Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Hallituskolumni: TK-palvelut – Mitä, mistä ja milloin? 
Etusivu > Hallituskolumni: TK-palvelut – Mitä, mistä ja milloin? 

Hallituskolumni: TK-palvelut – Mitä, mistä ja milloin? 

Alkuvuoden aikana kaikille erikoisaloille pakollisen 9 kk terveyskeskusjakson, yleislääketieteen erityiskoulutuksen (YEK) ja yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen tulevaisuuden suorituskäytänteet ovat olleet pinnalla, kun nykyinen ammatillisen jatkokoulutuksen opinto-opas on päivitetty. Päivityksestä huolimatta yksiselitteistä tietoa on ollut tarjolla varsin vähän, ja jäsenistöltä tulleen palautteen perusteella viestintä tulevien muutosten suhteen on ollut sekavaa. Pyrinkin nyt avaamaan nämä 1.8. voimaan astuvat linjaukset mahdollisimman selkeästi.

YEK 

Yleislääketieteen erityiskoulutus kestää Suomesta valmistuneella lääkärillä kahden vuoden ajan. Koulutus koostuu vähintään 9 kk pituisesta pakollisesta terveyskeskuspalvelusta, vähintään 6 kk pituisesta pakollisesta sairaalapalvelusta, sekä enintään 6 kk kestävästä muusta palvelusta siten, että koulutuksen kokonaispituus on edellä mainittu kaksi vuotta. Näistä jaksoista 9 kk terveyskeskuspalvelu tulee suorittaa suorassa työsuhteessa hyvinvointialueseen. Kokonaisulkoistetulla terveysasemalla työskentely ei siis kartuta tätä jaksoa. 6 kk muun palvelun suorittaminen on mahdollista myös kokonaisulkoistetuilla terveysasemilla, joilla on voimassa oleva koulutussopimus yliopiston kanssa. Vuokratyöfirmojen kautta tehtyä työkokemusta ei enää lasketa osaksi terveyskeskuspalveluita, vaan koulutettavan tulee olla suorassa työsuhteessa palveluntuottajaan.  

Kaikkien erikoisalojen yhteinen 9 kk terveyskeskusjakso 

Jokaiseen erikoislääkärikoulutukseen sisältyy 9 kk terveyskeskusjakso. Tämä jakso tulee suorittaa terveysasemalla, jolla on voimassa oleva koulutussopimus yliopiston kanssa. Perusterveydenhuollon päivystys- tai vuodeosastotoimintaa hyväksytään osaksi 9 kk jaksoa yhteensä enintään 3 kk verran.  Erikoistuvan tulee olla myös suorassa työsuhteessa palveluntuottajaan. Toisin sanoen 9 kk terveyskeskusjakson palvelut kertyvät myös kokonaisulkoitetuissa terveyskeskuksissa, joissa koulutussopimus on voimassa. Vuokratyöfirman kautta tehty työ ei kerrytä myöskään erikoislääkäritutkinnon 9 kk terveyskeskusjaksoa. 

Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus 

Yleislääketieteen erikoistumiskoulutukseen kuuluva muiden alojen kanssa yhteinen 9kk terveyskeskusjakso tulee suorittaa kuten muillakin aloilla. 9 kk terveyskeskusjakson lisäksi koulutukseen kuuluu 27 kk syventävää koulutusta terveyskeskuksessa, joka tulee suorittaa yliopiston koulutuspaikaksi hyväksymässä terveyskeskuksessa. Pakollisten terveyskeskuspalveluiden lisäksi koulutukseen voidaan sisällyttää muuta terveyskeskuskoulutusta yliopiston hyväksymässä terveyskeskuksessa tai muussa toimipaikassa henkilökohtaisella koulutussopimuksella siinä määrin, että annetut osaamistavoitteet täyttyvät. Myöskään yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen palveluita ei pysty kartuttamaan vuokratyöfirman kautta.  

Tiivistetysti 

YEK:n 9 kk terveyskeskuspalvelut tulee suorittaa suorassa työsuhteessa hyvinvointialueeseen. Muiden jaksojen suorittamiseen hyväksytään myös työskentely kokonaisulkoistetuilla terveysasemilla, joilla on voimassa oleva koulutussopimus, kunhan koulutettava on suorassa työsuhteessa palveluntuottajaan. Vuokratyöfirman kautta kerrytettyä työkokemusta ei enää tulevaisuudessa pysty hyödyntämään ammatillisessa jatkokouluttautumisessa.

NLY pyrkii toiminnallaan aktiivisesti ajamaan suorituskäytänteitä kohti laatuperusteisempaa koulutusta, jossa ensisijaisena kriteerinä koulutuksen hyväksymiselle on työnantajan sijasta saadun koulutuksen laatu. Lisätietoja ammatillisesta jatkokoulutuksesta saat laaketieteelliset.fi -sivustolta. 

Markus Hautamäki
LL, Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja