Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Aloite Lääkäriliitolle – Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen luottamusta lääkärikuntaan lisättävä
Etusivu > Aloite Lääkäriliitolle – Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen luottamusta lääkärikuntaan lisättävä

Aloite Lääkäriliitolle – Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen luottamusta lääkärikuntaan lisättävä

Suomen Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen Jesper Perälän aloite:
Lääkäriliiton toiminta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien edistämiseksi

Lääkäriliiton osallistumattomuus ihmisoikeustapahtuma Helsinki Prideen on herättänyt keskustelua ammattikuntamme suhtautumisesta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin. Mielestämme Lääkäriliiton tulee jatkossa osoittaa kantansa selvästi tässä asiassa. Potilaan tasa-arvoinen, oikeudenmukainen ja syrjimätön kohtelu ei ole itsestäänselvyys.

Aiheen sivuuttaminen puhuttaa

Tänä vuonna sosiaalisissa- ja perinteisissä medioissa on käyty keskustelua lääkärien osallistumisesta Suomen suurimpaan ihmisoikeustapahtumaan, Helsinki Pride -viikkoon. Satojen Facebook-kommenttien lisäksi Lääkärilehti julkaisi kolumneja teemaan liittyen. Ainakin Helsingin Uutiset, Vantaan Sanomat ja Iltalehti noteerasivat ammattikuntamme sisäisen keskustelun.

Aloite on Lääkäriliiton linjan mukainen

Lääkäriliiton strategiset tavoitteet, arvot ja eettiset ohjeet tukevat aloitettamme.

Strategian mukaan liitto ”tukee lääkärikunnan mahdollisuuksia luoda ja kokeilla ennakkoluulottomasti toimintamalleja, joilla vahvistetaan potilaiden ja suuren yleisön arvostusta ja luottamusta lääkärikuntaa kohtaan.” Tämä on myös liiton strateginen tavoite numero viisi:


Kuva 1: Suomen Lääkäriliitto

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohdalla edellä mainittu strateginen tavoite ei toteudu vielä riittävän hyvin. Luottamuspulasta viestii ainakin se, että sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus ohjeistaa ottamaan lääkärikäynnille mukaan lakitekstit, hoitoasetukset ja transpoliklinikan läheteohjeet, eli ne työtämme ohjaavat dokumentit, joiden sisältö meidän pitäisi lääkäreinä hallita tai vähintäänkin selvittää potilaan puolesta. Puutteellinen luottamus voi myös viestiä puutteellisesta osaamisestamme.

Liittomme toimintaa ohjaavista arvoista toisena mainitaan ihmisyys, johon kuuluvat ”inhimillisyys, ihmisarvo ja ihmisoikeudet”. Suomen suurimmassa ihmisoikeustapahtumassa, Helsinki Pridessa, on kyse ensisijaisesti ihmisyydestä, jonka puolustaminen on lääkäriyden ja lääkärin etiikan ytimessä.

Lääkäriliiton eettiset ohjeet vaativat lääkäriltä tasa-arvoista, oikeudenmukaista ja syrjimätöntä potilaan kohtelua.

Aloitetta käsiteltäessä tulee kuitenkin huomioida eettisten ohjeidemme kymmenes kohta: ”Lääkärin tulee noudattaa julkisessa esiintymisessään tarkkaa harkintaa ja välttää itsensä tarpeetonta korostamista sekä suhtautua potilaaseen kunnioittavasti. Kannanoton tulee perustua tutkittuun tietoon ja kokemukseen.”

Lääkäriliitot ja Pride muissa pohjoismaissa

Ruotsin ja Norjan lääkäriliitot osallistuvat kansallisiin Pride -tapahtumiin. Sisarjärjestöissä osallistuminen on todettu ammattietiikan mukaiseksi ja tärkeäksi toiminnaksi.


