Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Erikoislääkäritentti 2/2022
Etusivu > Erikoislääkäritentti 2/2022

Erikoislääkäritentti 2/2022

Akuuttilääketiede 

 1. Hypertensiivisen kriisin diagnostiikka ja hoito. 
 2. Kuvaa seuraavien rokkotautien diagnostiikan ja hoidon suuntaviivat päivystyksessä: tuhkarokko, vihurirokko, sikotauti, vesirokko, parvorokko, tulirokko. 
 3. Basilaarivaltimon tukos. 
 4. Raskausajan akuutit maksakomplikaatiot. 
 5. Selitä seuraavat termit enintään viidellä rivillä: 
 6. a) PID 1 p., b) TRALI 1 p., c) Guillan-Barre syndrooma 1 p., d) Kawasakin tauti 1 p., e) VX 1 p., f) HEMS 1 p.

 Anestesiologia ja tehohoito 

 1. Post-intensive care syndrome (PICS) (= Tehohoidon jälkeinen oireyhtymä) aikuispotilaalla. A) Oireet ja löydökset, B) Kliininen merkitys, C) Ehkäisymahdollisuudet tehohoidon aikana, D) Hoito. Vastaa käyttäen ns. ”ranskalaisia viivoja”. 6 p. Vastaa ytimekkäästi käyttäen ns. “ranskalaisia viivoja”.
 2. Aikuisen tehohoidetun sydänpysähdyspotilaan neurologisen toipumisen ennustearvion tekeminen. Vastaa käyttäen ns. ”ranskalaisia viivoja”. 6 p.
 3. Aikuisen tehohoitopotilaan delirium. A) Oireet, B) Tunnistaminen C) Farmakologiset ja ei-farmakologiset ehkäisy- ja hoitomahdollisuudet. Vastaa käyttäen ns. ”ranskalaisia viivoja”. 6 p.
 4. Tunnemme joukon lääkeaineryhmiä, joiden edustajat muuttavat nikotiinireseptorin toimintaa siten, että impulssin välittyminen hermo-lihasliitoksessa muuttuu. Luettele kuusi lääkeaineryhmää, joiden edustajien tiedetään heikentävän nikotiinireseptorin toimintaa epäsuorasti (ilman suoraa vaikutusta asetyylikoliinin sitoutumiskohtaan) ja heikentävän täten impulssin välittymistä hermo-lihasliitoksessa. Mainitse yksi esimerkkilääke tai -molekyyli kustakin luettelemastasi lääkeaineryhmästä. Anna vastaus seraavan esimerkin mukaisella muotoilulla: Lääkaineryhmä: antibiootit, esimerkkilääke: penisilliini. Jokaisen oikean lääkeaineryhmän ja esimerkkilääkken yhdistelmä tuottaa yhden (1,0) pisteen. Pelkän oikean lääkeaineryhmän tai pelkän oikean esimerkkilääkkeen mainitseminen tuottaa 0,5 pistettä. Kokonaan väärä vastaus vähentää kokonaispistemäärää 0,5 pisteellä (-0,5 p). Koko kysymyksen maksimipistemäärä on 6,0 pistettä. Koko kysymyksen minimipistemäärä on 0 pistettä.
 5. Hoidat 31-vuotiaan perusterveen, normaalipainoisen (BMI 24,2) naispotilaan yleisanestesiaa, toimenpiteenä on laparoskooppinen umpilisäkkeen poisto. Olet valinnut anestesiamuodoksi propofoli-remifentaniili -anestesian. Kumpaakin lääkeainetta annostellaan kohde-elinohjatusti. Hermo-lihasliitoksen salpaajana käytetään rokuronia. Kokenut anestesiahoitaja säätää ohjeittesi mukaan propofoli-infuusion tavoitepitoisuudeksi 4,5 mcg/ml ja remifentaniilin tavoitepitoisuudeksi 1,0 ng/ml. Anestesiainduktion ja intubaatioputken asettamisen jälkeen osoittautuu, että potilaan hermo-lihasliitoksen salpaus on erittäin voimakas, lihasvaste TOF-stimulaatiolle katoaa nopeasti ja täydellisesti. Annat leikkausluvan, ja leikkausryhmä ryhtyy töihinsä. Joudut konsultoimaan toisen, heräämössä toipuvan potilaan hoitoa, joten poistut leikkaussalista heräämöön. 30 minuutin kuluttua anestesiahoitajasi soittaa ja kertoo, että potilaanne on lievästi hypotoninen ja bradykardinen, ja Entropy-mittaus tuottaa matalia arvoja (23-38; suositustaso 40-60), vaikka hoitaja on laskenut propofoli-infuusion tavoitepitoisuutta asteittain 0,9 mcg/ml tasolle asti. Hoitaja ei ole koskenut remifentaniili-infuusioon, eikä potilas ole reagoinut kirurgialle millään tavalla. Palaat leikkaussaliin tutustumaan tilanteeseen. Toteat, että hermo-lihasliitoksen salpaus on edelleen syvä, ja potilaan hemodynaamiset parametrit ovat hoitajan antaman kuvauksen kaltaiset. Tarkastellessasi infuusioita havaitset, että potilaanne on saanut remifentaniilia koko ajan tavoitepitoisuudella 10,0 ng/ml eikä 1,0 ng/ml, ilmeisesti alkuohjelmoinnissa sattuneen pilkkuvirheen vuoksi. Korjaat remifentaniilin tavoitepitoisuuden asianmukaiseksi (1,0 ng/ml), ja säädät propofolin annostelua Entropy-lukemien mukaan, tavoitellen Entropy-indeksin tasoa 40. Anestesia jatkuu normaalisti. Leikkauksen jälkeen heräämössä potilas kertoo muistavansa pitkiä jaksoja leikkauksestaan, ja pystyy mm. referoimaan erään leikkaustiimin jäsenen kertomaa vitsiä, jonka laatua potilas arvioi vaatimattomaksi. Tarkistat asian leikkaustiimin jäseniltä ja vakuutut siitä, että potilaan muistikuvat ovat mitä ilmeisimmin todellisia. Mikä farmakologis-fysiologinen tausta selittää sen, että potilas oli tajuissaan, vaikka Entropy-monitorointi viittasi voimakkaaseen lääkevaikutukseen?
  b) Kuvaa lyhyesti postoperatiiviset toimenpiteet tahattoman hereillä olon tapahduttua. Vastaa lyhyesti, kokonaisuudessaan alle 200 sanalla.
 6. Luokittele seuraavien lääkkeiden hemodynaamiset vaikutukset, kun niitä käytetään yleisanestesian induktiossa tarvittavina annoksina ASA 1 -luokan aikuispotilaalla: etomidaatti, ketamiini, midatsolaami, propofoli. Ilmoita vaikutus seuraaviin suureisiin: sydämen syke (HR), keskiverenpaine (MBP), keuhkovaltimopaine (PAP), systeemiverenkierron vastus (SVR), keuhkoverenkierron vastus (PVR), sydämen minuuttitilavuusindeksi (CI). Vastaa luetteloiden. Käytä vastauksissasi resoluutiota ‘kohoaa’ / ‘ei muutosta’ / ‘laskee’.

