Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Minustako lääkäriyrittäjä – vertailussa toiminimi ja osakeyhtiö
Etusivu > Minustako lääkäriyrittäjä – vertailussa toiminimi ja osakeyhtiö

Minustako lääkäriyrittäjä – vertailussa toiminimi ja osakeyhtiö

Sykkiikö sydämesi vapaudelle? Opitko parhaiten tekemällä? Saatat olla yrittäjäainesta!

Ennen kuin riennät tilaamaan Y-tunnusta ja upgreidaamaan kauluspaitavalikoimaasi, kuvittele ensin itsesi kymmenen vuoden päähän. Nuorten lääkärien erikoistumispolku koostuu erimittaisista fragmenteista erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon ristitulessa, ja pitkän aikavälin päämäärien pitäminen kirkkaana mielessä voi vaatia hieman hartiavoimia ja itsereflektiota. Lääkäriyrittäjänä voi toimia monella tavoin, ja tässä jutussa vertaillaan kahta yleistä yrittäjyyden muotoa: toiminimiyrittäjyyttä ja osakeyhtiötä.

Ajatellaanpa hetki omaa työuraa – oletko tilanteessa, jossa voit sitoutua pitkäjänteiseen ja pääosin säännölliseen työskentelyyn seuraavan kymmenen vuoden aikana? Vai ovatko työsuunnitelmat puolen vuoden päähän vielä avoimina? Millaisessa roolissa työ on elämässäsi, ja tuleeko se säilymään samanlaisena?

Taustahaastattelun perusteella asiaa voi havainnollistaa konkreettisesti esimerkiksi näin: Jos haluaa toimia seuraavan vuoden ajan yrittäjänä, muttei vielä ole valmis sitoutumaan yrittäjyyteen pidemmällä aikavälillä, voi olla kannattavaa kokeilla toiminimellä työskentelyä. Mikäli ajatus omasta yrityksestä on kytenyt pidempään ja edellisessä ajatuskokeessa ei tuottanut vaikeuksia nähdä itseään yrittäjänä kymmenen vuoden päästä, voi osakeyhtiö olla sopivin yritysmuoto.

Nykylainsäädännön ja yksityissektorin laajan ketjuttumisen myötä myös osakeyhtiömuotoinen yrittäjyys on keskittynyt toimintaan lääkärikeskusten alla. Liikettä on sujuvoittanut lääkärikeskusten laajalti tarjoamat ammatinharjoittaja- ja yrityssopimukset, joiden kautta yrittäjälääkärinä toimiminen on helppo aloittaa. Käytännössä sekä toiminimi- että yhtiömuotoisetkin yrittäjät tekevät lääkärikeskuksen kanssa sopimuksen infran – siis keskuksella jo entuudestaan olevien rakenteiden, kuten tietojärjestelmien sekä ajanvarausjärjestelmän – käytöstä.

 

Tmi ja Oy – eroja

Osakeyhtiön toiminnan käynnistyessä tuottavuuskasvun tahti voi olla hillitympää alkuvaiheen investointien myötä. Taloudellista liikkumavaraa saattaa alkutaipaleen ajan olla vähemmän verrattuna toiminimiyrittäjyyteen. Yhtiömuotoisessa yrittämisessä varallisuutta alkaa kertyä vuosien mittaan. Tuottoja sijoittamalla voi hyödyntää edelleen korkoa korolle -ilmiötä, jolloin sijoitetun pääoman lisäksi myös sijoitusten tuotot kasvavat korkoa.

Maltti on kuitenkin valttia. Vaikka osakeyhtiön toiminnan käynnistämiseen tarvitaan kärsivällisyyttä ja alaan perehtymistä, on yhtiöön mahdollista kerryttää tietotaitoa ja varallisuutta pitkällä aikavälillä. Osakeyhtiö voi omistajan toiveiden mukaisesti maksaa palkkaa tai kerryttää pääomaa. Kertyneestä pääomasta voi edelleen maksaa osinkoja. Ammatinharjoittajan tulos puolestaan maksetaan vuosittain yritystulona, joka verotetaan lähtökohtaisesti ansiotulona.

Nosto: Vaikka osakeyhtiön toiminnan käynnistämiseen tarvitaan kärsivällisyyttä, on yhtiöön mahdollista kerryttää tietotaitoa ja varallisuutta pitkällä aikavälillä.

Työnteko toiminimen kautta on yhtiömuotoon verrattuna kevyempää ja jouhevampaa yrityksen lakisääteisten selontekojen, vakuutusten ja verotukseen liittyvän oheistyön kannalta.

