Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Mikä saa suosittelemaan tai arvostelemaan omaa koulutuspaikkaa?
Etusivu > Mikä saa suosittelemaan tai arvostelemaan omaa koulutuspaikkaa?

Mikä saa suosittelemaan tai arvostelemaan omaa koulutuspaikkaa?

Koulutuspaikkakyselyssä syksyllä 2020 me kysyimme: Mitkä ovat kolme tärkeintä syytä antamallesi suositteluarviolle? Te vastasitte erinomaisen ahkerasti avoimeen kenttään, ja me koostimme ajatuksia oheisiin taulukoihin. Ei ehkä valtavia yllätyksiä, mutta erittäin kiinnostavaa!

 

Syksyn 2020 Koulutuspaikkakyselyyn vastasi jälleen ennätysmäärä eli 1742 kohderyhmään kuulunutta ammatillisessa jatkokoulutuksessa olevaa (YEKiä tai erikoislääkärikoulutusta suorittavaa) lääkäriä.

Lähes puolet, 48 % vastaajista (n=828), oli valmiita suosittelemaan koulutuspaikkaansa, mikä kertoo tästä maasta löytyvän lukuisia loistavia koulutuspaikkoja. 

Ihan jokaista koulutuspaikkaa ei kuitenkaan pysty (ainakaan vielä) suosittelemaan. Osassa mielipiteet jakautuvat, ja joissakin koulutuspaikoissa on yksimielisesti selvästi parantamisen varaa (nähtävissä nly.fi/koulutuspaikkakysely). Neutraaleja vastauksia eli NPS 7-8 oli 26 % (n=461), kuten oli myös arvostelevia eli NPS 6 tai alle (n=453).  

Vielä kasvanutta vastaajamäärääkin enemmän meitä ilahdutti antamanne sanallinen palaute, jota suosittelijoista antoi 7% (n=630), neutraaleista 6% (n=312) ja arvostelijoista 7% (n=357) (Taulukot 1 & 2). Selvästi yleisimmäksi syyksi koulutuspaikan suosittelulle nousi hyvä ja kannustava työympäristö käsittäen mukavat työkaverit, mikä esiintyi suosittelijoista 70 %:n ja neutraaleista 5%:n vastauksissa. Arvostelijoiden vastauksissa työilmapiiri esiintyi lähes yhtä usein hyvänä kuin huonona tekijänä. Koulutuspaikan hyvä ilmapiiri on olennainen osa turvallista oppimisympäristöä, minkä takia sen korostuminen ei ole yllätys.

Suosittelijoiden joukossa muiksi suosittelua puoltaviksi tekijöiksi nousivat sujuva konsultointi (2%), hyvä seniorituki (2%), kohtuullinen työmäärä (23 %) ja hyvin suunniteltu koulutus (19 %). Neutraalien vastaajien joukossa korostuivat osittain samat tekijät, mutta selvästi myös ammatillisesti kehittävä työ (20 %) sekä kollegiaalisuus (17 %) (Taulukko 1). 

Suosittelemisen arvoisessa koulutuspaikassa on selvästi hyvä tukiverkko sekä mahdollisuus kysyä ja kehittyä työskentelyn ohessa.

Useimmin suositteluarviota laskevaksi tekijäksi arvostelijoiden joukossa nousi koulutuksellisuuden toteutumattomuus (31 %) – suunnittelut sijoitukset eivät toteudu tai suunnitelmaa ei ole lainkaan (Taulukko 2). Lisäksi suositteluarvioita heikensi sekä neutraalien (13 %) että erityisesti arvostelijoiden (3%) kohdalla kohtuuton työkuorma. Muita usein esiintyneitä syitä arvostelevalle arviolle olivat johtamiseen liittyvät haasteet (20 %), puutteelliset vaikuttamismahdollisuudet omaan työhön (16 %), epäkunnioittava kohtelu (15 %), kuormittava päivystystyö (15 %) ja riittämätön ohjaus (15 %). Erityisesti arvostelijoiden vastauksista välittyy, etteivät oppimisen edellytykset ole kunnossa – puuttuu mahdollisuuksia ja/tai kuormitus on liiallista.

Vuoden 2020 kyselyssä viisi tähteä ansaitsi jopa 50 yksikköä, joista parhaat kymmenen vielä NPS-luvun 100 eli kaikki vastaajat olivat valmiita suosittelemaan koulutuspaikkansa. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa palkittiin vuoden nousija eli eniten NPS-lukuaan nostanut, kolmesta viiteen tähteen ponnistanut HUS Malmin sairaala. Palkitut löydät tämän sivun taulukosta ja kattavat listaukset kaikista yli viiden vastaajan koulutuspaikoista nly.fi/koulutuspaikkakysely.

Teksti: Katariina Kökkö & Sara Kaartinen
Vuoden nousijana palkitun HUS Malmin sairaalan kouluttajien kuva: Ella Ihlberg