Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Kannanotto: Työnantajan on huolehdittava terveydenhuollon työntekijöiden turvallisuudesta koronavirusepidemian aikana
Etusivu > Kannanotto: Työnantajan on huolehdittava terveydenhuollon työntekijöiden turvallisuudesta koronavirusepidemian aikana

Kannanotto: Työnantajan on huolehdittava terveydenhuollon työntekijöiden turvallisuudesta koronavirusepidemian aikana

Uusi koronavirus (SARS-CoV-2) on tunnistettu aiheuttajaksi maailmanlaajuisessa pandemiassa (WHO 12.3.2020), joka on levinnyt myös Suomessa epidemiaksi maaliskuussa 2020. Koronaviruksen aiheuttama COVID-19-tauti aiheuttaa osalle sairastuneista vakavan keuhkokuumeen, joka voi johtaa kuolemaan.

Terveydenhuoltohenkilökunta on etulinjassa huolehtimassa sairastuneista. Tässä tilanteessa on kiinnitettävä erityistä huomiota terveydenhuollon työntekijöiden turvallisuuteen. Maailmalla useita kymmeniä lääkäreitä on menehtynyt koronavirusinfektioon ja vaikeat taudinkuvat on yhdistetty riittämättömään suojaukseen ja suureen altistukseen. Myös Suomessa on havaittu puutteita ja epäselvyyttä henkilökunnan ohjeistuksissa. 

Nuorten Lääkärien Yhdistys vaatii työnantajia huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä myös poikkeusoloissa. 

Oikeanlaisesta ja riittävästä suojauksesta on huolehdittava kaikkien terveydenhuollon työntekijöiden osalta kaikissa toimipisteissä 

– Henkilökunta tulee kouluttaa suojainten oikeaan ja turvalliseen käyttöön. Ilman asianmukaisia suojaimia työntekijöitä ei tule altistaa virukselle.
– Erityisesti päivystysalueella altistumisriski tulee tunnistaa, arvioida ja huomioida kaikissa potilaskohtaamisissa.
– Työhön liittyvien riskien arvioinnissa on käytettävä riittävää asiantuntemusta, jota on työn terveellisyyden ja turvallisuuden osalta työterveyshuollolla. 

Henkilökunnan altistusta tulee vähentää kaikin keinoin

– Henkilökunnan sisäiset altistukset tulee selvittää käytettävissä olevin resurssein mahdollisimman nopeasti ja kattavasti, jotta infektio ei pääse leviämään henkilökunnan keskuudessa.
– Työpisteellä on oltava vain välttämätön henkilökunta. Työntekijää ei tule velvoittaa läsnäoloon työpisteellä, jos työn voi järjestellä tehtäväksi etänä kokonaan tai osittain.
– Riskiryhmiin kuuluvat työntekijät tulee sijoittaa työtehtäviin, joissa tartuntariski on mahdollisimman pieni. Etätyön tekemistä suositellaan. Tarvittaessa työntekijä on vapautettava työvelvoitteesta.
– Raskaana olevia ja eläkkeeltä töihin kutsuttavia tulee kohdella kuin riskiryhmään kuuluvia. 

Työntekijöiden psyykkisestä ja fyysisestä jaksamisesta on huolehdittava

– Työntekijöillä tulee olla aina mahdollisuus konsultaatiotukeen.
– Uusiin työtehtäviin tulee järjestää riittävä perehdytys.
– Työnantajan tulee mahdollistaa riittävä vuorokausilepo.

 

Lisätietoja:
Jesper Perälä
puheenjohtaja
Nuorten Lääkärien Yhdistys
jesper.perala@nly.fi
0405351058

Lotta Oksanen
varapuheenjohtaja
Nuorten Lääkärien Yhdistys
lotta.oksanen@nly.fi

 

Nuorten Lääkärien Yhdistys (NLY) on 12 000 lääkärin asiantuntija- ja edunvalvontaorganisaatio. NLY liittää yhteen Suomen nuoret lääkärit, edistää heidän ammatillista kehitystään, valvoo heidän ammattiinsa liittyviä etujaan sekä ilmaisee heidän mielipiteensä maan terveydenhuollolle ja lääkärikunnalle tärkeissä kysymyksissä. NLY:ssä uskomme, että hyvinvoiva ja osaava lääkäri on paras lääkäri potilaalle.

Kannanotto tulostettavassa muodossa

 

JAKELU
Sairaanhoitopiirit
Yliopistolliset sairaalat
Sosiaali- ja terveysministeriö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Työterveyslaitos
Työ- ja elinkeinoministeriö
KT Kuntatyönantajat
Terveystalo
Mehiläinen
Pihlajalinna
Aava