Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > NLY:n valtuuskunta – mikä ja miksi?
Etusivu > NLY:n valtuuskunta – mikä ja miksi?

NLY:n valtuuskunta – mikä ja miksi?

Nuoren lääkärin arjen kannalta tärkeät vaalit lähestyvät – nimittäin Nuorten Lääkärien Yhdistyksen valtuuskunnan vaalit. Mitä valtuuskunta tekee, ja millaisiin nuoren lääkärin arkea koskeviin asioihin sen toiminta vaikuttaa? 

Apuna näiden asioiden selvittämisessä on valtuuskunnassa jo kolme kautta vaikuttanut Laura Seppälä. Laura on valmistunut lääkäriksi Tampereelta 2012 ja on viittä vaille valmis lastenlääkäri, tällä hetkellä kuitenkin puolison post doc -työn vuoksi Yhdysvalloissa puoliksi tutkijana ja puoliksi hoitovapaalla. Laura on toiminut opiskeluaikana SML:n puheenjohtajana ja valmistumisen jälkeen NLY:ssä myös mm. koulutusvaliokunnassa ja strategiatyöryhmissä sekä Lääkäriliiton eri toimielimissä. 

NLY:n valtuuskunta koostuu kolmestakymmenestä varsinaisesta jäsenestä ja kolmestakymmenestä varajäsenestä. Viikonlopun mittainen kokous järjestetään kaksi kertaa vuodessa, ja kutsuttuina ovat kaikki 60 valtuuskunnan jäsentä. Puheoikeus on kaikilla ja äänioikeus varsinaisilla jäsenillä tai heitä tuuraavilla varajäsenillä. 

“Kutsumalla kaikki kokouksiin saadaan mahdollisimman laajalti mielipiteitä esiin ja keskustelua”, Seppälä kertoo. Varsinainen kokous on lauantaina ja sunnuntaina. Perjantaisin on yleensä keskustelua tulevaan kokoukseen liittyvästä aiheesta, jota alustaa ulkopuolinen puhuja. “Nämä virittävät keskustelut ovat yleensä hirvittävän hyviä. Olemme keskustelleet esimerkiksi sopimustavoitteista ja työaikalaista.” 

Niin kuin missä tahansa yhdistyksessä, on NLY:n valtuuskunnallakin sääntömääräisiä tehtäviä. Niihin kuuluvat hallituksen tekemän toimintasuunnitelman ja budjetin hyväksyminen sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen. Myös hallituksen tekemät suuret taloudelliset päätökset ja linjavedot tulevat valtuuskunnalle hyväksyttäväksi. 

“Valtuuskunnan tehtävä on seurata hallituksen toimintaa. Niin kuivalta kuin budjetin hyväksyminen kuulostaakin, niin se excel-taulukko määrittää paljon sitä, mitä toiminnassa halutaan painottaa ja mihin rahaa käytetään. Budjetin pitää olla strategian mukainen ja keskittyä edunvalvonnan kulmakiviin, eli nuoren lääkärin arjen parantamiseen”, Seppälä selittää. Valtuuskunta myös valitsee NLY:n hallituksen, johon järjestetään kaikille yhdistyksen jäsenille vapaa haku.  

Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksissa käsitellään yleensä kahta tai kolmea ajankohtaista asiaa. Keskustelua syntyy Seppälän mukaan paljon. “Koen, että valtuuskunta on eloisa keskustelualusta. Puheenjohtaja on tärkeässä roolissa rajaamassa keskustelua niin, että kaikki asiat ehditään käsittelemään. Tärkeää on myös, että valmistelutyö valtuuskuntaan päin on tehty hyvin, ja siihen vaikuttavat hallitus ja valiokunnat.”  

Valtuuskunta toimii aktiivisesti myös kokousten ulkopuolella. “Meillä on käyty viimeksi tänään vilkasta keskustelua ja vaihdettu tietoa Whatsappissa”, Seppälä kertoo. Hän näkeekin valtuuskunnan yhtenä tärkeänä ominaisuutena keskustelukanavana toimimisen.

