Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Mitä nuoret ajattelevat työehtosopimusneuvotteluista? kysyy Heikki Pärnänen
Etusivu > Mitä nuoret ajattelevat työehtosopimusneuvotteluista? kysyy Heikki Pärnänen

Mitä nuoret ajattelevat työehtosopimusneuvotteluista? kysyy Heikki Pärnänen

NLYn kevätvaltuuskunta kokoontui Tuohilammelle huhtikuun toisena viikonloppuna. Perjantai-illan illallinen sujui mielenkiintoisen, mutta haastavan aiheen parissa. Puhujaksi oli kutsuttu Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen.  

NLYn kevätvaltuuskunta kokoontui Tuohilammelle huhtikuun toisena viikonloppuna. Perjantai-illan illallinen sujui mielenkiintoisen, mutta haastavan aiheen parissa. Puhujaksi oli kutsuttu Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen.  

Voimassa oleva Lääkärisopimus umpeutuu keväällä 2020. Seuraavan neuvottelukierroksen valmistelu on jo lääkärijärjestöissä käynnissä ja päätettävänä perustavanlaatuisia kysymyksiä työn järjestämisestä.  

Mitä on tulevaisuudessa lääkärin ns. perustyö ja mihin kellonaikoihin se sijoitellaan? Painetta nykyisen pääosin kello 8-16 väliin sijoittuvan perustyöajan levittämiseen on työnantajan puolelta selvästi. Kysymyksen taustalla on tavoite hillitä sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvua. Työajan levittämisen ajatellaan tehostavan muun muassa rakennusten ja muun infran kuten kuvantamislaitteiden käyttöä. Toisaalta yhteiskunnan kehitys luo painetta palveluiden saatavuudelle myös normaalin virka-ajan ulkopuolella. Toistaiseksi muu kuin päivystysluonteinen työ virka-ajan ulkopuolella edellyttää poikkeavaa paikallista sopimusta ja sen tulee perustua työntekijöiden vapaaehtoisuuteen, kuten esimerkiksi joilloin Helsingin kaupungin terveysasemilla on tehty.  

Lääkärikunnan tulee muodostaa kanta työajan levittämiseen hyvissä ajoin, ja Pärnäsen mukaan aika on käsillä. Valtuuskunnassa heräsikin runsaasti kysymyksiä aiheeseen liittyen. Yhteiskunta siirtyy kohti hektistä 24/7 kulttuuria, mutta onko tällainen elämäntapa terveellistä ja jotain sellaista, jota lääkäreiden tulee olla tukemassa? Toisaalta jo nyt perheellisillä lääkäreillä on haasteita päivähoidon järjestämisessä. Toisaalta sairaalassa hoidetaan yhä aktiivisemmin ja yhä sairaampia potilaita ja osastoilla käytännössä vain virka-ajan puitteissa vastuun ollessa muutoin yksittäisellä päivystäjällä.  

Muutos työajoissa muuttaisi käsitystä päivystystyöstä, mutta päivystykseen kohdistuu painetta myös muualta. Ensi vuoden alusta voimaan astuva työaikalaki edellyttää muutoksia Lääkärisopimukseen. Jatkossa kaikki työpaikalla vietetty aika luetaan työajaksi. Selkeimmin tämä muutos vaikuttaa poikkeavaan työpaikkapäivystykseen, minkä lisäksi päivystyksen lepoaikaa ei voi enää jatkossa vähentää aktiivitunneista.   

Päivystys saattaa jatkossa muuttua myös vuorojen pituuden osalta. Uusi työaikalaki velvoittaa sopimaan vuorokausilevosta, toisin kuin tähän asti. Lain mukaan lähtökohta on 11 tuntia kestävä vuorokausilepo tai jaksotyössä 9 tuntia. Vuorokausilevosta voidaan kuitenkin sopia myös toisin. Vuorokausilevon minimi määrittää työvuorojen enimmäispituuden. Vuorokausilepo määritetään siten, että työvuoron alkaessa on vuorokausilepo annettava alkamisajankohdasta seuraavan 24 tunnin sisällä. Jos lepo ei toteudukaan, on lepo annettava kaksinkertaisena seuraavan vuoron jälkeen tai viimeistään seuraavan 14 vuorokauden sisällä huomioiden kuitenkin viikkolepo. Tästä voi helposti laskea paljonko vuorokauteen jää työtunteja kun vähennetään lepoon käytettävä aika.  

Päivystysvuorojen tai työrupeamien pituuden lyheneminen on työhyvinvointiin ja potilasturvallisuuteen vedoten perusteltua, mutta jakaa lääkärikuntaa. Lääkäriliiton Työmarkkinatutkimuksen 2017 mukaan enemmistö lääkäreistä pitää 12 tunnin vuoroa sopivana, myös  yleensä raskasta päivystystä (17-24 tunnin vuorot) tekevät lääkärit vastasivat näin. NLYn valtuuskunta on linjannut jo vuonna 2013, että aktiivipäivystäjän yhtäjaksoinen työrupeama saa olla korkeintaan 17 tuntia (https://docs.google.com/document/d/1tM5wWs4jKLkf-Ov3HHoGTvS0HL1WEsMMX8cqFFr4cqI/edit). Lyhyemmät vuorot voivat edistää nuorten lääkäreiden arjen hallintaa ja toisaalta houkutella enemmän päivystäjiä. 

Lääkäriliiton päivystyssuositus on parhaillaan työn alla. Edellinen päivitys on vuodelta 2015, ja uudistettu versio odottaa Lääkäriliiton valtuuskunnan linjauksia erityisesti työrupeaman pituudesta. Viime vuonna NLYn päivystystyöryhmä laati oman taustamuistionsa Lääkäriliiton päivystyssuosituksen päivittämiseksi ja työtä jatketaan Lääkäriliitossa. 

Vuorojen pituus ei ole ainoa syy puhua päivystyksen työtunneista. Uusi työaikalaki määrää, että säännöllinen työaika on korkeintaan 40 tuntia viikossa ja ylityöt huomioiden töitä saa tehdä enintään 48 tuntia viikossa. Ylitöiden osalta tasoittumisjaksosta voidaan sopia olemaan vähintään 4 ja korkeintaan 12 kuukautta. Toteutuneiden tuntien laskenta on työnantajan vastuulla ja koskee lähtökohtaisesti työskentelyä yksittäisen työnantajan palveluksessa. Mahdollisuus sivutoimiseen työskentelyyn näyttääkin toistaiseksi säilyvän pääosin ennallaan? Huomioitavaa on, että työaikalaki koskee myös yksityisiä työnantajia, mutta ammatinharjoittaja on lähtökohtaisesti tämän säädännön ulkopuolella. 

Entä uuden Lääkärisopimuksen vaikutus palkkaan? Mikäli työaikaa jatkossa levitetään, on mahdollista, että päivystyskorvausten sijaan aletaan puhua työaikakorvauksista. NLY:n valtuuskunta on yksimielinen siitä, että työajan levittäminen on mahdollista vain asianmukaisin korvauksin. Toisaalta lääkäreiden peruspalkka on jäänyt kehityksestä jälkeen ja keinoja säännöllisen työajan palkkauksen korottamiseksi harkitaan.   

Kuinka kaiken tämän kanssa edetään? Uutta Lääkärisopimusta valmistellaan jatkuvan neuvottelun menetelmellä – näin erityisesti nuorten lääkäreiden kanta tulevaisuuden työelämään tarvitaan pian. 
Lääkäriliitto kaipaa nuorilta lääkäreiltä kannat työrupeaman pituuteen, säännöllisen työajan levittämiseen ja palkkaukseen sekä peruspalkan että muun kuin virka-ajan ulkopuolisen työajan palkkauksen osalta.  Lisäksi keskustellaan muun muassa työmatkakorvauksista ja työnjoustoista. NLY on nostanut esiin yksilöityvää koulutusta ja oikeutta osa-aikaiseen työhön jokaiselle halukkaalle lääkärille.  

NLYssä edunvalvontavaliokunta jatkaa neuvottelutavoitteiden valmistelua ja valtuuskunta vahvistaa nuorten lääkäreiden kannat marraskuun kokouksessa.  

Suuret muutokset huomioiden Nuori Lääkäri – lehti kartoittaa lääkärikunnan mielipiteitä neuvottelutavoitteisiin. Hyvä lukija mitä sinä olet mieltä? Vastaa Nuori Lääkäri -lehden lukijakyselyyn NLY:n kotisivuilla!  

Kysymyksiä ja kommentteja otetaan myös suoraa vastaan – älä epäröi olla yhteydessä! 

 

Sonja Aukee
sonja.aukee@nly.fi
Puheenjohtaja
Edunvalvontavaliokunta

Sara Launio 
sara.launio@nly.fi 
Puheenjohtaja
Nuorten Lääkärien yhdistys