Endokrinologia 

 1. Klinefelterin oireyhtymä (10 p) 
 2. Diabetes ja Covid-19 (10 op)
 3. Hypofysiitti (10 op)
 4. Lihavuuden lääkehoito (10 op)

Gastroenterologia 

 1. PSC:n diagnostiikka, hoito ja seuranta (6p)
 2. Haiman kystiset tuumorit (6p)
 3. Kerro lyhyesti, miten suunnittelet ja toteutat koliittiseurannan (6p): a) 45 – v mies, jolla on todettu proktiitti (Montreal E1)  n. 10 v sitten. Hänellä on lääkityksenä tarv. 5-ASA supot. Nyt sigmoideoskopiassa inaktiivin proktiitin löydös (Mayo-score 0). (1,5p) b) 45-vuotias mies, jolla on todettu laaja-alainen koliitti (Montreal E3)  n. 10 v sitten. 5-ASA lääkitys (tabl ja supot) käytössä.  Kortisonikuurin saanut 1 v sitten viimeksi. Nyt kolonoskopialöydös: inaktiivi koliitti,  histologia normaali (Mayo -score 0). (1,5p) c) 45-vuotias mies, jolla on todettu laaja-alainen koliitti (Montreal E3) n. 10 v sitten Alkuun aktiivinen tauti, joka tiopuriinin aloittamisen jälkeen  rauhoittunut ja vuosia potilas on ollut oireeton. Käytössä 5-ASA per os ja  atsatiopriini. kokeet hyvät, f- Calpro 100 tasoa. Endoskopia: colon transversum, descendens kohtalaisesti pseudopolypoosia,   muuten paksusuolen limakalvolla ja peräsuolessa paikoin  lievää koliittiaktivitteettia (Mayo-score 1) . (1,5p) d) 45-vuotias mies, jolla on  todettu puolen koliitti n 10 v sitten (Montreal E2). Infliksimabi iv alkuvaiheessa, jolla tilanne rauhoittui. Merkaptopuriini liitetty hoitoon, mutta  maksa-arvojen nousun vuoksi se lopetettiin 4 v sitten. Maksa-arvoissa kuitenkin fluktuaatiota ja 2 v sitten todettiin lievä sklerosoiva kolangiitti.  Nykyisin oireeton, koliittiin käytössä 5-ASA tabletit ja PSC:hen ursodeoksikoolihappo. Maksa-arvot yleensä normaalit. Kolonoskopiassa ei aktiivin koliitin löydöstä, histologisesti myös inaktiivi koliitti (Mayo-score 0). (1,5p)
 4. Potilastapaus: 32-v mies, kotoisin Romaniasta. Infertitiliteettihoitojen yhteydessä todettu HBsAg-positiiviseksi. Poliklinikalla jatkotutkimuksissa HBeAg negatiivinen, HBVNh 1360 IU/ml, ALAT 50. (6p) a) Suunnittele jatkohoito ja seuranta (3p) b) 2 vuoden kuluttua onkologi konsultoi, potilaalla nyt todettu nasofaryngeaalikarsinooma ja potilaalle ollaan aloittamassa sytostaatti+kemosädehoitoa. Miten ohjeistat onkologia? (3p) 

Gastroenterologinen kirurgia 

 1. Haiman IPMN: diagnostiikka, seurantasuositukset ja leikkausindikaatiot. (6p.)
 2. Ruokatorven Barrettin limakalvon dysplasioiden diagnostiikka, hoito ja seuranta.  (6p.)
 3. Moniammatillisen hoitokokouksen (MDT) merkitys syöpäpotilaan hoitopolussa. (3p.)
 4. Gastrokirurgisen potilaan pre- ja postoperatiivisen tehostetun ravitsemushoidon keinot ja vaikutus leikkaustuloksiin (3 p.)

Geriatria  

 1. Kuvaa lyhyesti mikä on glymfaattinen järjestelmä ja mikä on sen merkitys neurodegeneratiivisten sairauksien kannalta. (4 p.)
 2. Kuvaa algoritmi, jolla vajaaravitsemus diagnosoidaan GLIM (Global Leadership Initiative on Malnutrition)-kriteerien mukaan.  Vastaa ranskalaisin viivoin. ( 6p.) 
 3. Ikääntymisen tiedetään lisäävän uniapnean riskiä. Luettele obstruktiiviselle uniapnealle altistavia tekijöitä iäkkäällä potilaalla ja kerro, millä mekanismilla ne lisäävät uniapnean riskiä. Vastaa ranskalaisin viivoin. (4p.)
 4. Luettele neljä muistisairauksien tutkimusnäyttöön perustuvan lääkkeettömän hoidon interventiota ja niiden hyödyt. Vastaa ranskalaisin viivoin. ( 7p.)
 5. Kotihoidon sairaanhoitaja soittaa kertoen todenneensa 85-vuotiaalla monisairaalla naisella virtsan liuskatestilöydöksenä nitriitit+ ja leuk+++. Sairaanhoitaja pyytää virtsatieinfektion hoitoon mikrobilääkereseptiä. Miten toimit ja miksi?  ( 6p.)
 6. Perusteltu väittämä: MRI-tutkimuksessa todettava gyrus cingulin eli pihtipoimun atrofia on tyypillinen kuvantamislöydös etenevässä sujumattomassa afasiassa. Merkitse ensin, pitääkö väite paikkansa vai ei. Perustele sen jälkeen vastauksesi. Huom. perustele vastauksesi myös niissä kohdissa, joissa väite mielestäsi pitää paikkansa. ( 3p.)
 7. Perusteltu väittämä: Kävelynopeus 1,2 m/s antaa viitteitä gerasteniasta. Merkitse ensin, pitääkö väite paikkansa vai ei. Perustele sen jälkeen vastauksesi. Huom. perustele vastauksesi myös niissä kohdissa, joissa väite mielestäsi pitää paikkansa. (3p.)
 8. Perusteltu väittämä. Keskushermoston vanhenemiseen liittyvä aivojen veri-aivoesteen toiminnan heikkeneminen tulee ottaa huomioon iäkkään lääkehoitoa suunniteltaessa. Merkitse ensin, pitääkö väite paikkansa vai ei. Perustele sen jälkeen vastauksesi. Huom. perustele vastauksesi myös niissä kohdissa, joissa väite mielestäsi pitää paikkansa. ( 3p.)

Ihotaudit ja allergologia 

 1. Epätyypilliset krooniset alaraajahaavat (6p.)
 2. JAK-estäjät ihotautien hoidossa ( 6p.)
 3. Sankkerit sukupuolitauteina ( 6p.)
 4. Fysikaaliset urtikariat ja niiden diagnostiikka (6p.)
 5. Keski-ikäisen miehen vasemmassa kyljessä on kuvan 1 mukainen ihomuutos. Vastaa seuraaviin kysymyksiin: 

5.1. Mitkä ovat erotusdiagnostiset vaihtoehdot? (1 p.) 

5.2. Otat muutoksesta koepalan. Kuvaile koepalan HE-värjäyksessä näkyvät muutokset (kuva 2). Mihin diagnoosiin muutokset sopivat? (2 p.) 

5.3. Mitä jatkotutkimuksia otat? (1 p).

5.4 Miten hoidat? (2 p.) 

Infektiosairaudet 

 1. Tekonivelinfektion diagnostiikka ja hoito ( 6p.)
 2. Hematologisen neutropeenisen potilaan tärkeimmät infektiot ja niiden hoito ( 6p.)
 3. 3. COVID-19 infektion hoidossa käytettävät lääkkeet (  6)
 4. Varotoimiluokat ja niiden käyttö, lyhyt esimerkkitapaus kustakin luokasta ( 6 p.)
 5. Sairaanhoitopiirin ja kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin toimivaltuudet. ( 6 p.)
 6. Avosyntyisen, tehohoitoon johtavan keuhkokuumeen tärkeimmät aiheuttajat ja antimikrobihoito ( 6p.)