Kuva 2: Den norske legeforening


Kuva 3: Sveriges läkarförbund

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista puhuttaessa lääkärin roolia ei voi vähätellä

Lääkärikunnalla on merkittävä historiallinen taakka seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien rajoittamisessa ja sairaiksi diagnosoimisessa. Historian hyvittäminen ei toki yksin voi olla syy osallistua tapahtumaan tänä päivänä.

Lääkärillä on merkittävä viranomaistehtävä esimerkiksi sukupuolen korjaamisprosessissa, mutta tärkein rooli lääkärillä on ihmisen auttajana. Lähes jokainen erilaisuuden kanssa turvattomuutta ja epätietoisuutta kokeva ihminen hakeutuu ennemmin tai myöhemmin lääkärin luokse. Lääkärin puoleen kääntymisen tulee olla aina turvallista, eikä sen sanominen selvästi ja julkisesti tässä yhteydessä ole lainkaan ylireagointia.

Lääkäriliiton tulee osallistua Helsinki Pride -tapahtumaan

Toistaiseksi lääkärit ovat ammattikuntana loistaneet poissaolollaan Helsinki Pride -tapahtumasta muiden sote-ammattilaisten ja viranomaistahojen osoittaessa selvästi tukensa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Osallistumispäätöksen perusteena ei kuitenkaan pidä käyttää vain sitä, että muutkin osallistuvat. Motivaation tulee olla sisäinen.

Osallistumalla liitto voi toimia strategisten tavoitteidensa ja arvojensa mukaisesti luoden ilmapiirin, jolla parannetaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen luottamusta lääkäreihin.

Helsinki Pride -tapahtumaan osallistuu kirjava joukko poliittisia ja aatteellisia järjestöjä.  Lääkäriliiton osallistuminen tapahtumaan ei tarkoita näiden tahojen kaikkien tavoitteiden allekirjoittamista. Emme halua, että liitto kannattaa hoitokäytäntöjen, tutkitun tiedon ja kliinisen kokemuksen vastaisia aloitteita. Päinvastoin, liiton tulee edistää niihin pohjautuvaa toimintaa ja päätöksentekoa. Lääkärikunnan tuleekin olla aktiivisesti mukana keskustelussa, jotta nämä kannat tulevat kuuluvammin esiin.

Liiton on luontevaa osallistua Suomen merkittävimpään kansalaistapahtumaan, jonka kanssa se jakaa yhteiset tavoitteet.

Toimenpide-ehdotukset

Lääkäriliitto on jatkossa aktiivinen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevissa ihmisoikeuskysymyksissä.

Lääkäriliitto osallistuu kansalliseen Helsinki Pride -viikkoon lääkärikunnalle sopivalla tavalla:

1. Lääkärikunnan viesti on: Potilas saa lääkäriltä saa aina tasa-arvoista, oikeudenmukaista ja syrjimätöntä kohtelua. Lääkärin puoleen kääntyminen on aina turvallista.

2. Lääkäriliitto tuo seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevaan julkiseen keskusteluun tarvittaessa lääketieteellistä osaamista.

3. Aloitteita, joita ei tue näyttö tai kliininen kokemus, ei tarvitse eikä kuulu kannattaa.

4. Lääkäriliitto lisää jäsentensä tietoutta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin ja hoitoon liittyvissä asioissa erityisesti Pride-viikon aikana.

5. Lääkäriliitto kokoaa yhteen ne lääkärit, jotka haluavat marssia Pride-kulkueessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolesta.

 

Allekirjoittaneet

Jesper Perälä,
Suomen Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen

Lotta Peltola,
Suomen Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen

Terhi Savolainen,
Suomen Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen

Sara Kaartinen,
Suomen Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen

Aloite on allekirjoittaneiden kannanotto.

Aloite hyväksyttiin Lääkäriliiton valtuuskunnassa 14.12.2019.

 

Lisätietoja aloitteesta:
jesper.perala@nly.fi
040 5351058

Lääkäriliiton puolesta kyselyihin vastaa valtuuskunnan puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja:
www.laakariliitto.fi