Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Ikuinen innostuja
Etusivu > Ikuinen innostuja

Ikuinen innostuja

Anne Pitkäranta oli luennoimassa laadukkaasta erikoislääkärikoulutuksesta, kun NLYn koulutuspaikkakyselyn tulokset julkaistiin. HUSin saama yksi tähti tuli Annelle järkytyksenä. Järkytys ei johtanut asian kieltämiseen tai lamaantumiseen, vaan johti välittömiin toimenpiteisiin. 

HUS-konsernin tutkimus-, opetus- ja innovaatiojohtajan, professori Anne Pitkärannan, titteli kertoo jo paljon. Itseään sisukkaaksi, rohkeaksi ja luovaksi kuvaava Anne on uransa aikana ollut rohkeasti mukana monessa, muun muassa toiminut Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opetusdekaanina, ollut perustamassa lääketieteellistä tiedekuntaa Qatariin sekä jalkauttanut syöpä- ja genomikeskusta sekä biopankkia tiiviiksi osaksi HUSin toimintaa. Tekevälle sattuu, ja niin kävi myös HUSin erikoislääkärikoulutuksen kanssa. Anne myöntää, että viimeiset vuodet HUS on panostanut hartia voimin tutkimukseen ja koulutusasiat ovat päässeet unohtumaan. 

Anne Pitkäranta kiinnostui tutkimuksen tekemisestä äitiyslomalla lasten hiekkalaatikkoleikkejä seuratessa. ”Rupesin ihmettelemään, miksi osa leikkivistä lapsista näytti kärsivän jatkuvasta nuhasta toisten porskutellessa terveinä. Aloitin tutkimustyön vasta erikoistumisvaiheessa eikä minulla ollut kauaskantoisia suunnitelmia. Yritys tehostaa toimintaa ja lisätä hoitojen vaikuttavuutta tutkimuksen perusteella ovat vieneet mukanaan.” Näiden hiekkalaatikkoleikkien jälkeen Anne on ohjannut lähes 20 väitöskirjaa ja toimii edelleen tutkijana. ”Nuorille tutkijoille voin sanoa, että tutkimustyö antaa paljon, se kasvattaa osaamista ja analyyttistä ja kriittistä ajattelua laajemminkin.” 

Reilu vuosi sitten Anne tajusi, ettei HUSin tutkimusinfra tue laadukkaan kliinisen tutkimuksen tekemistä – päinvastoin.   Lisäksi valtio oli juuri samaan aikaan merkittävästi vähentänyt tutkimusrahoitustaan. Annella ei ole tapana jäädä vatvomaan turhia: ” Työ tulee tehdyksi vain tekemällä ja kynnykseni aloittaa on matala.” Tällä mentaliteetilla alkoi projekti, tarkoituksenaan parantaa tutkijoiden mahdollisuuksia tehdä yhä laadukkaampaa tiedettä. Tulokset ovat huikeat: HUS on rahoittanut tutkimusta 15 miljoonalla eurolla, sähköistänyt eettisen- ja tutkimuslupajärjestelmän, lisännyt statistiikkakoulutusta, kouluttanut yli 100 tutkimushoitajaa ja palkannut oman tutkimusjuristin sekä EU koordinaattorin auttamaan kansainvälisissä apurahahauissa.  HUS nosti myös tutkijoiden palkkoja merkittävästi – korotus näkyy erityisesti erikoistumistaan suorittavien tutkijoiden palkoissa. Vuodesta 2016 lähtien HUS ja Helsingin lääketieteellinen tiedekunta ovat myös pyrkineet parantamaan erikoistuvien lääkäreiden mahdollisuuksia tieteen tekemiseen kohdennetuilla tutkijapaikoilla, joihin sisältyy 2 vuoden aikana mahdollisuus 12 tutkimuskuukauteen erikoistuvan lääkärin palkalla, työsuhde HUSiin säilyttäen. Tänä vuonna näitä paikkoja on ollut jo 50 erikoistuvalle lääkärille. 

Vaikka Annen vuorokaudessa tuntuu olevan tunteja enemmän kuin muilla, ei Annekaan voi panostaa kaikkeen yhtä aikaa. Tämä näkyi karulla tavalla NLYn toteuttamassa vuoden 2018 koulutuspaikkakyselyssä, HUSin saavuttaessa vain vaivaisen yhden tähden. ”Koulutuspaikkakyselyn tulos oli shokki, sillä sekä potilaat että lääkärithän haluavat tänne.” Tarkemmin tilannetta analysoituaan, Anne kuitenkin löytää syitä huonolle menestykselle: ” Kaikki paukut on viime vuosina mennyt kliinisen tutkimuksen eteenpäin viemiseen. Lisäksi suuri huippusairaala on ollut erikoistuvien näkökulmasta arrogantti – erikoistuvat haluavat kahvitaukoja.” 

HUSia arvosteltiin työnantajana erityisesti huonosta perehdytyksestä, työn kuormittavuudesta suhteessa palkkaan sekä haluttomuudesta myöntää perhe- ja tutkimusvapaita. Suuri osa HUSssa työskentelevistä erikoistuvista ei perehdytyksen jälkeen löydä työpisteeseensä tai tarvittavia työvälineitä. ”Noloa on se, että olen ollut lähes 40 vuotta töissä HUSssa ja pari viikkoa sitten törmäsin tunnelissa eksyksissä olevaan potilaaseen. Lähdin näyttämään tietä takaisin osastolle, mutta osasto ei ollutkaan siellä missä luulin sen olevan.” Paperikarttojen jäädessä historiaan ja sairaaloiden muuttuessa paperittomiksi NLY ehdottaakin HUSlle mobiilikarttasovellusta – niin erikoistuvat lääkärit, potilaat kuin sairaalanjohtokin löytäisivät perille! 