Kardiologia 

 1. Aorttaläpän ahtauma: vaikeusasteen arviointi ja operatiivisen hoidon aiheet ( 6p.)
 2. Krooninen tromboembolinen pulmonaalihypertensio (KTEPH) ( 6)
 3. Selitä lyhyesti (enintään 3 riviä) seuraavat termit: a) Eisenmengerin oireyhtymä b) trifaskikulaariblokki c) Mavacamten d) Loeys-Dietzin oireyhtymä e) postkapillaarinen pulmonaalihypertensio e) RNRVAS ( 6 p.)
 4. Miten seuraavat seikat vaikuttavat potilaan ajo-oikeuteen (ryhmän 1 ja ryhmän 2 ajokorttiluokka)​​​​​​. Vastaa lyhyesti ja keskity olennaiseen. ( 6p.) a) tajuttomuuskohtaus (synkopee) b) akuutti sepelvaltimotautikohtaus c) primaariprofylaksiana laajan sydäninfarktin jälkitilan takia asennettu rytmihäiriötahdistin
 5. Mikä on diagnoosi alla olevien esitietojen ja EKG:n perusteella. Perustele. a) 37-vuotias mies hakeutui päivystykseen rytmihäiriötuntemusten taki Alkoholia käyttää noin 10 annosta/vk ja tupakkaa kuluu noin aski päivässä. Käytössä ei ole vakituista lääkitystä. b) 44-vuotias mies, jolle on tehty Mustardin mukainen korjausleikkaus suurten suonten transposition takia noin 1 vuoden iässä. Rytmihäiriötuntemuksia on ollut usean vuoden ajan ja vuonna 1993 on asennettu AAI-tahdistin sinusbradykardian takia. Amiodaroni on jouduttu lopettamaan haittavaikutusten takia. Potilas tulee päivystykseen jatkuvien rytmihäiriötuntemusten takia. c) 53-vuotias mies, joka oli saanut yöllä kaksi kouristuskohtausta. Ensimmäisestä kohtauksesta hän oli toipunut nopeasta, mutta toisen aikana hän oli mennyt elottomaksi. Vaimo oli aloittanut peruselvytyksen ja hälyttänyt ambulanssin. Ensihoito oli todennut kammiovärinän ja potilas oli elvytetty onnistuneesti. Perussairauksina kohonnut verenpaine ja epilepsia. Lääkityksenä oli karbamatsepiini ja ramipriili.
 6. Miten hoidat edellisessä kysymyksessä mainittuja potilaita päivystyksessä ja mitä jatkotutkimuksia ja hoitoa tarvitaan? ( 6p.) a) 37-vuotias mies hakeutui päivystykseen rytmihäiriötuntemusten takia. b) 44-vuotias mies, jolle on tehty Mustardin mukainen korjausleikkaus. c) 53-vuotias mies, joka oli saanut yöllä kaksi kouristuskohtausta.

Keuhkosairaudet ja allergologia 

 1. Vaikean astman disgnosointi ja lääkehoidon valinta ( 5p.)
 2. COPD:n äkillisen pahenemisvaiheen hoito ja hoitopaikan valinta ( 5p.)
 3. Covid – pneumoniitin hoito ( 5p.)
 4. Progressiivisen fibroottisen interstitaalisen keuhkosairauden hoito – mitkä ovat kriteerit antifibroottiseen lääkehoitoon? ( 5p.)

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede 

 1. Tulehduksen PET-kuvantaminen. ( 6p.)
 2. Sydänlihashypertrofian etiologian arviointi KLF-menetelmin. ( 6p.)
 3. Kliinisen fysiologian tutkimusten organisoiminen hyvinvointialueella. Pohdi mitä asioita pitää huomioida toiminnan suunnittelussa, millaisia järjestelyjä tarvitaan ja mitä haasteita tähän liittyy. ( 6 p.)
 4. Keuhkojen toimintakokeet ja niiden valinnan periaatteet kliinisessä työssä. ( 6p.)
 5. Kilpirauhasen isotooppikuvantaminen – indikaatiot ja menetelmät. ( 6p.)

Kliininen hematologia: 

 1. Venetoklaksihoito ei-intensiivihoitoon soveltuvilla (non-fit) AML-potilailla ( 6p.)
 2. Myelooman CART-hoidot ( 6p.)
 3. ITP:n hoito ensilinjan steroidihoidon jälkeen ( 6p.) 
 4. Karvasoluleukemia ( 4p.)

Kliininen kemia 

 1. Mitkä ovat seuraavien laboratoriomenetelmien a) mittausperiaatteet ja b) kliiniset käyttöalueet ( 6p.)

 1.1 Massaspektrometria (3 p) 

1.2 PCR (polymeraasiketjureaktio) (3 p) 

 1. Ateroskleroosin vaaratekijöiden laboratoriodiagnostiikka (6 p)
 2. Osteoporoosipotilaan laboratoriotutkimukset (6 p)
 3.  Laboratoriolaitteita ja reagensseja hankittaessa on noudatettava lakia julkisista hankinnoista (1397/2016). a) Kuvaa lyhyesti hankintaprosessin oleellisimmat vaiheet. (2 p) b) Mikä on suorahankinta ja milloin voit käyttää suorahankintamenettelyä? (2 p) c) Mitä ovat hankintojen rahalliset kynnysarvot ja miten ne ohjaavat hankintoja? (2 p)
 4. Kerro ja perustele akuutti leukemiaepäilyn ensivaiheen oleellisimmat laboratoriotutkimukset, käytettävät analysointimenetelmät, tutkimusten kiireellisyys ja tutkimustulosten merkitys (6 p).
 5. Laboratoriotutkimusten kliininen käyttökelpoisuus tulee arvioida tuotettaessa diagnostisia tutkimuksia. Tämä huomioiden: a) Miten etenet, kun arvioit käytössä olevan laboratoriotutkimuksen tuotannon tarvetta? (3 p) b) Mitä tekijöitä otat huomioon ottaessasi käyttöön uutta tutkimusta? (3 p)

Kliininen mikrobiologia 

 1. Endokardiitti ( 6p.)
 2. Pneumocystis jiroveci (6p.)
 3. Keliakian serologinen diagnostiikka ( 6p.)
 4. Sars-CoV-2 pikadiagnostiikka ( 6p.)
 5. Ulosteensiirto (6p.)
 6. Vibrio cholerae (6p.)

Kliininen neurofysiologia 

 1. Keskeiset EEG-trendit, periaate, kliininen käyttö ja tulkinta ( 6p.)
 2. Potilas tulee ENMG-tutkimukseen kirurgin lähetteellä: ”Potilaalla on hypothenarin alueen kihelmöntiä ja faskikulointia. P.k. ENMG”: Mitä kaikkea taustalla voi olla? Mitä mittaat ja tutkit neulalla ENMG:ssä? Mistä muista KNF-tutkimuksista voisi ehkä olla apua tilanteen selvittelyssä, jos ENMG jää normaaliksi? ( 6p.)
 3. Mitä suureita on rekisteröinnissä oltava ja miten ne pitää rekisteröidä, kun perusterveydenhuollossa halutaan selvittää unenaikaisten hengityshäiriöiden esiintyminen aikuisella? Perustele. (6p.)
 4. Hoidollinen sarja-TMS (rTMS, repetitive trancranial magnetic stimulation): Luettele lyhyesti hoitoprotokollat (sisältäen kohteet), vaikutusmekanismit ja nykyiset hoidonaiheet. (6p.)

