Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > NLY eduskuntavaaleissa: Laadukas koulutus takaa vaikuttavan terveydenhuollon!
Etusivu > NLY eduskuntavaaleissa: Laadukas koulutus takaa vaikuttavan terveydenhuollon!

NLY eduskuntavaaleissa: Laadukas koulutus takaa vaikuttavan terveydenhuollon!

Hyvin resursoitu ja laadukas erikoislääkärikoulutus tuottaa hyötyä erikoistuvalle lääkärille, tämän ohjaajille ja työkavereille, sekä ennen kaikkea potilaalle ja yhteiskunnalle. Erikoislääkärikoulutus koskee tavalla tai toisella lähes koko terveydenhuollon palvelujärjestelmää. Siksi myös NLY on mukana eduskuntavaaleissa!

Nuoren lääkärin kaikkien aikojen vaalikausi lähestyy vääjäämätöntä loppuaan, ja onhan tämä reilun vuoden mittainen urakka ollutkin melkoista demokratian juhlaa. Vaikka maakuntavaalit jäivätkin ainakin tältä erää toteutumatta, on takana silti presidentin-, NLY:n valtuuskunnan-, Lääkäriliiton valtuuskunnan- ja Duodecimin valtuuskunnanvaalit. Parhaillaan käynnissä olevien eduskuntavaalien jälkeen on loppuverryttelynä vielä tarjolla eurovaalit.

Ei ihme, että osaa jo hieman piiputtaa.

Toisaalta pitää myös iloita mahdollisuudesta vaikuttaa! Äänestäminen on tärkeä tapa muovata yhteisöjä omien arvojen ja tavoitteiden mukaan, oli kyse sitten valtiosta tai yhdistyksestä.

Meidän nuorten osalta äänestysmahdollisuuden käyttäminen on erityisen tärkeää. Nyt käydään toiset eduskuntavaalit, joissa yli 65-vuotiaita äänestäjiä on enemmän, kuin 18-34-vuotiaita. Kun tiedetään, että eläkeläiset äänestävät aina, voidaan vain kysyä: ”Haluatko, että eläkeläinen päättää puolestasi?”

Nuorten Lääkärien Yhdistys eduskuntavaaleissa ja niiden jälkeen

Nuorten Lääkärien Yhdistyksen eduskuntavaalitavoitteet täydentävät osaltaan muiden lääkäriyhdistyksien, kuten Lääkäriliiton ja Duodecimin vaali- ja hallitusohjelmatavoitteita meille erityisen tärkeillä aiheilla ja näkökulmilla. Teesimme ovat sopivasti puolueiden, ehdokkaiden ja tulevien kansanedustajien käytössä, kun hallitusohjelmaa lähdetään rakentamaan ja valtiopäivät potkaistaan käyntiin. Monet ammattikuntaamme koskevat asiat, kuten pienen ikuisuuden kestänyt sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus, ovat seuraavankin hallituksen pöydällä. Nyt on hyvä aika vaikuttaa!

Nyt julkaistuja eduskuntavaalitavoitteita edistetään myös vaalipäivän jälkeen. Tulevien kannanottojen, tapaamisien ja keskustelujen pohjaa luodaan jo nyt, kun tietoisuutta NLY:stä ja yhdistyksen tavoitteista levitetään myös politiikan kentälle. NLY tapaa vaihtelevasti ja eri yhteyksissä esimerkiksi lääkärikansanedustajia, nuorten kansanedustajien verkostoa, ministeriöiden virkamiehiä ja muita päättäjiä.

Nuorten Lääkärien Yhdistyksen eduskuntavaalitavoitteet 2019

Laadukas koulutus takaa vaikuttavan terveydenhuollon

  • Terveydenhuollon säästöpaineisiin voidaan vastata laadukkaalla koulutuksella
  • Terveydenhuollon tasa-arvoinen toteutuminen pohjautuu osaaviin, sitoutuneisiin ja hyvinvoiviin ammattilaisiin
  • Osaava (erikois)lääkäri takaa, että potilaat saavat ajantasaista, näyttöön perustuvaa hoitoa oikeassa paikassa, oikeaan aikaan

Terveydenhuoltomme laatu, tasa-arvoisen hoidon toteutuminen, yhä paremmin kansalaisten tarpeita palvelevat hoitoinnovaatiot ja Suomen asema terveyteen liittyvän tieteen edelläkävijänä pohjautuu osaaviin, sitoutuneisiin, hyvinvoiviin ja korkeasti koulutettuihin ammattilaisiin. Vain tasokkaalla lääkärikoulutuksella suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä pystyy tarjoamaan potilaille laadukasta hoitoa.

Erikoislääkärikoulutus osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta

  • Terveydenhuoltojärjestelmä kouluttaa erikoislääkärit yhteistyössä yliopistojen kanssa
  • Tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä koulutus- ja tutkimus huomioidaan lähtökohtana kaikessa toiminnan suunnittelussa
  • Kriteerit terveydenhuoltoyksikön oikeudesta kouluttaa erikoistuvia lääkäreitä tulee määritellä selvästi
  • Terveydenhuollonyksiköiden toteuttaman koulutuksen laatu tulee arvioida säännöllisesti (auditointi)  

Suurimmalla osalla lääkäreistä koulutuspolku ei pääty perustutkintoon. Erikoislääkäriksi valmistuminen vie vuosia ja erikoistuminen tapahtuu pääosin palvelujärjestelmässä. Terveydenhuoltojärjestelmää uudistettaessa tuhansia palvelujärjestelmässä koulutusta saavia ammattilaisia ei saa unohtaa. Pitää määrittää selkeät kriteerit, millä perusteella palveluntuottajien koulutusrooli täyttyy hyväksyttävällä tavalla ja näiden kriteerien täyttymistä tulee valvoa.

Erikoislääkärikoulutuksen rahoitus on turvattava

  • EVO-rahoitus on sidottava indeksiin
  • EVO-rahoitus tulee sitoa reaaliaikaisesti erikoistuvan lääkärin koulutuspolkuun koulutussuunnitelman mukaisesti

Valtio maksaa koulutuspaikoille korvauksena koulutuksesta EVO-rahaa. Se kuinka paljon tästä korvauksesta todella kohdentuu käyttötarkoitukseensa eli koulutukseen vaihtelee koulutuspaikoittain. Jokaisella erikoistuvalla lääkärillä tulisi olla oikeus saada säännöllistä ohjausta koulutetulta ohjaajalääkäriltä. Tutkimuksen ja koulutuksen EVO-rahoitus on sidottava indeksiin ja EVO-rahoituksen ohjautuminen käyttötarkoitukseensa, koulutukseen ja tutkimukseen, on varmistettava.

Muista käydä tipauttamassa sunnuntaina ääni vaaliuurnaan, jos et ole sitä ennakkoon tehnyt. Erinomaista on, jos ehdokkaasi on kiinnostunut edistämään NLY:n tavoitteita seuraavalla vaalikaudella. Ehdokasvalinnan tuskaa voi helpottaa selailemalla tätä NLY:n blogia, jossa esitellään lääkäritaustaiset kasanedustajaehdokkaat!

 

Jesper Perälä,

Vaikuttajaviestintä, NLY:n hallitus

NLY:n terveyspoliittinen valiokunta