Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Aloite: Päivystysvuorot on suunniteltava kollegiaalisesti
Etusivu > Aloite: Päivystysvuorot on suunniteltava kollegiaalisesti

Aloite: Päivystysvuorot on suunniteltava kollegiaalisesti

Nostamme Lääkäriliiton vaalien alla myös kuluneen valtuuskuntakauden 2019-2021 tärkeimpiä puheenaiheita uusintana.

Valtuuskunta-aloitteet ovat valtuutetuille yksi konkreettinen keino edistää heidän äänestäjilleen tärkeitä aiheita. Aloitteita valmistellaan usein NLY:ssä tai Nuorten Lääkärien valtuuskuntaryhmässä, mutta Liiton sääntöjen mukaan aloite kirjataan aina sen jättäneen valtuuskunnan jäsenen nimiin.

Sonja Aukeen (NLY) aloite Suomen Lääkäriliiton valtuuskunnalle 11.9.2020.

Nuorten Lääkärien Yhdistys on saanut useita huolestuneita yhteydenottoja koskien päivystysvuorojen suunnittelua ja vuorojärjestelmän sovittamista työaikalain ja uuden Lääkärisopimuksen asettamiin raameihin. Työvuorojen pilkkomisesta seuraavat ansionmenetykset on tietyissä toimipisteissä suunniteltu kohdistettavan pääasiassa tai pelkästään erikoistuville lääkäreille. Järjestelyjä on kuitattu sillä, että “erikoistuminen kestää vain muutaman vuoden”.

Sovittamiseen liittyvät haasteet eivät kohtele päivystäviä sairaaloita, yksiköitä tai erikoisaloja tasapuolisesti johtuen erilaisista päivystysjärjestelyistä ja lääkäriresursseista. Nämä haasteet on silti otettava vastaan tasapuolisesti lääkäreiden kesken jokaisessa päivystävässä yksikössä, riippumatta päivystystyötä tekevän lääkärin uravaiheesta. Päivystäminen on lääkäreiden kollegiaalinen vastuu.

Työaikalaki ja Lääkärisopimus saattavat muokata päivystysjärjestelmää siten, että lääkärin sekä virka- että päivystysaikana suoritettavien työtuntien kokonaismäärä vähenee kokonaisansioiden samalla  pienentyessä vanhaan sopimukseen verrattuna. On syytä huomata, että osalla päivystävistä lääkäreistä kolmasosa, joillakin jopa puolet, ansioista koostuu juuri päivystyskorvauksista. Näille lääkäreille ansiotason muutos on suhteellisesti hyvin merkittävä. Muutosvaiheessa on tärkeää, että luottamusmies osallistuu uudenlaisen päivystysvuorojärjestelmän suunnittelemiseen huolehtien sen oikeudenmukaisuudesta.

Olemme Nuorten Lääkärien yhdistyksessä huolissamme siitä, että uudet muutokset heikentävät suhteellisesti eniten nuorten lääkärien kokonaisansioita ja heikentävät erikoislääkärikoulutuksen laatua. Määräaikainen erikoislääkärikoulutus ei ole peruste kohdella lääkäreitä epätasa-arvoisesti päivystysvuorojen suunnittelussa. Nostimme asian esille Lääkäriliiton valtuuskunnassa jo sopimuksen suunnitteluvaiheessa.

Aloitteessa esitämme, että Lääkäriliitto suosittelee mahdollisimman tasapuolista päivystysvuorojen suunnittelua. Uusiin päivystysjärjestelyihin liittyvät muutokset on kohdistettava tasapuolisesti ja kollegiaalisesti yksikön lääkäreille uravaiheesta riippumatta. Lisäksi erikoistuvien lääkärien koulutuksen toteutumiseen on syytä kiinnittää huomiota työaikajärjestelyjä laadittaessa. Esitämme, että Lääkäriliitto kouluttaa luottamusmiehiä edellämainituin periaattein ja huomioi asian tulevan päivystystyöryhmän toiminnassa.

 

Lääkäriliiton puheenjohtaja Tuula Rajaniemi kiitti nuoria lääkäreitä aloitteen tekemisestä ja jakoi huolemme epätasaisista ja epäkollegiaalisista työvuorojärjestelyistä. Myös valtuuskunnasta kiiteltiin epäkohdan nostamisesta esiin. Aiheet otetaan jatkossa käsittelyyn Lääkäriliiton päivystystyöryhmässä ja luottamusmiesten koulutuksessa.

Mikäli sinun työpisteelläsi on haasteita uusien päivystysjärjestelyjen kanssa, voit olla yhteydessä luottamusmieheesi tai Nuorten Lääkärien Yhdistykseen!

 

Aloitteen tekijät:

Sonja Aukee
Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen
NLY:n edunvalvontavaliokunnan pj
sonja.aukee@nly.fi

Jesper Perälä
Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen
NLY:n puheenjohtaja
jesper.perala@nly.fi