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 

 1. Kerro aivohermo X:stä (anatomia, toiminta, vaurion syyt ja oireet). ( 9p.)
 2. Kroonisen rinosinuiitin biologinen hoito ( 9p.)
 3. Imeväisikäisen kuulontutkimukset ( 9p.)
 4. Kuolioiva korvakäytävätulehdus (9p.)

Käsikirurgia 

 1. Milloin Erbin pareesi -vauvan olkanivelestä tulee tehdä ultraäänitutkimus? Mikä on alfa-kulma ja miten sen mittaaminen vaikuttaa potilaan hoitoon? ( 6p)
 2. Jäykistyneen proksimaalisen interfalangeaalinivelen (PIP) hoito ( 6p.)
 3. Potilaan kyynärpäässä on 4 x 5 cm pehmytkudosdefekti, jonka keskellä kyynärluun kyynärlisäke (olecranon) on paljaana. Kuvaa lyhyesti 3 pedikulaarista kielekettä, joita voisi käyttää e.m. kudospuutoksen peittona (kielekkeen nimi, lyhyt kuvaus, pedikkelinä toimiva verisuoni). ( 6p.)
 4. Luettele oikeassa järjestyksessä kaikki värttinähermon hermottamat lihakset. ( 6p.)
 5. Luettele yläraajan neurotisaatiot, niiden indikaatio ja tulokset. ( 6p.)
 6. Luettele tavallisimmat iatrogeeniset yläraajan hermovaurioiden lokalisaatiot: ( 6p.)
 • hermo 
 • lokalisaatio 
 • perusdiagnoosi 
 • miten voisi välttää 
 • miten syntynyt iatrogeeninen vamma hoidetaan 
 • arviosi iatrogeenista vaurioista johtuvasta pysyvästä haittaluokasta (020) lyhyine perusteluineen 

 Lastenkirurgia 

 1. Ureteroseele. Mikä on ureteroseele? Milloin epäillään, että potilaalla on ureteroseele? Miten seele diagnosoidaan (tutkimukset)? Mikä on seele-potilaan hoito? Mitkä ovat leikkausindikaatiot? Mitä seelen leikkaustapoja on ja milloin niitä käytetään? ( 6p.)
 2. TEN-naulaus. Mitä TEN-naulaus tarkoittaa? TEN-naulauksen indikaatiot? Selitä lyhyesti, miten antebrachium-murtuman TEN-naulaus tehdään ja mikä on jälkihoito. TEN-naulauksen komplikaatiot? TEN-naulauksen mahdolliset hyödyt ja haitat antebrachium-murtuman hoidossa verrattuna muihin hoitovaihtoehtoihin. ( 6p.)
 3. ( 6p.) a) Mitkä kaksi löydöstä antenataalisessä UÄ-tutkimuksessa voivat viitata ruokatorviatresiaan?  b) Ruokatorviatresian Grossin luokituksen mukaiset tyypit, niiden suhteelliset osuudet ja esofago-trakeaalisen fistelin sijainti eri tyypeissä?  c) Selitä miten määrität ruokatorviatresian tyypin alustavasti vastasyntyneellä ja suunnittelet alkuvaiheen leikkaushoidon sen perusteella?  d) Primaarianastomoosilla hoidetun C-tyypin ruokatorviatresiapotilaalla todetaan ilmarinta oikealla 3. postoperatiivisena päivänä. Mikä on ilmarinnan todennäköisin syy ja miten varmistat aiheuttajan? e)  Primaarianastomoosilla ilman komplikaatioita hoidetun C-tyypin ruokatorviatresiapotilas hakeutuu sairaalaan 4 viikkoa kotiutumisen jälkeen lisääntyneen pulauttelun ja limaisuuden vuoksi. Mistä on todennäköisesti kysymys ja miten selvität ja hoidat ongelman?  f)  Ruokatorviatresiaan liittyy merkittävä ruokatorven liikehäiriö. Mainitse siihen liittyvät merkittävimmät ruokatorven pitkäaikaissairastavuutta aiheuttavat ongelmat?
 4. Hirschsprungin tauti. (6p)
  1. Mitkä kaksi löydöstä antenataalisessä UÄ-tutkimuksessa voivat viitata Hirschsprungin tautiin?
  2. Miten Hirschsprungin tauti diagnosoidaan?
  3. Selitä mikä on transitiovyöhyke ja miten sen sijainti jakaantuu koko suolen alueella Hirschsprung-potilailla?
  4. Miten transitiovyöhykkeen sijainti arvioidaan preoperatiivisesti ja leikkauksen aikana?Kuuden kuukauden ikäisellä pojalla on toistuvia enterokoliitteja rekto-sigmoidaalisen Hirschsprungin taudin vuoksi tehdyn endorektaalisen läpivetoleikkauksen jälkeen. Enterokoliitteihin liittyy huomattava ulostamisvaikeus. Ulostamisvaikeutta on hoidettu menestyksekkäästi rektaaliputkella. Miten tutkit ja miksi?
 5. Pikkukysymykset: Selitä 1-5 lauseella (6p.)
  1. Spitzin naevus, mikä se on? (1p)
  2. Rusto-hiushypoplasia: listaa potilaan neljä tyypillistä löydöstä (1p)
  3. Vesikoureteraalisen refluksi luokittelu (1p)
  4. Mayer-Rokitansky (1p)
  5. ARPKD (1p)
  6. CHARGE ja siihen liittyvä geenimutaatio (1p) 

Lastenneurologia 

 1. Äkillinen tajuttomuus lapsilla ja nuorilla: etiologiat, erotusdiagnostiikka ja tarvittavat tutkimukset (10 p)
 2. Krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) lapsilla ja nuorilla ( 10 p)
 3. SCN2A-geeniin liittyvät taudinkuvat ( 2p.)
 4. Dystonian hoitomahdollisuudet lapsilla ( 2p.)
 5. Onasemnogeeniabeparvoveekki ( 2p.)
 6. Neurologiset oireet MIS-C:ssa (multisystem inflammatory syndrome in children) lapsilla ja nuorilla ( 2p.)
 7. Lapsuusiällä alkavat yleisimmät mitokondriotaudit ( 2p.)

Lastenpsykiatria 

 1. Videoinnin käyttö pikkulapsipsykiatrisessa tutkimuksessa ja hoidossa ( 6p.)
 2. Valikoiva puhumattomuus ( 6p.)
 3. Traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) diagnostiset kriteerit ja hoito lapsilla ( 6p.)
 4. Määrittele lyhyesti, mitä tarkoittavat seuraavat lyhenteet (1piste/ alakohta) a) ARFID (1p) b) CBCL (1p) c) ADOS (1p) d) MIM (1p) e) PANDAS (1p) f) PCIT (1p)

Lastentaudit 

 1. Glukoositasapainon merkitys ja uudet seuranta- ja hoitomenetelmät lasten tyyppi 1 diabeteksessa ( 5p.)
 2. Lue oheinen artikkeli (Dargaville PA, et al; OPTIMIST-A Trial Investigators. Effect of Minimally Invasive Surfactant Therapy vs Sham Treatment on Death or Bronchopulmonary Dysplasia in Preterm Infants With Respiratory Distress Syndrome: The OPTIMIST-A Randomized Clinical Trial. JAMA 2021;326(24):2478-2487) ja pohdi, miten soveltaisit tätä tutkimustulosta kliinisessä työssä sairaalassasi. Perustele artikkeliin perustuen, a) mikä puoltaa minimally invasive -tekniikkaa surfaktantin annostelussa sairaalassasi b) mikä ei puolla minimally invasive -tekniikkaa surfaktantin annostelussa sairaalassasi c) miten soveltaisit artikkelin tietoa sairaalasi hoitokäytännöissä.  ( 5p.)
 3. Epäselvän pitkittyneen kuumeen (fever of unknown origin, FUO) syyt lapsella ( 5p.)
 4. Lasten maksa- ja sappitiesairauksien pitkäaikaisongelmat ( 5p.)

