Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Uusi, puhtaampi vuosi: Nuori Lääkäri -lehdestä hiilineutraali
Etusivu > Uusi, puhtaampi vuosi: Nuori Lääkäri -lehdestä hiilineutraali

Uusi, puhtaampi vuosi: Nuori Lääkäri -lehdestä hiilineutraali

Uusi vuosi alkaa jälleen puhtaalta pöydältä – ja Nuori Lääkäri -lehden osalta entistäkin puhtaammin. Vuodesta 2022 alkaen lehti nimittäin painetaan täysin hiilineutraalisti. Se on palvelus ympäristölle ja ehkäisee osaltaan ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen etenemistä. Termi on monelle tuttu vastuullisena ympäristötekona, mutta mitä Nuori Lääkäri -lehden hiilineutraalius tarkoittaakaan ihan konkreettisesti?

Tiivistettynä hiilineutraalius tarkoittaa sitä, että tuotteen tai palvelun nettohiilijalanjälki on nolla, eli hiilipäästöjä tuotetaan enintään niin paljon kuin niitä sidotaan ilmakehästä hiilinieluihin kuten metsiin tai meriin. Tällöin hiilipäästöjen, useimmiten hiilidioksidin, määrä ei lisäänny ilmakehässä tuotteen tai palvelun valmistuksen myötä.

Lukemaasi (fyysistä) lehteä painaa PunaMusta Oy. Asiakkuusjohtaja Markku Molenius kertoo, että PunaMustassa lehtituotannon osalta hiilineutraaleja painotuotteita on tarjottu 2020 alkaen, ja konsernin tuotannossa jo muutama vuosi tätä aiemmin. Painotuotteiden hiilineutraaliuteen kuuluu kolme vaihetta: hiilijalanjäljen laskenta, päästöjen vähentäminen ja kompensointiprojektit. Näiden askelten kautta myös Nuori Lääkäri -lehdestä tulee hiilineutraali.

Vaihe 1: Mikä on tuotteen hiilijalanjälki?

Laskettaessa hiilijalanjälkeä huomioon otetaan jokainen vaihe paperin sekä muiden materiaalien valmistuksesta rahtiin, työntekijöiden työmatkoihin ja lehtien ensimmäiseen purkupaikkaan. Hiilijalanjäljen laskenta perustuu tarkkoihin tietoihin ja matematiikkaan, ja ajantasaisuuden varmistamiseksi laskenta päivitetään ja sertifioidaan vuosittain. PunaMusta tarjoaa asiakkaalle päästölaskelman kustakin hiilineutraalista painotuotteestaan. Molenius kertoo, että hiilineutraalius on asiakkaalle usein myös ratkaiseva tekijä painopaikan valinnassa.

Vaihe 2: Päästöt minimiin

Pelkkä hiilipäästöjen kompensointi ei olisi yhtä kestävää toimintaa kuin kompensointi yhdistettynä päästöjen minimointiin, joka on hiilineutraaliuden avainasia. Tästä syystä toisessa vaiheessa itse tuotannon päästöt ja ympäristökuorma minimoidaan. Tämä tapahtuu muun muassa tarkoilla paperivalinnoilla, vähentämällä hukkapaperin määrää sekä pitämällä käytettävät laitteet ja koneet ajan tasalla – eli mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavina.

Lisäksi tuotantotilojen valaistus toteutetaan ympäristöystävällisesti LED-valaistuksella, ja lehden kuljetukset optimoidaan ja keskitetään. Koska sekä tavoitteet että tehtävissä olevat toimenpiteet kehittyvät koko ajan, on myös hiilineutraaleiden ratkaisuiden kehityttävä vähintään samaan tahtiin. Moleniuksen mukaan PunaMustan oma tavoite on olla hiilinegatiivinen vuonna 2029 – eli sitoa enemmän päästöjä kuin toiminnasta aiheutuu.

Ympäristökuormaa minimoidaan myös uusiutuvia energianlähteitä käyttämällä. Kaikki Nuori Lääkäri -lehden painamiseen käytetty energia on 100 % uusiutuvista energianlähteistä, tuuli- ja vesivoimasta peräisin.

Vaihe 3: Päästöjen kompensointi suojeltuun metsään sitomalla

Viimeisessä vaiheessa kompensoidaan tuotannosta vielä päästövähennysten jälkeen aiheutuvat päästöt. Kompensointi toteutetaan PunaMustassa Verified Carbon Standard (VCS) -sertifioidun ilmastoprojektin kautta. Sertifikaatilla varmistetaan muun muassa päästöyksiköiden todellisuus, mitattavuus ja todennettavuus.

Täysimääräisesti toteutettavan kompensoinnin kohteena on myös Nuori Lääkäri -lehden osalta VCS:n metsänsuojeluhanke Amazonilla, tarkemmin Perun puoleisella alueella sademetsää. Suojeleminen tukee alueen luonnon biodiversiteettiä, mutta lisäksi myös paikallisten väestöjen elinolosuhteita. Jotta kokonaisuus olisi varmasti puolueeton, prosessia valvoo kolmas osapuoli.

Nuori Lääkäri -lehden hiilineutraalin painon myötä Amazonilla on siis nyt konkreettisesti hieman enemmän suojeltua sademetsää, jonka ekosysteemi sitoo hiilipäästöjä.

Vastuullisuuteen liittyvissä teoissa positiiviset asiat usein moninkertaistuvat, ja kunnianhimoiset ympäristötavoitteet pitävät huolen kehityksen jatkuvasta edistämisestä. Hiilineutraalius tukee kestävää kehitystä ympäristöpuolen lisäksi sosiaalisestakin näkökulmasta, myös kompensaatiokohteiden paikallisten asukkaiden koulutusta ja toimeentuloa tukemalla.

Nuori Lääkäri -lehti on jatkossakin materiaaleiltaan yhtä korkealaatuinen, ja hiilineutraaliuden myötä toisella puolella maailmaa on siis nyt konkreettisesti hieman enemmän suojeltua sademetsää, jonka ekosysteemi sitoo hiilipäästöjä. Se on tärkeää – pitäähän puhdas ilmasto potilaiden lisäksi lääkäritkin terveempinä.

 

Teksti: Mea Ylä-Soininmäki-Pyöriä
Kuva: Spencer Watson / Unsplash

Avainsanat: