Siirry suoraan sisältöön

Vaalit 2024

Syksyllä 2024 valitaan uusi valtuuskunta Lääkäriliitolle. Vaaleissa NLY:llä on oma vaalirengas, jonka ehdokashaku on nyt avoinna. Ehdokkaaksi voit ilmoittautua tästä.

Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin vaalit käydään alkuvuodesta 2025. Suomen suurimman tieteellisen seuran valtuuskuntaa tarvitaan nuorekas edustus. Lisätietoa ehdokasasettelusta ja vaaleista syyskuussa!

Lähde ehdokkaaksi Lääkäriliiton valtuuskunnan vaaleihin!

Teema 1: Me huolehdimme tulevaisuudestasi

Millaisia vaikutuksia lääkärintyöhön on sairaalaverkon ja päivystysten supistuksilla? Mitä taitoja vaatii ja miltä näyttää lääkärin työ vuonna 2040? Tätä me NLY:ssä mietimme – sinun tulevaisuuttasi.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Nettisivukuvat-11.jpg
Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Nettisivukuvat-11.jpg

Teema 2: Väsymätöntä työtä palkan eteen

Vuonna 1928 apulaislääkärit työskentelivät ruokapalkalla. NLY on niistä ajoista lähtien työskennellyt lääkärien paremman palkkauksen eteen. Viime vuonna voimaan astuneeseen lääkärisopimukseenkin saimme monta hyvää parannusta. Nykyinen uraporraspalkka on erikoistuvan kannalta jo paljon parempi. Työ lääkärin palkan eteen jatkuu.

1. Sairausajan palkka myös päivystyksistä

Lääkärikin tarvitsee ennakoitavuutta tuloihin. Päivystävillä aloilla iso osa palkasta koostuu päivystyslisästä. Sairauspoissaolo voi pahimmillaan tiputtaa päivystävän lääkärin tulot jopa puoleen. 

Kyse on viime kädessä potilasturvallisuudesta. On kaikkien etu, että lääkäri malttaa jäädä puolikuntoisena kotiin sairastamaan.

Tavoitteemme: 

 • Sairausajan palkkaan korvaus työvuorolistaan merkityistä päivystyksistä.
2. Palkkaharmonisaatio saatettava loppuun

Lääkäreiden palkkaharmonisaatio Suomessa on vielä kesken. NLY toimii eri alueiden äänitorvena ja huolehtii yhdenvertaisuudesta. Viimeisenkin lääkärin tulee tietää, mistä palkka koostuu ja miten ansiotaso kehittyy.

Sopimuksen käyttöönotto on viivästynyt ja erityisesti nuorten usein työpaikkaa vaihtavien lääkäreiden osalta se tarkoittaa epäselvyyttä palkassa ja palkkakuiteissa. 

NLY vaatii, että uusien uraportaiden palkat on oltava vaatimustason mukaiset ja niiden pitää tukea erikoistumista. Neuvottelut jatkuvat, työ ei ole valmis. 

Tavoitteemme:

 • Terveyskeskuslääkäreiden palkat harmonisoidaan viivytyksettä ja nuoren lääkärin eduksi.
 • Vaativat erikoistuvan työt (1E-porras) tulee olla läpinäkyvä ja tasavertaisesti käytössä.
 • Uuden uraportaan palkat korreloivat työn vaatimustasoa myös jatkossa.
3. Sairaalalääkärit ylös palkkakuopasta

Lääkärin peruspalkan pitäisi olla riittävän hyvä myös sairaalassa, jotta julkisella puolella työskentely motivoi jatkossakin. Peruspalkan korotus nostaa myös päivystyksistä saatua kompensaatiota. Näin turvataan, että sairaaloiden kilpailukyky työnantajana säilyy henkilöstön yhä vähentyessä.

Tavoitteemme:

 • Vaikuttaa aktiivisesti paikallisissa palkkaneuvotteluissa sairaalalääkäreiden peruspalkkaan.
 • Nostaa peruspalkkaa, jolloin myös päivystysajan kompensaatiot kasvavat motivoimaan päivystysajan työskentelyä. 
 • Sairaalaerikoistumiseen veto- ja pitovoimaa.

Teema 3: Kohti parempaa työelämää

Kaiken tekemisemme tavoitteena on parantaa lääkäreiden arkea. Miten turvaamme lääkäreiden jaksamisen keskellä kriisiytynyttä sotea? Miten lisäämme inhimillisyyttä lääkärintyöhön? Parempi työelämä tarkoittaa meille esimerkiksi tätä:

1. Ei anneta lääkäreiden uupua!

Kaikilla lääkäreillä on oikeus hyviin työoloihin: hallinnantunteeseen, tukeen ja riittäviin resursseihin. Jos lääkärit väsyvät, ei ole terveydenhuoltoa. Kriisiytyneen soten ongelma on monialainen ja myös ratkaisuiden pitää olla monialaisia. 

Jokaisella lääkärillä on myös työn ulkopuolinen elämä. Hyvä arki koostuu sekä työn joustoista että riittävästä ennakoitavuudesta – myös erikoistumisvaiheessa.

Tavoitteemme:

 • Jokaisella lääkärillä on mahdollisuus työnohjaukseen.
 • Työn rakenteet kuntoon: säännölliset kehityskeskustelut ja laadukas perehdytys.
 • Työn kuormittavuutta arvioidaan ja kuormitustilanteisiin puututaan.
2. Erikoistuminen ei saa olla este elämälle

Myös lääkärillä on oikeus elämään työajan ulkopuolella – perhe-elämäänkin. NLY ajaa aktiivisesti työn ja vapaa-ajan sekä perhe-elämän yhdistämistä. 

Muutto paikkakunnalta toiselle nopealla aikataululla sairaalapaikan perässä on kuormittavaa arkea monelle erikoistuvalle lääkärille. Se vaatii aina järjestelyjä ja on haaste etenkin perheellisille. Tämä myös vähentää sairaala-alojen kiinnostusta.

Tavoitteemme:

 • Enemmän ennakoitavuutta aukeavien erikoistumispaikkojen kanssa.
 • Määräaikaisten virkasopimusten pitää vastata todellista tarvetta ja niiden ketjutus on lopetettava, jotta työelämä ei estä perheen perustamista.
 • Inhimillisempiä työsijoituksia sekä raskausaikana että pienten lasten vanhemmille. 
3. Hoitovirheprosessiin kohtuutta – etsitään syitä, ei syyllisiä.

Me ihmiset teemme virheitä, mutta harvassa ammatissa virheistä voi joutua vuosia kestävään prosessiin, josta ei tihku tietoa ulos. NLY vaatii inhimillisempää ja nopeampaa hoitovirheprosessia.

Tavoitteemme:

 • Muutetaan ilmapiiri. Jokainen on syytön kunnes toisin todistetaan.
 • Hoitovirheprosesseihin käsittelyajat ja virheprosessien selkeyttäminen klinikoille.
 • Inhimillisyys ja vertaisuus. NLY:n mokailtoja “Kaikki tekevät virheitä” jatketaan.
Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Nettisivukuvat-11.jpg

NLY:n valtuuskuntavaalit

Valtuuskunta ja varajäsenet 2024-2027

Vaalit 2024

Mikä on NLY:n valtuuskunta?