Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Suomen ensimmäinen Planetary Health -lääkäri nimitettiin viime syksynä
Etusivu > Suomen ensimmäinen Planetary Health -lääkäri nimitettiin viime syksynä

Suomen ensimmäinen Planetary Health -lääkäri nimitettiin viime syksynä

Planetaarisella terveydellä tarkoitetaan, että ihmisen ja maapallon terveys ovat vahvasti riippuvaisia toisistaan. Planetary Health -toimenpiteiden tavoitteena on, että niin ihminen kuin ympäristö voisivat paremmin. Tämän kokonaisuuden hallinta edellyttää laajaa asiantuntijatyötä.

Neurologian erikoislääkäri Hanna Haveri aloitti viime syksynä työt Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä Suomen ensimmäisenä Planetary Health -lääkärinä. Tehtävä liittyy alkuvuodesta 2022 Lahden seudulla käynnistyneeseen laajaan, peräti 10-vuotiseen terveys– ja ympäristöohjelmaan. Luontoaskel terveyteen -ohjelma* luo raamit Päijät-Hämeen alueen kansanterveyttä ja ympäristöterveyttä yhtäaikaisesti edistävälle toiminnalle. Sen tavoitteita ja tehtäviä ovat muun muassa kansansairauksien ehkäiseminen, liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden lisääminen sekä ihmisten luontoyhteyden tukeminen – käsi kädessä ympäristön terveyden edistämisen kanssa. Haveri kertoo, että virallisesti Planetary Health -konseptin lanseerasivat alkujaan tiedelehti Lancet ja Rockefeller-säätiö jo vuonna 2015 julistamalla ihmiskunnan terveyden olevan riippuvainen luonnonjärjestelmien tilasta.

Monet arjen teot voivat samanaikaisesti olla hyödyksi niin ihmiselle kuin ympäristöllekin

Tutkimukset osoittavat, että monet yhteiskunnallisesti yleiset sairaudet ovat yhteydessä heikentyneeseen ympäristöntilaan. Tällä hetkellä ihmiskunnan kulutus- ja elintaso ovatkin monelta osin ristiriidassa luonnon kestävyyden ja kantokyvyn kanssa. Tämä aiheuttaa lukuisia terveyshaittoja kuten elintapasairauksia, astmaa, allergiaa ja mielen pahoinvointia.

Kuluneiden kahden vuoden aikana on moni saattanut kuitenkin uudella ilahduttavalla tavalla huomata, kuinka luonnolla on myös merkittävä vaikutus yksilön hyvinvointiin niin fyysisen toimintakyvyn kuin mielenterveyden ylläpitämisen kautta.

Vaikka yhteiskunta muuten olisi suljettu, pysyy luonto kuitenkin avoinna kaikille.

Luonto ihmisen lähellä tukee terveyttä. Tätä yhteyttä halutaan nyt Lahden alueella korostaa.

Puolet kokonaistyöajastaan Planetary Health -lääkärin työhön käyttävän Haverin päivät koostuvat pitkälti asiantuntijatyöstä ja yhteistyökumppaneiden tapaamisista. Asiantuntijoiden tietoon perustuvilla toimilla on mahdollista yhtäaikaisesti edistää kansanterveyttä ja vähentää ympäristökuormaa. ”Yritämme löytää ratkaisuja, joilla saisimme lisättyä ihmisten hyvinvointia, vähennettyä muun muassa ylipainoa ja liikkumattomuutta ja tuotua kestävyysnäkökulmaa enemmän esille terveydenhuollon suunnittelussa”, kuvaa Haveri, joka työnkuvassaan toimii ikään kuin linkkinä terveydenhuollon ja ympäristötahojen välillä.

Yhteistyö eri asiantuntijatahojen kanssa on Haverin mielestä hyvin mielekästä ja antoisaa.

”Parasta on saada kuulla erilaisia näkemyksiä ja visioita ihmisiltä, joiden tietopohja on täysin erilainen kuin omani. Yhdessä pystymme eri osaamisaloja hyödyntäen innovoimaan suuntaa ihmisten terveyden parantamiseksi ja samalla toimien myös ympäristön hyväksi.”

Eniten yhteistyötä tapahtuu tällä hetkellä yliopistojen ja oppilaitosten sekä eri tutkimuslaitosten kanssa.

Painopistettä ennaltaehkäisevään ja terveyttä edistävään työhön

Terveyttä voi laajasti edistää muutenkin kuin antaen koko työpanoksensa terveydenhuollon arkipäivän pyörittämiseen. Sairauksia hoitaessa on ongelma usein jo konkreettisesti käsissä, kun taas terveyden edistämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisemiseen panostamalla voitaisiin monissa tapauksissa välttää laaja-alaisimmat seuraukset.

”Minua kiinnosti juuri näkökulma ennaltaehkäisevään työhön ja siihen, miten voimme hyödyntää tässä (ihmisen ja ympäristön terveyden edistämisessä) eri alojen ja tahojen asiantuntemusta”, kuvaa Haveri alkuperäistä innostumistaan Planetary Health -lääkärin monipuolisesta työnkuvasta. Haveri kertoo, että ennaltaehkäisevän työn osalta on lyhyen tähtäimen konkreettisena tavoitteena lisätä yhteistyötä eri terveydenhuollon toimijoiden välillä. Pidemmän aikavälin tähtäimessä on saada entistä laajempialaista näyttöä tämänkaltaisen työn vaikuttavuudesta.

Planetaarinen terveys ei ole anarkistista ympäristöhumpuukia

Haveri tähdentää, ettei planetaarinen terveys ole millään lailla uusi nimi anarkialle.

”Se on tehokasta ja vaikuttavaa lääketiedettä, jossa myös ympäristöasiat otetaan huomioon. Ihminen on kuitenkin osa luontoa. Turhauttavinta työssä olisi kuulla, ettei lääkärin työpanosta pitäisi hukata `ympäristöhumpuukiin`.

Lääkäreillä on iso rooli terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä ja saamme lisääntyvästi tutkimusnäyttöä ympäristön merkityksestä terveyteen. Lääkäreitä tarvitaan potilastyöhön mutta myös toiminnan hiomiseen – jo terveydenhuollon kustannusten hillitsemisenkin vuoksi.”

Vaikka lääketieteen kehitys on jatkanut huikeata nousuaan, ihmisten hyvinvointi ei ole kiitänyt eteenpäin samassa tahdissa. ”Ei ole olemassa pelkkää ympäristö- tai terveyskriisiä. Ratkaisu yhteen ongelmaan voi olla yllättäen ratkaisu myös toiseen – kunhan toimimme yhteistyössä”, tiivistää Haveri.

*Luontoaskel terveyteen -ohjelmaa koordinoi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (Päijät-Sote) yhdessä Lahden kaupungin ja Lahden yliopistokampuksen kanssa. Mukana valmisteluissa on ollut asiantuntijoita myös muun muassa Helsingin yliopistosta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL), Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE), Luonnonvarakeskuksesta (Luke) ja WWF Suomesta. Lisää tietoa täältä.

Teksti: Roosamari Hannukkala
Kuva: Hanna Haverin kotialbumi