5.1.  Laryngiitin lääkehoito ( 1p.) 

5.2. Prebiootin määritelmä (1 p.) 

5.3. Atooppisen ihottuman oireet (1p.) 

5.4. Nenän limakalvoja supistavien lääkeaineiden ja dekongestantti-antihistamiiniyhdistelmien teho välikorvatulehduksen ehkäisyssä (1p.) 

5.5. Pikkulapsen kohonneen verenpaineen tavallisimmat syyt (luettele kolme) (1p.) 

5.6. Furosemidin sivuvaikutukset (luettele vähintään viisi) (1p.) 

5.7. Minkälaiset vastasyntyneen sukuelinten muutokset edellyttävät jatkotutkimuksia? (1p.) 

5.8. Parasetamolimyrkytyksen hoitoon käytetty lääkeaine. (1p.) 

5.9.Pitkittyneen kouristuskohtauksen lääkehoidon vaihtoehdot (1p.) 

5.10. Infantiilispasmien lääkehoitovaihtoehdot (1p.) 

Liikuntalääketiede 

 1. Urheilijan terveystarkastuksen tavoitteet ja sisältö. Miten urheilijan terveystarkastus poikkeaa koulun tai tavallisen työpaikan terveystarkastuksesta? Kenelle tarkastus tulisi tehdä ja kuinka usein? ( 6p.)
 2. Miten arvioit kuntoilua aloittelevan henkilön soveltuvuutta liikuntaan? Miten asiakkaan sairaudet ja oireet sekä liikunta-aktiivisuustausta ja tulevan liikunnan rasittavuus vaikuttavat arvioosi ja tehtäviin tutkimuksiin? (6p.)
 3. Polven ja lonkan nivelrikkopotilaan liikuntaohjeet. Kuvaa periaatteet ja käy läpi mitkä osat ohjeistasi ovat näyttöön perustuvia.  (6p.)
 4. Allergista astmaa sairastava nuori nainen, jolla on päivittäinen lääkitys (inhaloitava steroidi, tarvittaessa lyhytvaikutteinen beta-agonisti) on päättänyt aloittaa säännöllisen kuntoilun. Häntä hoitava lääkäri on pyytänyt sinua antamaan potilaalleen nevoja. Mieti valmiiksi kolmen kohdan lista perusteluineen asioista, joita päätät ottaa vastaanotolla esille. (6p.)

 Naistentaudit ja synnytykset 

 1. Keltarauhashormonin valinta vaihdevuosien hormonihoidossa. Kerro eri preparaattien valinnan perusteet, hyödyt, haitat ja riskit. (6p.)
 2. SELITÄ LYHYESTI MUUTAMALLA RANSKALAISELLA VIIVALLA (=LUETELMAVIIVALLA) MIKÄ ON / MIHIN LIITTYY / MISSÄ KÄYTETÄÄN: ( 5p.) a) batsedoksifeeni b) nomegestroli c) mirror syndrooma d) dysgerminooma e) MMR-geeni
 3. Ulkosynnyttimien ihottumat: etiologia, diagnoosi, ennuste ja hoito (6p.)
 4. Sikiön suojautumismekanismit synnytyksenaikaista hapenpuutetta vastaan. ( 6p.)
 5. Kerro raskaudenaikaiseen kohonneeseen verenpaineeseen ja pre-eklampsiaan käytettävien verenpainelääkkeiden sekä ennenaikaisen synnytyksen estoon annettavien tokolyyttisten lääkkeiden vaikutusmekanismit, kulkeutuminen istukan läpi sekä mahdolliset äidin ja sikiön haittavaikutukset.

Neurokirurgia 

 1. Akuuttin hydrokefalian oirekuva, syyt, ja hoitovaihtoehdot ( 10 p.)
 2. Spontaanin aivoverenvuodon operatiivisen hoidon indikaatiot ja hoitovaihtoehdot (10 p.)
 3. Meningeoomien luokittelu, hoitoindikaatiot, ja hoitovaihtoehdot (10p.)
 4. Dens murtumien oirekuva, luokittelu, hoitoindikaatiot, ja hoitovaihtoehdot (10p.)
 5. Lannerangan prolapsin oirekuva, hoitoindikaatiot, ja eri operatiivisten hoitovaihtoehtojen indikaatiot (10p.) 

Neurologia 

 1. Ammattikuljettajan ajokyvyn arviointi epileptisen kohtauksen jälkeen ( 6p.)
 2. MS-taudin vasta-ainehoidot – mitä, kenelle ja milloin ( 6p.)
 3. Muistisairauksien biomarkkerit ( 6p.)
 4. Nuoren AVH-potilaan etiologiset selvittelyt ( 6p.)

Nuorisopsykiatria 

 1. Ahdistuneisuushäiriön arviointi ja hoito perustasolla ( 3p.)
 2. Laihuushäiriö ja autismikirjon häiriö samanaikaishäiriöinä ( 3p.)
 3. Psykoosilääkkeiden käyttöaiheet alaikäisillä nuorilla ( 3p.)
 4. Miten nuoruusikäisten mielenterveyden häiriöiden ja niiden oireiden ilmaantuvuus on koronapandemian aikana kehittynyt Suomessa? ( 3p.)

Oikeuslääketiede 

 1. Kliininen oikeuslääketieteellinen päihdetutkimus ( 5p.)
 2. Sähköiskun aiheuttamat kuolemat ( 5p.)
 3. Histopatologinen tutkimus epäillyn sydänperäisen kuoleman selvittämisessä (5p.)
 4. Mitä lääkärin tulee ottaa huomioon, jos hän kirjaa kuolemansyyn tai kuolemanluokan epäselväksi? (5p.)

Ortopedia ja traumatologia 

 1. Polven suprakondylaarinen periproteettinen murtuma ( 6p.)
 2. Frozen shoulder ( 6p.)
 3. Lonkkanivelen sijoiltaanmeno ja liitännäisvammat: diagnostiikka ja hoito. ( 6p.)
 4. Pes planovalgus, luokittelu ja hoito ( 6p.)
 5. Aneurysmaattinen luukysta (ABC) ( 6p.)

Patologia 

ESSEET:

 1. Kohdun sekamuotoiset epiteliaalis-mesenkymaaliset kasvaimet (mixed epithelial and mesenchymal tumours).  (10 p.)
 2. Diabeettinen nefropatia. (10 p.)
 3. Patologi(a)n merkitys immuno-onkologisten hoitojen käytössä. (10p.)
 4. 4. Epstein-Barrin virus tautien patogeneesissa ja patologian diagnostiikassa. ( 10)

PREPARAATIT: 

Preparaatti 1. 70-vuotias mies, jolla vasemmassa rintarauhasessa 12 mm:n läpimittainen palpoituva, UÄ:ssä sekakaikuinen resistenssi. Biopsoitu. (5 p.) 

