Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Kannanotto: Lääkärikoulutuksen johtamisopintoja on uudistettava vastaamaan todellisia tarpeita
Etusivu > Kannanotto: Lääkärikoulutuksen johtamisopintoja on uudistettava vastaamaan todellisia tarpeita

Kannanotto: Lääkärikoulutuksen johtamisopintoja on uudistettava vastaamaan todellisia tarpeita

Johtaminen kuuluu jokaisen lääkärin päivittäiseen työhön ja se tulee nähdä kiinteänä osana lääkärin ammattitaitoa. Johtamisen osaaminen lähtee yksilöstä, oman ajattelun ja toiminnan lähtökohtien tiedostamisesta sekä oman toiminnan johtamisesta. Luonteva jatkumo on ryhmän sekä jokapäiväisten prosessien johtaminen ammattilaisen hyvin tuntemassa toimintaympäristössä ja lopulta organisaatio- ja systeemitason johtaminen. 

Laadukas johtaminen on työntekijöiden ja työyhteisöjen hyvinvoinnin kulmakivi. Sen puuttuminen aiheuttaa työntekijöiden uupumusta, työhön sitoutumisen ongelmia, tehottomuutta ja ongelmia tarjotun palvelun laadussa ja potilasturvallisuudessa (1,2). Painoarvoonsa nähden tämän osaamisalueen koulutukseen ei kohdenneta tarpeeksi huomiota ja resursseja. Korjausliikkeitä tulisi tehdä ripeästi, sillä murroksessa oleva terveydenhuolto vaatii johtamiselta paljon ja työvoimapula tulee koskemaan myös johtamistyötä nykyisen johdon eläköityessä (3,4).

Tällä hetkellä johtamisopinnot eivät rakennu johdonmukaisella tavalla. Perusopetuksessa aihetta korkeintaan sivutaan (5). Erikoistumisopintojen pakollisten opintojen sisällöt vaihtelevat suuresti yliopistojen välillä ja ne keskittyvät usein aiheisiin, jotka eivät palvele jokaisen erikoistuvan arjen työtä (6). 

Johtamistaitojen opiskelu ja käytännön opettelu tulisi jaksottaa mielekkäällä tavalla koko opiskelu- ja erikoistumistaipaleelle. Lääketieteellisen peruskoulutuksen aikana tulisi oppia itsensä, käytännön hoitotilanteen sekä moniammatillisen ryhmätyöskentelyn johtamista. Peruskoulutuksessa tulee myös hankkia tuntemusta terveystaloustieteen ja terveydenhuollon lainsäädännön perusteista sekä tutustua palvelujärjestelmään potilaan hoitoprosessin ymmärtämiseksi ja johtamiseksi (7). Erikoistumisopintojen pakollisen osion tulisi edelleen keskittyä jokaiselle lääkärille keskeisiin arjen johtamistilanteisiin ja näitä taitoja tulisi soveltaa käytännön työelämässä osana osaamisperustaista erikoistumisohjelmaa. Laajentavien, valinnaisten opintojen tulisi olla koottavissa yksilöllisesti mielekkäällä tavalla ja olla tarjolla niille, jotka ovat aikeissa orientoitua yksinomaan terveydenhuollon johtamistehtäviin. 

Toimenpide-ehdotukset

 • Opintoja tulee yhtenäistää yliopistojen välillä
 • Johtamiskoulutus tulee resursoida huomioiden sen pitkäaikainen hyöty
 • Opetuksessa tulee huomioida taitojen opettaminen tiedon rinnalla
 • Johtamisosaaminen tulee liittää osaksi osaamisperustaista erikoistumisohjelmaa
 • Koulutuksen tulee edetä johdonmukaisesti perusopetuksesta erikoistumisopintoihin ja teemojen tulee palvella opiskelijoiden tarpeita oikea-aikaisesti

 

Nuorten Lääkärien Yhdistyksen kannanotto johtamisopintojen kehittämisestä yliopistoille 23.9.2021. Hyväksytty NLY:n hallituksen kokouksessa 12.9.21.

 

JAKELU
– Lääketieteellisten tiedekuntien dekaanit
– Ammatillisen jatkokoulutuksen toimikunnat
– Valtakunnallinen lähijohtakoulutuksen kehittämisen työryhmä

TIEDOKSI
– NLYn jäsenille

Viitteet: 

 1. https://www.laakarilehti.fi/liitossa/liitto-toimii/erityispatevyytena-laatu-ja-potilasturvallisuus/
 2. https://yle.fi/uutiset/3-11046125
 3. https://www.duodecimlehti.fi/duo94060
 4. https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/laakarijohtajien-elakebuumi-alkamassa/
 5. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/terveydenhuoltoartikkelit/laakari-2013-tutkimuslaakarien-arviot-peruskoulutuksestaan-ndash-muutokset-25-vuoden-aikana/
 6. https://nly.fi/lahijohtajakoulutus-hyotya-vai-haittaa/
 7. Valmistuvan lääkärin osaamistavoitteet kohdat 3, 7, 8, 19.6 ja 22 https://www2.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/valmistuvan_laakarin_osaamistavoitteet_0.pdf