Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Kannanotto: Etäkoulutus ei ole perinteistä koulutusta heikompaa
Etusivu > Kannanotto: Etäkoulutus ei ole perinteistä koulutusta heikompaa

Kannanotto: Etäkoulutus ei ole perinteistä koulutusta heikompaa

Nuorten Lääkärien Yhdistyksen (NLY) kannanotto erikoislääkärikoulutuksen vastuuhenkilöille 31.5.2022

Haasteita etäkoulutusten hyväksymisessä teoriakoulutukseksi

NuoriLääkäriPäivien 2021 yhteydessä tuli esille ongelmia etäkoulutuksen hyväksymisessä yleislääketieteen erikoisalakohtaiseksi teoriakoulutukseksi. Kyseisessä tapauksessa ennakkotallenteista koostuvan koulutuskokonaisuuden ei nähty täyttävän yliopistojen teoriakoulutukselle asettamia kriteerejä. COVID-19-pandemiavuosien aikana erilaisin menetelmin toteutetut etäkoulutukset ovat saaneet huomiota myös muilla erikoisaloilla. Osallistumisen todentamiseen on virtuaalikoulutuksia järjestettäessä kiinnitettävä erityistä huomiota, mutta etäkoulutuksia ja perinteisiä koulutuksia ei tule eriarvoistaa.

Lääketieteen ammatillisen jatkokoulutuksen valtakunnalliselta nettisivustolta löytyvät kansallisesti yhtenäiset ohjeet teoriakoulutustilaisuuksien järjestäjille (1). Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa on tämän lisäksi asetettu erilliset kriteerit virtuaalisille teoriakoulutuksille (2). Erilliset kriteerit osoittavat, että etäkoulutuksia ei pidetä perinteisten koulutusten kanssa samanarvoisina. Kansallisesti yhtenäiset pelisäännöt tarvitaan, sillä näiden puuttuminen haastaa epätarkoituksenmukaisesti erikoistuvan lääkärin koulutussuunnitelman laatimista ja voi aiheuttaa ongelmia koulutusten järjestäjätahoille.

Etäkoulutukset ovat tulleet jäädäkseen osaksi koulutustarjontaa

COVID-19-pandemian puhjettua teoriakoulutuksen saatavuus romahti. Jo pitkään suosituimmat koulutustilaisuudet ovat tavoittaneet vain pienen osan kohderyhmästään, sillä yhden toimipaikan kaikkien lääkärien samanaikaista kouluttautumista ei tavallisesti voida mahdollistaa. Vuoden 2021 Koulutuspaikkakyselyn mukaan vain 16 % ammatillisessa jatkokoulutuksessa olevista lääkäreistä pääsee osallistumaan toimipaikan ulkopuoliseen koulutukseen Lääkäriliiton suosituksen mukaisesti eli 10 päivänä vuodessa. Pahimmillaan koulutuspäivien toteutumattomuus johtaa erikoislääkäriksi valmistumisen viivästymiseen.

Etäkoulutukset tuovat ratkaisuja moniin haasteisiin. Perinteiset koulutustapahtumat synnyttävät alueellista eriarvoisuutta koulutuskustannusten riippuessa toimipaikan ja koulutuspaikkakunnan välisestä etäisyydestä, mutta virtuaalikoulutuksissa vastaavanlaista ongelmaa ei kohdata. Useamman viikon ajan katsottavissa olevat luentotallenteet puolestaan mahdollistavat koulutussisältöön perehtymisen eri ajanhetkinä, jolloin saman toimipaikan työntekijöiden ei tarvitse kilpailla koulutusvapaista. Koulutuksen järjestäjälle etämuotoisen koulutuksen toteuttaminen voi myös olla yksinkertaisempaa, mikä puolestaan lisää koulutustilaisuuksien tarjontaa. Osallistumisen ja osaamistavoitteiden saavuttamisen varmentaminen voidaan toteuttaa palautekyselyllä tai sisältöön liittyvillä kysymyksillä, kuten on toimittu esimerkiksi eAkuuttilääketiede-verkkokonferenssissa.

Toimenpide-ehdotukset

Etäkoulutuskokonaisuudet, myös luentotallenteista koostuvat, rinnastetaan perinteisiin koulutuksiin

Valtakunnallisen erikoislääkärikoulutuksen opinto-oppaan teoriakoulutusta koskeviin kriteereihin päivitetään yhteinen ja johdonmukainen linja etäkoulutusten hyväksymisestä teoriakoulutukseksi mukaan lukien osallistumisen todentaminen

VIITTEET

(1)

https://www.laaketieteelliset.fi/ammatillinen-jatkokoulutus/erikoisalakohtainen-teoriakoulutus

(2) https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/opiskelu-ja-opetus/ammatillinen-jatkokoulutus/erikoislaakari-ja-erikoishammaslaakarikoulutus/teoriakoulutus

Helsingissä 31.5.2022

Nuorten Lääkärien Yhdistys

Kannanotto etäkoulutus 31.5.2022 

Lisätietoja:

Katariina Kökkö

katariina.kokko@nly.fi

Riku Metsälä

riku.metsala@nly.fi

+358 40 9677 393

JAKELU

Lääketieteen ammatillisen jatkokoulutuksen toimikunnat

Sosiaali- ja terveysministeriön erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen koordinaatiojaosto (STM)

TIEDOKSI

Suomen Lääkäriliitto

Suomen Medisiinariliitto

Suomen Yleislääkärit GPF Oy

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim