Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Urapolkua viitoittamassa
Etusivu > Urapolkua viitoittamassa

Urapolkua viitoittamassa

Moni meistä on käynyt vastaamassa Lääkäriliiton ylläpitämän Erikoisalani-sivuston valintakoneen 26 kysymykseen ja jännittänyt tulosta. Millaista olisi ollut päästä pysähtymään näiden kysymysten äärelle uraohjaajan kanssa?

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva erikoislääkärikoulutuksen koordinaatiojaosto nimesi vuonna 2016 yhdeksi erikoislääkärikoulutusta uudistavaksi toimenpiteeksi uravalinnan ohjauksen tarjoamisen valmistumisen kynnyksellä oleville sekä vastavalmistuneille lääkäreille. Jo tälläkin hetkellä yliopistot tarjoavat opiskelijoille sekä valmistuneille kattavia urapalveluita, mutta medisiinarit ja tuoreet lisensiaatit käyttävät palveluita huomattavan vähän.

Vuonna 2021 Koulutuspaikkakyselyssä ammatillisessa jatkokoulutuksessa olevista lääkäreistä 62 % koki tai olisi kokenut erikoisalavalinnassa hyötyvänsä uraohjauksesta tai mentoroinnista.

Lääketieteen koulutusohjelmiin on jo useiden vuosien ajan sisältynyt mentorointia. Turussa jokaiselle perusopintonsa aloittavalle lääketieteen opiskelijalle nimetään lääkärimentori, jota hän tapaa kahden kesken joka kevät valmistumiseensa saakka. Yksi mentori ohjaa noin 8–10 mentoroitavaa. Mentoroinnin tavoitteena on edistää opiskelijan ammatillista ja henkilökohtaista kasvua, hyvinvointia, oppimista sekä integroitumista lääkärikollegioon.

Itse näen mentorin kallisarvoisena rinnallakulkijana, joka kannustaa, haastaa ja tukee. Sekä mentorointi että uraohjaus pyrkivät mielestäni vastaamaan samaan kysymykseen: miten olla lääkäri? Mentoroinnissa fokus on ammatti-identiteetin rakentamisessa, kun taas uraohjauksessa viitoitetaan konkreettisemmin omaa ammatillista polkua.

Ammatillisen polun viitoittaminen tapahtuu paitsi erilaisia urapolkuja kartoittamalla myös itsetuntemusta lisäämällä. Polkujen kartoittamiseen mentorointi on oiva apuri, ja tälle tarjoavat otollisen alustan peruskoulutukseen kuuluvat amanuenssuurit sekä kesätyöt lääkärin sijaisena. Tänä päivänä erikoisaloista on saatavilla tietoa myös podcastien muodossa!

Itsetuntemuksen lisääminen tarkoittaa omien kiinnostuksenkohteiden, oman osaamisen sekä omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamista.

Kun työnkuvamme vastaa omia mielenkiinnonkohteitamme ja sointuu yhteen persoonallisuuspiirteidemme kanssa, todennäköisesti viihdymme työssämme paremmin.

Parhaimmillaan lääkärimentorointi tarjoaa eväitä myös ammatillisen itsetuntemuksen lisäämiseen, mutta tällä osa-alueella voisimme kerrankin rohjeta puhkaista oman ammatillisen kuplamme. Itse olen osana Suomen Partiolaisten järjestämää Value-Based Leadership -koulutusta päässyt viime kuukausina sanoittamaan ammatillisia päämääriäni erään kasvatustieteilijän ohjaamana. En osaa nimetä lähimenneisyydestäni ainuttakaan yhtä inspiroivaa ohjaussuhdetta.

Uraohjauksesta hyötyy parhaimmillaan myös palvelujärjestelmä, kun nuoren lääkärin omien mielenkiinnonkohteiden sekä palvelujärjestelmän tarpeiden kohtaamispaikka löydetään. Jo Lääkäri 2018 -tutkimus on osoittanut, että työllisyysnäkymät ovat hyvin merkittävä tekijä erikoisalan valintaprosessissa.

Uraohjauksen tärkeys tulee korostumaan tulevina vuosina, kun todistusvalinnalla suoraan lukiosta yliopistoon siirtyneet medisiinarit astuvat valmistumisen kynnykselle. Nyt viimeistään on aika tarttua toimeen, ja siksipä uraohjauksen kehittäminen on kirjattu tälle vuodelle myös NLY:n toimintasuunnitelmaan.

 

Katariina Kökkö
Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja