Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Edunvalvonnan perusteet: Vanhempainraha uudistui
Etusivu > Edunvalvonnan perusteet: Vanhempainraha uudistui

Edunvalvonnan perusteet: Vanhempainraha uudistui

Vanhempainvapaita on jatkossa kiintiöity kummallekin vanhemmalle noin puoli vuotta 

Vanhempainvapaiden ja sitä myötä vanhempainrahan perusteet muuttuivat elokuussa voimaan tulleen lain myötä. Uudistuksen taustalla on pitkään poreillut keskustelu sukupuolten yhdenvertaisuudesta työelämässä. Jatkossa ei-synnyttävälle vanhemmalle onkin kiintiöity nykyistä enemmän vanhempainvapaata. Myös vanhempainvapaan kokonaismäärä kasvaa. 

Uudistuksen taustalla on pitkään poreillut keskustelu sukupuolten yhdenvertaisuudesta työelämässä. 

Tämän vuoden syyskuun alun jälkeen syntyneiden lasten vanhemmille myönnetään vanhempainrahaa siten, että sitä on kummallakin vanhemmalla vapaata on pääsääntöisesti 160 vuorokautta. Lisäksi synnyttänyt vanhempi saa raskausrahaa 40 vuorokauden ajalta.

Halutessaan vanhemmat voivat kuitenkin luovuttaa toiselle vanhemmalle korkeintaan 63 vanhempainrahapäivää. Näin ollen toinen vanhemmista voi olla vapaalla korkeintaan noin kahdeksan ja puoli kuukautta (plus mahdollinen raskausraha) ja toiselle jää käytettäväksi noin neljä kuukautta. Mikäli perheessä on vain yksi vanhempi, saa hän itselleen kaikki kummallekin vanhemmalle kiintiöidyt vapaat. 

Ennen uudistusta synnyttäneelle vanhemmalle on maksettu äitiysrahaa 105 vuorokautta, minkä jälkeen jaettavaa vanhempainvapaata on ollut 158 vuorokautta. Isyysrahaa on vanhassa mallissa ollut 54 vuorokautta. 

Vanhempainrahapäiviksi lasketaan niin kutsutut Kelan arkipäivät eli muut päivät kuin sunnuntait ja arkipyhät. Perusoletus onkin, että synnyttävä vanhempi on vanhempainvapaalla noin 6 kuukautta (160 kelan arkipäivää) ja lisäksi raskausrahapäivillä reilun yhden kuukauden lapsen syntymän yhteydessä (40 Kelan arkipäivää). Tällöin toinen vanhempi on vanhempainvapaalla 6 kuukautta.  

Vapaita edeltänyt tulotaso vaikuttaa vanhempainrahan määrään 

 Vanhempainraha on ansiosidonnainen etuus ja määräytyy niin sanotun vuositulon perusteella. Vuosituloon lasketaan yhteen tulot 12 kalenterikuukauden jaksolta, joka lasketaan taaksepäin vanhempainvapaalle jäämistä edeltäneen kuukauden alusta lähtien. Jos siis jää vanhempainvapaalle esimerkiksi 18.10.2023, lasketaan vuosituloksi ansiot ajalta 1.9.2022–31.8.2023 

Esimerkiksi keskimääräisellä sairaalassa erikoistuvan lääkärin säännöllisen työajan ansiolla (4090 €/kk) laskettuna vanhempainraha on noin 2 540 euroa kuukaudessa. Ensimmäisen 16 vanhempainrahapäivän osalta raha maksetaan korotettuna, jolloin se vastaa noin 3 460  euroa kuukausiansioita. 

Runsaasti päivystävillä aloilla ongelman voi aiheuttaa se, että päivystysansiot vähenevät usein jo ennen vuositulon laskentakauden päättymistä. 

Runsaasti päivystävillä aloilla ongelman voi aiheuttaa se, että päivystysansiot vähenevät usein jo ennen vuositulon laskentakauden päättymistä. Esimerkiksi Lääkärisopimuksessa päivystysvelvollisuudesta vapauttamista suositellaan 28 raskausviikon jälkeen, mikä voi pudottaa tulotasoa reilustikin raskauden viimeisen kolmanneksen ja vuositulon laskentakauden lopun ajaksi. Oman vanhempainrahansa määrää voi arvioida Kelan sivuilta löytyvällä laskurilla.

Kunta-alalla ja erikoistuessa vanhempainvapaata koskee erityisiä etuja 

Raskautta suunnittelevan kannattaa tarkistaa omalta työnantajaltaan, mihin etuihin hän on työpaikassaan oikeutettu. Osa työnantajista tarjoaa nimittäin vanhempainvapaan ajaksi omia etuja Kelan tukien lisäksi. 

Esimerkiksi kunta-alalla virkasuhteissa työskentelevät lääkärit saavat Kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti vanhempainvapaan ensimmäiset 72 vuorokautta palkallisena. Käytännössä työnantaja siis maksaa vanhempainrahan ja oman palkan välisen erotuksen tältä ajalta. Palkkaa maksetaan, jos virkasuhde on kestänyt vähintään kaksi kuukautta ennen vanhempainrahan alkamista.  

Erikoistumiskoulutusta suorittavien lääkärien on hyvä tietää, että vanhempainvapaa kerryttää erikoisalalla työskentelyä vapaan ensimmäisen 30 vuorokauden ajan vuodessa, kunhan virkamääräys on voimassa. Yhteen lapseen/raskauteen liittyvästä äitiys-, isyys- tai vanhempainlomasta voidaan lukea koulutukseen kuitenkin vain kuukausi, vaikka loma/vapaat jakautuisivat eri vuosille. 

Ennakoimalla voi säästää pitkän pennin 

Vanhempainvapaata suunnitellessa tärkein muistettava asia on se, että vanhempainvapaat todellakin kannattaa suunnitella yhdessä toisen vanhemman kanssa. Parhaimmillaan pienillä muutoksilla omiin suunnitelmiin voi vanhempainvapaan aikana säästää merkittävän määrän rahaa. 

Nykyinen vanhempainrahajärjestelmä mahdollistaa myös osapäiväisen ja -aikaisen vanhempainrahan 

Nykyinen vanhempainrahajärjestelmä mahdollistaa myös osapäiväisen ja -aikaisen vanhempainrahan, joten joustavat ratkaisut ovat mahdollisia ainakin Kelan puolesta. Mahdollinen osittainen työhön palaaminen kannattaa ottaa työnantajan kanssa puheeksi hyvissä ajoin. 

 

TEKSTI: Joel Kontiainen 

Lähteet: Kela (https://www.kela.fi/vanhempainpaivarahat-4-9-2022-jalkeen), luettu 10.8.2022