintä toimintaa. Sen takia olisi myös hyvä, että NLY:llä olisi selkeät linjat näistä asioista. Vaikuttaminen on aina tehokkaampaa, kun linjat ovat selkeät ja tavoitteet hyvin pohdittuna. 

Linjapaperi olisi oivallinen tapa valtuuskunnalle ohjata tarkemmin NLY:n toimintaa. Demokratian kannalta olisi hyvä, että vaaleilla valittu valtuuskunta kertoisi selkeästi, mitä yhdistyksessä virallisesti ollaan mieltä. Yhdistyksen linjat pysyisivät selkeinä ja toimijat hyötyisivät, kun tärkeimmät linjaukset olisivat koottuna yhteen dokumenttiin.  

Linjapaperin työstäminen aloitetaan nyt keväällä, ja se olisi tarkoitus saada hyväksytyksi valtuuskunnan syyskokouksessa. Valmistelutyöstä vastaa NLY:n terveyspoliittinen valiokunta, mutta siinä hyödynnetään myös muiden valiokuntien erityisosaamista.  Linjapaperi on uusi dokumentti NLY:ssä ja sen valmistelussa halutaan kuulla kommentteja myös jäsenistöltä.  

Anssi Mykkänen 
NLY:n terveyspoliittisen valiokunnan jäsen