Preparaatti 2. 14-vuotias poika, jolla todettu MRI:ssä oikean tibian metafyysissä  5 x 3 x 2 cm:n kokoinen skleroosireunainen kystinen leesio. Siinä esiintyy ohuiden septojen erottamia lokeroita, joihin muodostuu nestevaakapintoja. Anteriorinen kortex ohut, ei murtumaa tai periostireaktiota. Näytteenä kauhottua materiaalia leesiosta.  (5 p.) 

Preparaatti 3. 56-vuotias nainen, jolla todettu vaginassa kookas polyyppimäinen tuumori. Näytteenä kappale resekaatista. (5 p.) 

Preparaatti 4. 16-vuotias poika, jolla ajoittaista vatsakipua. Tehty esofagogastroduodenoskopia, jossa mahalaukussa todetaan lievää läiskittäistä punoittelua. Biopsiat mahalaukusta (4a: AB-PAS ja 4b: Giemsa). (5 p.) 

Preparaatti 5. 63-vuotias mies. Taustalla glomerulonefriitti, Trexan-lääkitys lymfomatoidiin papuloosiin. Haiman vajaatoimintaa. Sytologia sappiteistä kahdesti R2. Nyt resekoidaan maksan segmentit V-VIII ja I. Distaalisessa sappitiessä paksu ligatuura. vasen sappitiehyt halkaistu. Tuumorikasvua? H&E-värjätty leike. ( 5p.) 

Preparaatti 6. 55-vuotias nainen. Kystissolidi oikean ovarion tuumori 27x25x15. Ei karsinoosia, mahdolliset keuhkometastaasit. H&E-värjätty leike. ( 5p.) 

Preparaatti 7. 52-vuotias nainen. Ollut tutkimuksessa puolen vuoden ajan jatkuneiden nielemisoireiden vuoksi. Nyt poistettu distaali ruokatorvi ja proksimaali mahalaukku. H&E-värjätty leike, lisäksi c-ERB2 IHC ja ISH lasit. Ota vastauksessasi myös kantaa lisävärjäysten tulkintaan ja merkitykseen. ( 5p.) 

Preparaatti 8. 42-vuotias nainen. Useita kuukausia nilkassa peukalonpään kokoinen pyöreä läiskä. Stanssinäyte, josta H&E-värjätty leike. ( 5p.) 

Plastiikkakirurgia 

 1. Päivystykseen tuodaan 6 kk ikäinen poikavauva, jolla on TBA 5% laajuinen palovamma. Milloin epäilet, että kyseessä voi olla lapsen pahoinpitely? Jos epäilet pahoinpitelyä, miten toimit? ( 6p.)
 2. 45-vuotiaalla naisella on akustikusneurinooman leikkauksen komplikaationa syntynyt toispuoleinen pysyvä kasvohermohalvaus. Kirurgisen hoidon vaihtoehdot ja niiden ajoitus? ( 6p.)
 3. 50-vuotiaalle naiselle on tehty 2 vuotta sitten rintasyövän vuoksi mastektomia ja kainaloevakuaatio. Potilas on saanut liitännäishoidot, myös sädehoidon. Potilaalla on toive rinnan korjauksesta. Tutkimuksessa todetaan siisti mastektomia-arpi. Potilas käyttää tukihihaa. Miten tutkit ja suunnittelet potilaan hoidon? ( 6p.)
 4. Selitä LYHYESTI (2 pistettä /osakysymys): a) Z-plastian indikaatiot b) LRINEC score c) Cloquet´n imusolmuke

Psykiatria 

 1. Perheinterventiot skitsofreniapotilaiden relapsien ehkäisyssä ( 3p.)
 2. Persoonallisuushäiriöiden oiredimensiot (kohdeoireet) ja niiden lääkehoito ( 3p.)
 3. Skitsofreniapotilaiden kognitiivisten toimintojen kuntoutus ( 3p.)
 4. Terapeutin rooli ja terapiasuhde psykoanalyyttisessa psykoterapiassa: Miten hoidon vaihe ja hoidettavan mielenterveyden häiriön vaikeusaste vaikuttavat suhteeseen? ( 3p.)
 5. Depressiopotilaan sähköhoidon indikaatiot ja vasta-aiheet ( 3p.)
 6. Pakolaisten ahdistuneisuushäiriöiden arviointi ja hoito ( 3p.)

Radiologia 

ESSEET: 

 1. McDonald diagnostiset kriteerit MS-taudin diagnostiikassa ( 6p.)
 2. Nivelreumaan liittyvät thoraxin alueen affisiot ja niiden kuvantamislöydökset. ( 6p.)
 3. Orbitan alueen expansiot ja niiden differentiaalidiagnostikka (lyhyesti). ( 6p.)
 4. Sappiteiden dilataatio, etiologia ja differentiaalidiagnostiikka kuvantamisessa. ( 6p.)
 5. Luuston rasitusperäiset vammat, tyyppipaikat ja niiden kuvantamis strategia. (6p.)

KUVAT: 

 1. a) Potilaalla lastenreuma. Vasempaan kyynärniveleen on kehittynyt sekundaariartroosia, 25°:n ojennusvajaus. Potilas on menossa ortopedin konsultaatioon. P.k. Vasemman kyynärnivelen röntgenkontrolli. b) Nivelreuma  todettu 1986. Vasemmassa  kädessä ulnaarinen  deviaatio on  lisääntynyt, 4-5 sormien käyttö on vaikeutunut. pk.  RTG kontrolli vas käsi. ( 6p.)
 2. 76-v mies., jolla RR-tauti, sepelvaltimo- ja kolesterolitauti. Potilas ei tupakoi, alkoholinkäyttö kohtuukäytön ylittävää. Nyt tänään aamusta 5-6x toistunut kohtauksellinen oire, jossa yhtäkkisesti oikea käsi meni holtittomaksi ja alkoi tärisemään. P.k. pään TT ( 6p.)
 3. 72 v mies, jolla hyperkolesterolemia ja BPH. Nyt 2 viikon ajan ummetusta, aiemmin vatsa toiminut säännöllisesti päivittäin. Ei oksentelua, ei vatsan alueen leikkauksia. Eilen sanut pegorion 12 g x 8 ja tänään Colonsteril, ei vieläkään ulostetta. P.k. vatsan TT: ileus? ( 6p.)
 4. Aiemmin terve nainen. Kuukauden ajan lisääntynyttä hengenahdistusta ja yskää. Auskultoiden molemmin puolilin lieviä inspiratorisia ritinöitä. P.k. Keuhkojen HRTT ( 6p.)
 5. Potilas on noin 50-vuotias obeesi  nainen, jolla yhden kuukauden ajan  ollut selkäkipua, joka pahentunut koko ajan. Perussairautena kohtalaisen hankala astma ja verenpainetauti. (6p.)

Reumatologia 

 1. Mitä ovat autoinflammatoriset syndroomat? ( 6p.)
 2. ANCA vaskuliittien kliininen kuva ja diagnostiikka (6p.)
 3. IL-17 salpaajat reumatautien hoidossa  (6p.)
 4. Nivelpsoriaasin diagnoosi (6p.)
 5. Hydroksiklorokiinin käyttöön liittyvät riskit (3p.)
 6. Hemokromatoosiin liittyvät niveloireet (3p.)

