Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Ehdokkaalta: Terveisiä soten valuma-altaasta
Etusivu > Ehdokkaalta: Terveisiä soten valuma-altaasta

Ehdokkaalta: Terveisiä soten valuma-altaasta

Päivystyksen aamukierto – viimeistään kesän 2021 aikana tutuksi tullut termi päivystyksissä työskenteleville. Potilaat viettävät kohtuuttoman pitkiä aikoja päivystyksissä odottaen sopivaa jatkohoitopaikkaa. Aamulla päivystyksessä voi odottaa osaston verran potilaita edelliseltä päivältä vailla päivittäisarviota ja samaan aikaan uusia potilaita tulee ovesta sisään. Työkuorma on kasvanut merkittävästi, samaan aikaan hoitohenkilökunnan saatavuus on huonontunut entisestään. Työskentelen terveydenhuollon näköalapaikalla, jota on osuvasti kutsuttu soten valuma-altaaksi.

Potilaat tai sosiaalipuolen asiakkaat päätyvät lopulta päivystykseen, jos muualla ei tilanteita saada ratkottua. Päivystyksen ovet ovat aina avoinna. Ratkaisukeskeisenä ihmisenä pelkkä tilanteen toteaminen tai surkuttelu ei tuntunut hyvältä vaihtoehdolta, ja pohdin miten pääsisin vaikuttamaan. Valitsin lääkäriliiton valtuuskunnan. 

Hoitopaikkojen ja hoitohenkilökunnan puute on ilmeinen ongelma ja hoidettavien määrä kasvaa koko ajan. Iäkkäiden hoidon tavoitteeksi on asetettu omassa kodissa asuminen mahdollisimman pitkään, mutta entä kun kotihoidossa ei ole hoitajia, lääkäristä puhumattakaan? Perusterveydenhuoltoon ei saada kiireettömiä aikoja, eikä erikoissairaanhoidon polit pysty ottamaan kiireellisille ajoille siellä hoidettavan vaivan pahentuessa. Päivystyksen perustehtävä on hoitaa asiat, jotka eivät voi odottaa seuraavaan päivään. Nyt hoidamme paljon vaivoja, jotka olisi voinut hoitaa tai ennaltaehkäistä jo päiviä tai viikkoja aiemmin. 

Resurssipula tulee esiin, tarkastellaan asiaa mistä suunnasta hyvänsä. Ratkaiseeko tuhat uutta terveyskeskuslääkärin virkaa ongelman? Ainakin auttaa alkuuun ja tavoite on hyvä.   Innovatiivisia ja rohkeita ratkaisuja kaivataan tämän lisäksi. Digitalisaatio on varmasti apuna, kun vain osaamme käyttää sitä viisaasti. Lähivuosina valmistuu isoja kursseja, nuoria kollegoita on koulutettava ja ohjattava. Tämä vaatii erikoislääkäriresurssia, joka on todellakin sijoitus tulevaisuuteen. Työssä jaksaminen ja työssä viihtyminen ovat entistä tärkeimpiä asioita. Nuoret kollegat osaavat arvostaa vapaa-aikaa ja se on ehdottoman hyvää vastapainoa työlle, tälle on annettava arvoa.

Terveydenhuollon suurin kustannuserä ja tärkein resurssi ovat työntekijät. Tästä resurssista on revitty säästöjä ja toimintaa on tehostettu. Nyt olisi korkea aika arvostaa tärkeää resurssia, luodaan henkilökunnalle mahdollisuus tehdä työtään hyvin. Tämä tarkoittaa lisää työntekijöitä ja lisää henkilöstökuluja. Toivottavasti vähemmän sairauspoissaoloja, tuloksellisempaa työntekoa, hyvin hoidettuja potilaita ja vähemmän kalliita kansansairauksien komplikaatioita. 

Työmäärä on julkisessa terveydenhuollossa valtava. Resurssit tulevat olemaan rajalliset ja kysyntä kasvaa medikalisaation myötä koko ajan. Sote-uudistusta tehtäessä toiveiden tynnyri tuntuu olevan pohjaton. Jonkun on kolisteltava tynnyriä ja linjattava, mitä hoidetaan julkisilla varoilla. Tilanteen ratkaiseminen markkinataloudesta tutun kysynnän ja tarjonnan keinoin ei toimi terveydenhuollossa, jossa kysyntää voidaan kasvattaa lähes rajatta kasvattamalla tarjontaa. Tässä meidän lääkäreinä pitää olla hereillä. Meillä on asiantuntemusta siitä, mistä saadaan terveyshyötyä ja mikä on kustannusvaikuttavaa hoitoa. Vaikuttamalla yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikutamme merkittävästi omaan työhömme ja työolosuhteisiin. 

Palataan takaisin valuma-altaaseen. Pidän todella työstäni, en säikähdä kiirettä tai ruuhkia, mutta koen surua ja myötätuntoa potilaita kohtaan, jotka joutuvat odottelemaan epätarkoituksen mukaisessa paikassa oikeampaa hoitopaikkaa. Sydäntä särkee katsella toistuvasti samaa ikäihmistä silmiin, joka on kolmatta kertaa samalla viikolla päivystyksessä tulosyyllä: eilen koitunut terveyskeskuksesta, kotihoito löytänyt kaatuneena lattialta, jonottaa tuetun palveluasumisen paikkaa. Haluan olla tekemässä muutosta, isot muutoksen tuulet puhaltavat sote-uudistuksen myötä ja tämän ohi ei kannata nukkua. 

 

Laura Tiittanen
Yleislääketiede el, akuuttilääketiede eval
Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalien ehdokas nro 299, NLYOle se muutos, jota lääkärin työ tarvitsee. Anna Lääkäriliiton vaalissa äänesi Nuorelle Lääkärille.

Lue lisää: nly.fi/vaalit