Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Terveyspolitiikan vuosi
Etusivu > Terveyspolitiikan vuosi

Terveyspolitiikan vuosi

Aluevaalit on käyty ja tulokset ovat selvillä – onnea valituille! 

Samaan aikaan, kun aluevaalien jälkipyykkiä pestään, on uusilla luottamushenkilöillä edessä työntäyteinen vuosi, joka alkaa nopealla aikataululla. Perehtymiseen on aikaa vähän, jolloin heti alusta on keskityttävä olennaiseen ja hahmotettava oman alueen painopisteet ja kipukohdat.  

Nyt onkin hahmotettava lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ratkaistavat asiat. Esimerkiksi uusien järjestelmien kehittäminen ja käyttöönotto kestää, ja nämä hankkeet on saatava nopeasti alkuun. Työ on myös tehtävä koordinoidusti eri toimijoiden ja alueiden kesken. Vain näin voidaan saavuttaa perustoimintaedellytykset. Tähän kannattaneekin käyttää se vähäinen olemassa oleva aika: valittua suuntaa on helppo hienosäätää, mutta täydellinen kurssinmuutos vaatiikin jo huomattavasti enemmän aikaa ja resurssia. 

Hyvinvointialueilla edessä olevaa urakkaa ei ole syytä väheksyä. Samalla, kun on pidettävä huolta siitä, että hallinnollinen yhteensulautuminen ei turhaan lisää hallinnon kokoa, on edessä koronapandemiasta selviytyminen. Pandemian aikaansaama valtava hoitovelka on hallittava ja asteittain purettava.  

Kyse lieneekin olemassa olevien voimavarojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä, mikä sopii aloittaa esimerkiksi lääkäriresurssin tarkoituksenmukaisesta kohdentamisesta vaikuttavaan, lääkärin koulutusta vastaavaan työhön. Riittävä avustavan ja työtä tukevan lähihenkilötuen tarjoaminen lääkäreille vapauttaa heidän aikaansa työvälineiden ja vapaana olevien vastaanottotilojen metsästyksestä potilaiden kohtaamiseen sekä sairauksien diagnostiikkaan ja hoitoon. Siihen työhön, mihin vain meidät on koulutettu. 

NLY on osaltaan valmis tukemaan terveydenhuollon muutostyötä omalla tiedolla ja osaamisellaan, kuten aina ennenkin. Ennen aluevaaleja NLY julkaisi omat teesinsä aluevaaleihin, joiden avulla NLY näkee terveydenhuoltoa kehitettävän:

Katseen tulee suuntautua perusterveydenhuollon vahvistamiseen, ammattilaisten koulutukseen sekä laadukkaaseen lääketieteelliseen johtamiseen.  

Nyt jos koskaan on perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito nähtävä kollektiivisesti ja turhanpäiväisen vastakkainasettelun on jäätävä historiaan. Ammattilaisten koulutuksen tuomat edut on nähtävä myös uudessa valossa työyhteisöä ja sen ammattitaitoa ylläpitävänä ja kehittävänä eikä lain pakottamana kulueränä. Lääkärijohtamista on määrätietoisesti edistettävä, jotta johdettava yhteisö nähdään kokonaisuutena eikä vain Excel-rivien optimointina.  

Teesit ovat edelleen ajankohtaisia ja käyttökelpoisia nyt, kun muutostyö konkreettisesti alkaa. NLY on aina valmis keskustelemaan terveydenhuollon uudistuksista hyvinvointialueiden kanssa.  

 

Henri Viitanen
Terveyspoliittisen valiokunnan puheenjohtaja