Anne Pitkäranta on aina ollut innokas ja nopea, eikä aikaa ole kulunut turhaan vatvomiseen. Jo erikoistumisaikana Annella olisi pitänyt olla apunaan kaksi hoitajatiimiä yhden sijaan ja omin sanoin ympärillä kunnon ”hässäkkä”. Edelleen Anne kertoo nauttivansa työssään siitä, että koko ajan ympärillä tapahtuu paljon kaikkea mielenkiintoista. ”Työssäni on parasta kommunikaatio ja yhteistyö innostuneiden, osaavien ja työstään kiinnostuneiden sekä sitä eteenpäin vievien ihmisten kanssa.” Nopean, energisen ja jatkuvasta hässäkästä nauttivan Annen, onkin ollut vaikea ymmärtää sitä, että kaikki HUSiin erikoistumaan tulevat lääkärit, eivät välttämättä etsi kansainvälistä tutkimusilmapiiriä, uusia innovaatioita tai sankarikirurgiaa.  ”Johtajat ovat niin muutoskeskeisiä, innokkaita ja ahkeria, että eivät ehkä näe etteivät kaikki kaipaa muutosta. Koulutuksessa olevat erikoistuvat ovat eri asia, kun norsunluutornin erikoislääkärit. Meidän onkin jatkossa satsattava myös erikoistuviin lääkäreihin.” Palkkauksen suhteen henkilöstöhallinto on selvittänyt muiden yliopistosairaaloiden palkkatason: ”HUSssa erikoistuvien lääkäreiden peruspalkka on noin 50€ pienempi verrattuna muissa yliopistoklinikoissa työskenteleviin erikoistumisvaiheen lääkäreihin. Kokonaispalkka sen sijaan on jopa hieman parempi kuin esimerkiksi Kuopiossa, johtuen kenties hieman suuremmasta aktiivituntien määrästä.” 

Mitä me sitten voimme odottaa ensi vuoden koulutuspaikkakyselyssä HUSlta? ” Muuta suuntaahan yhdestä tähdestä ei ole kuin ylöspäin. Ensi vuonna odotan kolmea tähteä, ja sitten vuonna 2020 neljästä viiteen tähteä. Tavoitteena on, että jatkossa koulutus ja tutkimus voivat mennä käsi kädessä. Yhtään sukupolvea ei ole mahdollisuus missata, koska myös HUS tarvitsee tulevaisuuden tekijöitä. 

Anne kertoo energisyytensä taustalla olevan innostuksen kaikkeen uuteen. Uutta Anne onkin urallaan luonut. Vuonna 2015 Annen toinen kausi Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opetusdekaanina keskeytyi, kun Anne rekrytoitiin Qatariin perustamaan lääketieteellistä tiedekuntaa. ” Islamilaiseen maailmaan tutustuminen oli mielenkiintoinen prosessi. Islam on paljon laajempi, kun uutisia seuraamalla välittyvä kuva ja se sisältää monia variaatioita ja asennoitumistapoja. Opin miltä itse tuntuu olla maahanmuuttaja.” Kuinka Qatarin lääketieteellinen tiedekunta sitten eroaa Helsingin vastaavasta: ”Qatarin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ohjelma muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden, missä uuden oppiminen perustuu selkeästi aiemmin hankittuun osaamiseen ja esimerkiksi anatomian ja fysiologian opiskelu on integroitu kokonaisuuteen.” Anne on myös viime vuosina tehnyt hartiavoimin töitä jalkauttaakseen kansallisia kärkihankkeita, kuten syöpä- ja genomikeskusta sekä Helsingin biopankkia tutkijoiden ja kliinikoiden käyttöön. Anne kuvaa biopankkia ”tutkijan aarrearkuksi.” Lisää biopankeista ja näiden aarrearkkujen avaamisesta pääset lukemaan tämän lehden seuraavilta sivuilta.  

Tutkimus-, opetus- ja innovaatiojohtajan näkemyksiin koulutuksesta ja tutkimuksesta onkin jo pureuduttu. Vielä olisi jäljellä innovaatiot. Mikä on Anne Pitkärannan mukaan seuraava suuri lääketieteellinen innovaatio, joka rantautuu Suomeen? ” Yksilöllistetty lääketiede, joka huomioi ihmisen yksilölliset ominaisuudet ja tarpeet väestötason tilastollisten suositusten sijaan sekä digitaalisuuden myötä kehittyvä henkilön omatoimisuus joka johtaa siihen, että yksilö ymmärtää paremmin oman tilansa ja vaihtoehtonsa.” Jäämme innolla odottamaan, osuuko arvaus oikeaan.  

KUKA?
Anne Pitkäranta 
Syntynyt: 1955 
Koulutus: Lääketieteen lisensiaatti, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri, lääketieteen tohtori, hallinnon pätevyys, korva-, nenä- ja kurkkutautiopin dosentti 
Harrastukset: Rintamiestalon kunnossapito sekä jooga ja pilates tunnit 
Perhe: Puoliso ja aikuinen tytär 
Minä kolmella adjektiivilla kuvailtuna: Sisukas, rohkea, luova 
Energisyyteni salaisuus: Innostus uuteen 

 

Enni Sanmark, LL 

Kirjoittaja ihailee Anne Pitkärantaa suuresti ja toivoo säilyttävänsä samalla tavalla innostuksen uuteen koko uransa ajan 

Avainsanat: