Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Älä vain vaihda syksyllä työpaikkaa!
Etusivu > Älä vain vaihda syksyllä työpaikkaa!

Älä vain vaihda syksyllä työpaikkaa!

Jos vaihdat työpaikkaa syys-marraskuussa 2018, menetät noin 500€. Mitä ihmettä?

Uusi virkaehtosopimus saatiin neuvottelujen jälkeen hyväksyttyä helmikuussa 2018. Nuoren lääkärin ei välttämättä tule luettua kaikkia virkaehtosopimuksen pieniä pränttejä. Tässä tiivistelmä nuoren lääkärin kannalta keskeisistä uudistuksista.

Tuloksellisuuteen perustuva kertaerä
Tammikuussa 2019 työnantaja on sitoutunut neuvottelujen tuloksena maksamaan kertaerän, jonka suuruus on n. 9,2% palkasta eli lääkäreillä noin 500 euroa. Kertaerä maksetaan nimestään huolimatta jokaiselle, tuloksista riippumatta. Työsuhteen tulee kuitenkin jatkua katkeamatta samalla työnantajalla aikavälillä 3.9.-18.11.2018. 7 päivän yhtäjaksoinen keskeytys työhön sallitaan, mikäli työsopimus on voimassa. Kertaerän saamiseen tarvitaan vain 1 palkallinen päivä samalla ajanjaksolla. Myös esimerkiksi apurahatutkijana tai perhevapaalla ollessasi sinun tulee siis tehdä 1 palkallinen työpäivä saadaksesi kyseisen summan. Ko. päivä voi olla päivystys, mikäli sinulla on voimassa oleva työsuhde. Muuten sinun tulee tehdä 1 tavallinen palkallinen työpäivä. Mikäli työnantaja vaihtuu tämän jakson aikana, ei kertaerää makseta. Ole siis tarkkana suunnitellessasi syksyn töitä!

Perhevapaa
Isyysvapaalta maksetaan jatkossa palkkaa 12 ensimmäiseltä päivältä aiemman 6 päivän sijaan. Tämä on erittäin tervetullut uudistus, tosin matkaa sukupuolten väliseen tasa-arvoon vielä on.

Lapsen sairaus
Vanhempi on oikeutettu jäämään hoitamaan sairasta alle 12-vuotiasta lasta. Aiemmin ikäraja oli 10 vuotta. NLY on erittäin tyytyväinen tähän inhimilliseen ratkaisuun.
    
Koulutukseen liittyvä virkavapaa
Jos työnantaja määrää työhön liittyvään koulutukseen, se on jatkossa työaikaa aiemman virkavapaan sijasta. Eli jos työnantaja määrää koulutukseen, joka jatkuu lauantaille, myös lauantai katsotaan työajaksi. Muista huolehtia oikeuksistasi myös koulutuksen saralla.

Yleiskorotus
Lääkärien ansioiden yleiskorotus jakautui eri pisteissä työskentelevien lääkärien (sairaala ja terveyskeskus) eri tavalla. Vuosi sitten kilpailukykyratkaisussa viikkotyöaika piteni terveyskeskuslääkäreillä 75 min, sairaalalääkäreillä ei ollenkaan. Uudessa Lääkärisopimuksessa tämä huomioitiin siten, että terveyskeskuslääkäreiden palkankorotus (4,77%) 26 kk sopimusjaksolla oli sairaalalääkäreiden korotusta (2,81%) suurempi.

Yleisesti voidaan todeta, että nuoren lääkärin näkökulmasta uudessa työehtosopimuksessa on runsaasti parannuksia. On kuitenkin tärkeää olla itse aktiivinen ja huolehtia siitä, että omassa työsuhteessa nämä parannukset tulevat voimaan. Mikäli jokin asia uudessa työehtosopimuksessa mietityttää, voit ottaa yhteyttä NLY:n edunvalvontavaliokunnan puheenjohtajaan, Marie Måsabackaan marie.masabacka@nly.fi tai Lääkäriliiton lakimiehiin.

NLY:n valtuuskunnan puolesta Laura Seppälä & Joonas Rautavaara