“Valtuuskunnassa on ympäri Suomen eri uravaiheessa olevia, eri erikoisaloista kiinnostuneita ja toisaalta kandeista erikoislääkäreihin asti ihmisiä, jotka voivat muodostaa harkittuja mielipiteitä ja jakaa hyviä ja huonoja kokemuksia ja toimintatapoja toisilleen.”  

Hallitus ja valiokunnat voivat myös käyttää valtuuskuntaa ajatushautomona. “Sellainen toiminta on viime aikoina lisääntynyt. Valtuuskunnan jäsenille voi antaa jonkun asian työstettäväksi ja käyttää heidän osaamistaan ja mielipiteitä asian ratkomiseen.” 

NLY:n strategia ohjaa tekemistä ja vaikuttaa siihen, mihin energia käytetään. “Olen itse ollut kahdessa eri NLY:n strategiatyöryhmässä. Olen ehtinyt nähdä, että strategiasta on tullut NLY:lle yhä tärkeämpi ja se aidosti muokkaa tekemistä”, Seppälä kuvailee. “Mielestäni strategialla on NLY:n toiminnalle iso merkitys.” 

Valtuuskunta hyväksyy työryhmän esittämän strategian ja seuraa sen toteutumista vuosittain. Valtuuskunta antaa myös hallitukselle seuraavalle vuodelle suuntaviivoja siitä, miten asioita pitäisi ajaa eteenpäin.  

Valtuuskunnasta hyötyy myös sen jäsenen työyhteisö, koska tämä voi jakaa saamiaan vinkkejä, tietoa ja osaamista. “Moni kokee tärkeäksi ottaa selvää oman paikkakuntansa asioista, koska on jäsenenä valtuuskunnassa.” Yhteys toimii myös toiseen suuntaan: “Ennen kokouksia voi kysyä omassa työyhteisössä mielipiteitä, mitä mieltä esimerkiksi päivystysasetuksesta ollaan. Näin kokouksissa tulee kuulluksi entistä laajemman joukon ääni.” 

Moni valtuuskuntalainenkin kuuluu johonkin valiokuntaan tai paikallisyhdistykseen ja on siten hyvin perillä siitä, mitä on meneillään. “On toisaalta tärkeää, että mukana on myös niitä, jotka eivät kuulu muihin ryhmiin kuin valtuuskuntaan. Siten tulee paljon arjen kokemusta työkentältä ja näkökulmia, jotka muuten hukkuisivat lähes päivätöikseen järjestöjä pyörittävien henkilöiden joukkoon”, Laura Seppälä sanoo. 

 

Vaikuttamista Lääkäriliiton suuntaan 

NLY vaikuttaa Lääkäriliiton puolella monella eri portaalla. Lääkäriliiton valtuuskunta koostuu eri vaaliliitoista, joista yksi on NLY. Edustajat Lääkäriliiton valtuuskuntaan valitaan samana vuonna kuin NLY:n valtuuskunta. NLY:n jäseniä on myös Lääkäriliiton valiokunnissa, sekä hallituksessa tarkkailijoina. 

NLY:n valtuuskunta vaikuttaa Lääkäriliiton toimintaan esimerkiksi yhdistyksen strategian ja linjanvetojen kautta: NLY:n edustajat Lääkäriliitossa kuuntelevat tarkasti yhdistyksen linjaa, vaikka tekevätkin päätöksensä itsenäisesti. 

NLY:n valtuuskunta pyrki vaikuttamaan Lääkäriliiton kautta esimerkiksi vastikään päivittyneeseen lääkäreiden työehtosopimukseen. Lääkärisopimuksesta neuvottelevat Lääkäriliiton, Hammaslääkäriliiton ja Eläinlääkäriliiton neuvottelujärjestö Lääkärikartelli sekä Kuntatyönantajat (KT). NLY ei siis ole neuvottelujen osapuoli, mutta voi osaltaan vaikuttaa siihen, millaisia neuvottelutavoitteita Lääkäriliitto ajaa. 

NLY:n neuvottelutavoitteita valmisteltiin edunvalvontavaliokunnassa ja päivystystyöryhmässä, joka koostui eri aloilla päivystystyötä tekevistä nuorista lääkäreistä. Lopullinen neuvottelutavoite, kuten rajata työrupeaman pituus 20 tuntiin, hyväksyttiin NLY:n valtuuskunnassa marraskuussa 2019, ja samalla valtuuskunta nosti esiin huolen työjärjestelyjen haasteellisuudesta, mikäli nopealla aikataululla siirryttäisiin liian tiukkoihin työaikarajoihin. Tavoite toimitettiin tiedoksi Lääkäriliiton neuvottelijoille, ja se ohjasi myös NLY:n edustajien kantaa Lääkäriliiton valtuuskunnassa käydyssä keskustelussa. Lopullisissa neuvotteluissa vaikutti mm. uusi työaikalaki, ja kokonaisuudessaan neuvottelut olivat vaikeat. 

Viimeisimpänä NLY on nostanut esiin Lääkäriliitossa päivystysvuorojen suunnittelun. “NLY:läiset tekivät kannanoton päivystysvuorojen tasaisesta jakamisesta, ja se esiteltiin Lääkäriliiton valtuuskunnassa.” Kannanoton seurauksena aihe otetaan jatkossa käsittelyyn Lääkäriliiton päivystystyöryhmässä ja luottamusmiesten koulutuksessa. 

“Aikaisemmin tehtiin esimerkiksi ponsi Lääkäriliiton valtuuskunnalle liittyen perhevapaisiin. Ne pitäisi jakaa tasa-arvoisesti ja kaikki, muutkin kuin äitien käyttämät perhevapaat, on tärkeä huomioida yhtä lailla”, Seppälä kertoo. Lisää tästä ja ylemmästä kannanotosta voi lukea NLY:n nettisivuilta. 

Lääkäriliiton tekemä päätös osallistua Pride-kulkueeseen on myös NLY-lähtöinen ajatus. “Olemme myös vaikuttaneet jäsenistön kantojen perusteella työaika-asioihin, työhyvinvointiin ja tietysti erikoislääkärikoulutukseen, joka on meille keskeinen ja tärkeä asia.” 

 

Vaalikevät 2021  

Huhtikuussa valitaan uusi valtuuskunta seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Vaalit ovat tärkeä mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen toimintaan, joko asettumalla itse ehdolle tai äänestämällä. 

Tilastollisesti tiedetään, että ruuhkavuosia elävät, varsinkin miespuoliset kollegat äänestävät vähän. “Perheellisiä nuoria lääkäreitä on kuitenkin NLY:n äänestäjäkunnassa paljon. On tärkeää, että nekin äänet annetaan, jotta saadaan valtuuskunnasta mahdollisimman monipuolinen, jäsenistöä edustava ryhmä”, Seppälä huomauttaa.  

Lopuksi Seppälä vielä summaa:

“On hyvä muistaa, että päätökset, joita näiden järjestöjen kautta tehdään, vaikuttavat lääkärin arkeen joka päivä. Päätöksillä on iso merkitys esimerkiksi siihen, kuinka paljon päivystetään, miten työaika määräytyy, tai minkälaista koulutusta saadaan. NLY:n keskeinen tavoite on, että nuoren lääkärin arjesta pitää tulla parempaa, ja sen takia on tärkeää, että jokainen äänestää.” 

 

NLY:n valtuuskunnan vaalit 2021 

  • Ehdokasasettelu auki sähköisesti maanantaihin 1.3. klo 16 saakka 
  • Äänestysaika 1.4.–29.4.
  • Katso lisää täältä.

 

Teksti: Heidi Hyvärinen