Silmätaudit 

 1. Amblyopia ( 6p.) a) Riskitekijät b) Hoito c) Komplianssiongelmat ja niiden parantaminen
 2. Kuivasilmäisyys ( 6p.) a) Etiologia b) Diagnostiikka c) Hoito
 3. Pachychoroid -sairaudet (suonikalvon paksuuntuminen) (6p.) a) Mitä sairauksia kuuluu tähän ryhmään? b) Kliininen kuva c) Hoito
 4. Arteriittinen ja ei-arteriittinen anteriorinen iskeeminen optikusneuropatia: ( 6p.)  a) Kliininen kuva b) Diagnostiikka c) Hoito
 5. Toksoplasmoosin silmälöydökset:  a) Kliininen kuva  b) Diagnostiikka  c) Erotusdiagnostiikka  d) Hoito ( 6p.)
 6. Perifeerinen ulseratiivinen keratiitti (PUK):  a) Kliininen kuva  b) Erotusdiagnostiikka  c) Hoito ( 6p.)

Sisätaudit 

 1. Aikuisen pitkittyneen kuumeilun yleisimmät aiheuttajat ja tutkimusstrategia ( 6p.)
 2. Hyperurikemian lääkehoito (6p.)
 3. Vastaa lyhyesti jokaiseen alakohtaan a-c. Maksimipisteet 3 x 2 p = 6 pistettä. a) Kroonisen pankreatiitin diagnostiikka b) CAR-T-soluhoidon periaate c) Rytmivalvurin edut ja rajoitukset rytmihäiriöiden diagnostiikassa
 4. Vastaa kumpaankin alakohtaan a ja b. Maksimipisteet 2 x 3 p = 6 pistettä. a) Potilastapaus I: 45-vuotias mies tulee TK-kollegan päivystyslähetteellä keskussairaalaan, lähettämisen syynä kuumeinen jalkainfektio. Perussairauksina tyypin 1 diabetes, verenpainetauti, kilpirauhasen vajaatoiminta, keliakia. Lääkityksenä degludekinsuliini 38 yks. iltaisin, aspartinsuliini aterioille 2−4 + 6−8 + 6−8 yks., tyroksiini 150 μg x 1, ramipriili 10 mg x 1, simvastatiini 40 mg x 1. Potilaalla on ollut vasemman I-varpaan alla vajaan vuoden ajan haava, jota ei viime aikoina ole juurikaan hoidettu. Toissapäivänä jalka kipeytyi ja eilen nousi 38.5 asteen kuume, ja tämän vuoksi potilas hakeutui aamulla TK-päivystykseen. TK:ssa pikamittarilla CRP 110, P-Gluk 18.5 mmol/l ja ketoaineet 0.1 mmol/l. Potilas pisti pikainsuliinia 6 yks. noin tunti sitten, syönyt on viimeksi 5 tuntia sitten. Tutkittaessa yleisvointi hyvä, täysin lausein keskustelee, pahimmaksi vaivaksi sanoo nälän. Korvalämpö 38.7 ⁰C, happisaturaatio huoneilmalla 97%. RR 125/70, syke säännöllinen 88/min. Hengitysäänet puhtaat ja symmetriset, sydämestä auskultoiden ei poikkeavaa. Vasemman I-varpaan IP-nivelen plantaaripuolella noin 1.5 cm läpimittainen haava, josta runsas pahanhajuinen erite. Sondilla tunnustellen vaikutelma luukontaktista, haavaontelo laajempi kuin iholle näkyy. Punoitus ja kuumotus I-varpaasta jalkaterän puoliväliin, muuten iho siisti. 

Suunnittele potilaan tutkimukset ja hoito seuraavien 2 vrk:n ajalle. 

 1. b) Potilastapaus II

 Kyseessä on 71-vuotias nainen, jolla on ollut tyypin 2 diabetes ja verenpainetauti yli kymmenen vuoden ajan, lisäksi skitsofrenia nuoruudesta. Diabeettinen makulopatia on tiedossa ja lisääntynyt albuminuria (mikroalbuminuria) ainakin kolmen vuoden ajan. Lääkityksenä on amlodipiini, ramipriili/tiatsididiureetti -kombinaatiovalmiste, metoprololi, atorvastatiini, sitagliptiini, glargiini-insuliini ja risperidoni.  Selkäkipuihin, joiden ajateltu liittyvän rangan kulumiin, potilas on käyttänyt ibuprofeenia tarvittaessa. Kreatiniiniarvo oli noussut kolmen vuoden aikana viitealueelta tasolle 130 µmol/l (viitearvo 50-90 µmol/l).  Munuaisinsuffisienssin syynä pidetty diabeteksen munuaistautia. Kuusi kuukautta sitten potilas sairasti epäselvän kuumetaudin, jolloin CRP kohosi ad 85 mg/l (< 10 mg/l), ja thoraxin natiivi-rtg-kuvissa oikea hilus lausuttiin lievästi prominentiksi. Potilas toipui tästä taudista ongelmitta. Nyt viimeisen kolmen kuukauden aikana potilas kertoo olleensa tavallista väsyneempi ja hikoilleensa runsaasti etenkin öisin. Kreatiniini on noussut tasolle 160 – 190 µmol/l. Muut laboratoriovastaukset: Hb 122 g/l (117 – 155 g/l), CRP 8 mg/l, kalium 3,8 mmol/l (3,6 – 5,0 mmol/l), Ca-ion 1,61 mmol/l (1,16 – 1,30 mmol/l), fosfaatti 1,0 mmol/l (0,76 – 1,41 mmol/l), PTH 8 ng/l (15 – 65 ng/l). Verenpaine on 147/88 mmHg. 

Pohdi munuaisinsuffisienssin etiologiaa. Mitkä ovat keskeisimmät jatkotutkimukset? 

Suu- ja leukakirurgia 

 1. Luettele silmäkuopan pohjan murtuman tyypilliset subjektiiviset oireet ja objektiiviset kliiniset löydökset (10p)
 2. Potilaallasi on molempien poskien limakalvoilla symmetriset, haavaiset muutokset, jotka oireilevat kipuna ja kirvelynä. PAD-vastauksena on punajäkälä (lichen planus), ei dysplasiaa, PAS-värjäyksessä ei sienirihmoja (8p) a) Mitä elämäntapaohjeita annat potilaalle? b) Luettele haavaisen punajäkälän paikallishoitoon käytettävät lääkeaineet ja niiden eri annosmuodot. c) Miten toimit, jollei paikallishoidoista tule riittävää vastetta?
 3. Keratokysta (10p) a) Luettele keratokystan aiheuttamat subjektiiviset oireet b) Luettele keratokystan aiheuttamat objektiiviset kliiniset löydökset c) Mitkä ovat alaleuan sivu-kulma-alueen kookkaan keratokystan radiologiset piirteet? d) Mitä sinun tulee epäillä, jos potilaalla on useita keratokystia? e) Miten keratokystan kirurgisen hoidon radikaliteetti eroaa follikkelikystan kirurgisesta hoidosta?
 4. Osteoradionekroosi (12p) a) Mikä on osteoradionekroosin määritelmä? b) Mitkä ovat osteoradionekroosille altistavat tekijät? c) Miten osteoradionekroosia voidaan ennaltaehkäistä? d) Luettele osteoradionekroosin hoitovaihtoehdot

Sydän ja rintaelinkirurgia

 1. A-tyypin dissekaation kirurgisen hoidon periaatteet ja toteutus(8p.)
 2. Aorttaläppäahtauman invasiivinen hoito yli 70-vuotiaalla (8p.)
 3. Ruokatorven repeämä; diagnostiikka ja hoito(8p.) 

Syöpätaudit 

 1. Isoloitu trombosytopenia: diagnostiikka, tärkeimpien tautimuotojen kuvaus, hoito (6p.)
 2. Akuutin lymfaattisen leukemian hoitoon liittyvät akuutit haittavaikutukset: yleisyys, tärkeimpien haittavaikutusten kuvaus, ennaltaehkäisy ja hoito (6p.)
 3. Uusineen osteosarkooman hoito (6p.)
 4. Geneettisten sairauksien ja immuunipuutosten kantasolusiirtojen erityispiirteet (6p.)

Terveydenhuolto 

 1. a) Kuvaa keskeinen asiakas- ja potilasturvallisuutta koskeva lainsäädäntö (4p). b) Uusin asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja sen toimeenpanosuunnitelma julkaistiin 24.2.2022. Kuvaa strategian keskeiset kärjet ja tavoitteet (2p).
 2. Valmistele päämittarit (Key Performance Indicators, KPI) perusterveydenhuollon palvelujen onnistumisen arviointiin hyvinvointialueellasi. Mitä on lisäksi hyvä huomioida mittarien valinnassa? (6p)
 3. Häiriötilanteiden hallinta on osa sosiaali- ja terveydenhuollon jokapäiväistä toimintaa. Kuvaa miten ja millaisiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin terveydenhuollossa varaudutaan, jotta terveydenhuollon toimintakyky voidaan varmistaa kaikissa tilanteissa. Mistä saat lisätietoa asiasta? (6p)
 4. Selitä: a) vaihtoehtoiskustannus (1p), b) kohorttitutkimus (1p), c) esiintyvyys (1p), d) rajahyöty (1p), e) RCT (1p) ja f) palvelutarve (1p)

Työterveyshuolto 

 1. Olkapään jännevaivojen Käypä hoito -suositus työterveyslääkärin kannalta: a) Luettele pääkohdat altistavista tekijöistä työssä. b) Luettele pääperiaatteet työkyvyn arvioinnista. (6p.)
 2. Terveystarkastusten suunnittelu ja keskeiset sisällöt altistuttaessa tärinälle työssä. Esitä pääkohdat luettelomuodossa.  (6p.)
 3. Ammattikuljettajan ajonäkövaatimukset: Arvioinnin keskeiset näkökulmat tavallisissa silmäongelmissa: silmän liikkeiden häiriöt, taittovirheet, näkökenttäpuutokset, kontrastinäön häiriöt, glaukooma, harmaakaihi, verkkokalvosairaudet. (6p.)
 4. Miten työpaikalla tulee käsitellä henkilöstön terveydentilaa koskevia tietoja? ( 6p.)
 5. Työterveyslääkärin ulottuvilla olevat työkyvyn tukemisen keinot ja yhteistyömenettelyt, kun 35-vuotias kauppakeskuksessa työskentelevä vartija on alkanut saada paniikkikohtauksia työssä, etenkin yöaikaan. Luettele keskeiset vaihtoehdot ja pohdi lyhyesti niiden odotettua vaikuttavuutta. (6p.)
 6. Soveltava kysymys epidemiologiasta: a. Lue alla oleva tieteellisen julkaisun tiivistelmä. Määrittele tutkimuksen tutkimusasetelma ja PICO eli P=Patient/problem, I=Intervention/prognostic factor/exposure, C=Control, O=Outcome. b. Luettele tiiviisti yleisellä tasolla, millaisia haasteita työterveyden tutkimuksessa liittyy tämäntyyppiseen tutkimusasetelmaan ja tulosten merkittävyyden arviointiin oman työn kannalta. Maternal occupation as a nail technician or hairdresser during pregnancy and birth defects, National Birth Defects Prevention Study, 1997–2011. Occup Environ Med. 2022 Jan;79(1):17-23.  Abstract. Objective: Nail technicians and hairdressers may be exposed to chemicals with potential reproductive effects. While studies have examined birth defects in children of hairdressers, those in children of nail technicians have not been evaluated. We investigated associations between selected birth defects and maternal occupation as a nail technician or hairdresser versus a non-cosmetology occupation during pregnancy. Methods: We analysed population-based case–control data from the multisite National Birth Defects Prevention Study, 1997–2011. Cases were fetuses or infants with major structural birth defects; controls were live-born infants without major birth defects. Expert raters classified self-reported maternal jobs as nail technician, combination nail technician-hairdresser, hairdresser, other cosmetology work or non-cosmetology work. We used logistic regression to calculate adjusted ORs and 95% CIs for associations between occupation during pregnancy and birth defects, controlling for age, smoking, education and race/ethnicity. Results: Sixty-one mothers worked as nail technicians, 196 as hairdressers, 39 as combination nail technician-hairdressers and 42 810 as non-cosmetologists. The strongest associations among nail technicians included seven congenital heart defect (CHD) groups (ORs ranging from 2.7 to 3.5) and neural tube defects (OR=2.6, CI=0.8 to 8.4). Birth defects most strongly associated with hairdressing included anotia/microtia (OR=2.1, CI=0.6 to 6.9) and cleft lip with cleft palate (OR=2.0, CI=1.1 to 3.7). All oral cleft groups were associated with combination nail technician-hairdresser work (ORs ranging from 4.2 to 5.3). Conclusions: Small samples resulted in wide CIs. Still, results suggest associations between maternal nail technician work during pregnancy and CHDs and between hairdressing work and oral clefts. (6p.)

Urologia 

 1. Peniksen karsinooma in situ (5p.)
 2. Virtsahappokivien hoito ( 5 p.)
 3. Pinnallisen virtsarakkosyövän hoito ja seuranta (5p.)
 4. Aliaktiivinen virtsarakko (5p.)
 5. Metastasoitunut kastraatioresistentti eturauhassyöpä, hoitovaihtoehdot ja niiden valinta. (5p.)

Yleislääketiede 

 1. Potilaan oikeudet perustuen lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista. (6p.)
 2. Tyypin 2 diabeteksen kokonaisvaltainen hoito. (6p.)
 3. 45-vuotias nainen tulee vastaanotolle ja toivoo kolonoskopia-tutkimusta. Hänellä on ollut ajoittaista vatsakipua. Ei muita oireita ja suolen toiminta ennallaan. Hän kertoo, että hänen ystävällään on todettu hiljattain paksusuolen syöpä. Kliinisessä tutkimuksessa vatsan palpaatiossa, peräaukon inspektiossa, tuseerauksessa tai proktoskopiassa ei poikkeavia löydöksiä. A) Miten toimit tilanteessa? Miten perustelet suunnitelmaehdotuksesi potilaalle? (3p.) B) Seulotaanko suolistosyöpiä Suomessa? Jos kyllä, miten ja keneltä? (2p) C) Mitä syöpiä seulotaan Suomessa valtakunnallisessa syöpäseulontaohjelmassa valtioneuvoston viimeisimmän asetuksen mukaan? (1p)
 4. Yleislääketieteen pohjoismaisten ydinarvojen ja periaatteiden kolmas ydinarvo kuuluu: ”Asetamme etusijalle eniten terveydenhuollon palveluita tarvitsevat” A) Mitä tämä periaate tarkoittaa? (1 p) B) Keitä ovat eniten terveydenhuollon palveluita tarvitsevat? Luettele kaksi ryhmää esimerkkinä. Perustele lyhyesti. (2p) 

Saat uudella hyvinvointialueella kehittämistehtäväksi tunnistaa eniten terveydenhuollon palveluita tarvitsevat potilaat ja suunnitella heille intervention. Vastaa lyhyesti: C) Miten tämä potilasryhmä voitaisiin tunnistaa? (1p) D) Millaisen intervention suunnittelet heille? (1p) E) Miten organisoit intervention toteutuksen? (1p)