Osakeyhtiön tai yhtiömuodossa toimivan lääkärin on tilattava kunnasta toimitilojen tarkastus ja laadittava toimitiloista selonteko jokaisen toimipisteen osalta erikseen. On myös hyvä muistaa, että yhtiömuotoisella palveluntuottajalla tulee olla nimettynä terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja, jolta edellytetään vähintään kahden vuoden kokemusta kliinisestä työstä laillistettuna lääkärinä.

Rahapuhetta herkästi vältellään, mutta yritystoimintaa suunniteltaessa siltä ei voi välttyä. Taustahaastattelujen ja tiedonhaun perusteella voisi arvioida, että ammatinharjoittajana aloittaminen maksaa reilut parisataa euroa, kun taas osakeyhtiön perustaminen maksaa tuhannesta kahteen tuhanteen euroa. Yhtiön perustamiseen liittyvät lupamaksut ja vakuutukset vaativat investointeja toiminnan alkaessa, ja juokseviakin vuosittaisia kustannuksia on. On myös hyvä miettiä etukäteen läpi, miten YEL-eläkevakuutusmaksut määritetään sekä tutustua yrittäjän asemaan sairastumisen tai työttömyyden sattuessa omalle kohdalle.

Riskinotto kuuluu yrittäjyyteen yritysmuodosta riippumatta. Yritystoimintaan tai sijoittamiseen perehtyneille lukijoille on kuitenkin selviö, että tuotto ja riski kulkevat käsi kädessä.

Potilaan asemaa ja oikeuksia koskevassa laissa sekä Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksissa on tarkkaan määritelty potilasasiakirjojen säilyttämistä ja tietoturvaa koskevia säädöksiä. Käytännössä yrittäjälääkäri tekee lääkärikeskuksen kanssa sopimuksen potilasasiakirjojen ylläpidosta. Potilasvakuutus sekä ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutus ovat Suomen Lääkäriliiton jäsenilleen tarjoamia jäsenetuja, joista ammatinharjoittaja saa nauttia ammatinharjoittajatoiminnan alkamisesta lähtien. Sitä vastoin osakeyhtiön perustajan on itse hankittava tarvittavat vakuutukset.

   Tmi   Oy  
Toimitilat   Lääkärikeskuksen kanssa tehdään sopimus tilojen vuokraamisesta  Lääkärikeskuksen kanssa tehdään sopimus tilojen vuokraamisesta 

  

Välineet   Lääkärikeskuksen kanssa tehdään sopimus välineiden vuokraamisesta   Lääkärikeskuksen kanssa tehdään sopimus välineiden vuokraamisesta 
Potilasvakuutus   Lääkäriliiton jäsenet saavat potilasvakuutuksen liitolta ilman erillistä hakemista  Täytyy itse hankkia  
Verot   Huolehdittava itse, maksetaan tilikauden tuloksesta ansiotuloverotuksen mukaisesti 
  • Huolehdittava itse, taloushallinnon palvelut on suositeltavaa hankkia tilitoimistolta 
  • Osakeyhtiön tuloksesta maksetaan yhteisöveroa 20% 
  • Osingoista maksetaan pääomatuloveroa 
Palkkaus   Nostettujen yksityisnostojen suuruus määritetään säädösten ja yrityksen maksukyvyn puitteissa  Nostetun palkan määrä määritetään itse säädösten ja yrityksen maksukyvyn puitteissa. 
Potilastietojärjestelmät   Lääkärikeskuksen kanssa tehdään sopimus potilastietojärjestelmän käytöstä.  Lääkärikeskuksen kanssa tehdään sopimus potilastietojärjestelmän käytöstä. 
Luvat   Ilmoitus AVIin ja Patentti- ja rekisterihallinnolle (PRH)  
  • Yksityisen terveydenhuoltolain mukainen lupa haetaan AVIsta 
  • Rekisteriselosteet   
  • Työskenneltäessä lääkärikeskuksen alla monesti sovelletaan kyseisen yrityksen selontekoja  
Perustamiseen kuluva aika  viikkoja   kuukausia  
Perustamiskustannukset   Perustaminen maksaa 240 €  Perustaminen maksaa 1000-2000e, juoksevia kuluja vuosittain  
Henkilömäärä   

  • potilasasiamies suositeltava  
Minimi 1   

  • terveydenhuollon palveluista vastaavalla johtajalla on oltava vähintään 2 vuotta kliinistä kokemusta lääkärin työstä 
  • potilasasiamies pakollinen, käytännössä tukeudutaan lääkärikeskuksen potilasasiamieheen 
Velvoitteet   Kirjanpito, kouluttautuminen, verotus  

 

Lisätietoa: 

Laakariliitto.fi -> Jäsenyys ja palvelut -> Edunvalvonta
Suomi.fi  -> Tiedot ja palvelut -> Yritykselle tai yhteisölle 

Teksti: Sonja Laitinen
Kuva: Shutterstock