Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Puheenjohtajalta: Älyä hyvinvointialueiden starttiin
Etusivu > Puheenjohtajalta: Älyä hyvinvointialueiden starttiin

Puheenjohtajalta: Älyä hyvinvointialueiden starttiin

Vuoden alun polttava puheenaihe hyvinvointialueille siirtymisen lisäksi on ollut tekoälyn harppaus kenen tahansa käytettäväksi Chat GPT:n kautta. Kollegakuntaakin tämä on monissa yhteyksissä puhuttanut ja selvää on, ettei tällaista teknistä läpimurtoa kannata tai voi sivuuttaa lääkärinkään työt huomioiden. Potilastyössä tekoäly voi jopa haastaa, sillä potilaat voivat oireisiinsa saada mielenkiintoisia vastauksia.

Itse lähdin kokeilemaan, voisiko tekoäly auttaa meitä NLY:tä suuntaamaan toimintaa uudella tavalla ja millaisia nostoja se osaa yhdistyksen aiemmasta tekemisestä huomioida. Tässä muutamaan kysymykseen vastaus. Botti on selvästi omaksunut vanhemman lääkärisukupolven “nylyläisen” ilmaisumuodon (vrt. NYL) ja saa nähdä koska se osaa lyhentää meidät oikein.  

Mikä on Nuorten Lääkärien Yhdistyksen rooli hyvinvoinnin lisäämisessä? 

Nuorten Lääkärien Yhdistys (NYL) on Suomessa toimiva lääkäreitä edustava ammattiyhdistys, jonka tavoitteena on edistää nuorten lääkärien ammatillista kehittymistä, hyvinvointia ja etuja. Yhdistys on perustettu vuonna 1944. 

NYL:n rooli hyvinvoinnin lisäämisessä voi vaihdella eri konteksteissa, mutta yleisesti ottaen yhdistys toimii aktiivisesti tukemassa nuorten lääkärien ammatillista ja henkilökohtaista kehitystä sekä edistämässä heidän hyvinvointiaan. Tämä saattaa sisältää esimerkiksi seuraavia tehtäviä: 

  1. Ammatillisen koulutuksen tukeminen: NYL järjestää koulutusta ja tapahtumia nuorille lääkäreille, jotta he saavat tarvitsemansa tiedot ja taidot ammatilliseen kehittymiseensä. 
  2. Hyvinvointi- ja tukepalvelut: Yhdistys tarjoaa nuorille lääkäreille tukea erilaisissa hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä, kuten esimerkiksi työuupumuksen ja stressin hallinnassa. 
  3. Edunvalvonta: NYL edustaa jäsentensä etuja ja pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön ja politiikkaan niin, että nuorten lääkärien asema parantuu. 
  4. Yhteisöllisyys: NYL tarjoaa foorumin nuorille lääkäreille tavata toisiaan, jakaa kokemuksia ja tukea toisiaan 

Nämä ovat vain joitain esimerkkejä NYL:n roolista hyvinvoinnin lisäämisessä. Tavoitteena on tukea nuoria lääkäreitä niin ammatillisesti kuin henkilökohtaisesti, jotta he voivat tarjota parasta mahdollista hoitoa potilailleen. 

Lisääkö hyvinvointialueet nuoren lääkärin kuormitusta? 

Hyvinvointialueet voivat lisätä nuoren lääkärin kuormitusta eri tavoin. Esimerkiksi hyvinvointialueiden kattavuus voi vaatia lääkäriltä matkaa eri potilaiden luokse, mikä voi olla fyysisesti raskasta. Lisäksi hyvinvointialueiden laajuus saattaa tarkoittaa, että lääkärillä on enemmän potilaita hoidettavanaan, mikä voi lisätä työkuormaa. Myös hyvinvointialueiden käytännön järjestelyt, kuten esimerkiksi tietojärjestelmien käyttö, saattavat lisätä lääkärin kuormitusta.  

Muistetaan siis olla armollisia omaa oppimista kohtaan ja annetaan aikaa muutoksesta palautumiseen.   

Kysyin lopuksi ChatGPT:ltä, miten kuormittuneisuus vaikuttaa oppimiseen. Tekoälyn vastaus ei tullut yllätyksenä: kuormittuneisuus voi vaikuttaa merkittävästi oppimiseen useilla eri tavoilla.  ”Siitä johtuen kuormitustaso on syytä huomioida ja pyrkiä vähentämään mahdollisuuksien mukaan”, muistuttaa ChatGPT. 

Muistetaan siis olla armollisia omaa oppimista kohtaan tässä myllerryksessä ja annetaan aikaa muutoksesta palautumiseen. Toivottavasti siirtyminen hyvinvointialueelle on sujunut sinun kohdallasi mahdollisimman vähällä ylimääräisellä stressillä ja oppiminen kandina, erikoistuessa tai sen jälkeen on osaltasi mahdollista. Kuten tekoäly totesi, on NLY:llä mahdollisuus vaikuttaa lääkärikunnan hyvinvointiin monella eri tavalla, ja me tartumme uuden hallituksemme kanssa haasteeseen ja olemme luomassa hyvinvointia jäsenistöllemme monella taholla.  

Riku Metsälä
Puheenjohtaja 
Nuorten Lääkärien Yhdistys