Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Kapteeneita ja KOVA-lääkäreitä
Etusivu > Kapteeneita ja KOVA-lääkäreitä

Kapteeneita ja KOVA-lääkäreitä

Oli tuulinen talvi-ilta 25.1.2018. Olin syksyn aikana metsästänyt kokoon yhteystietoja useilta TAYS:n suurilta erikoisaloilta tavoitteenani kerätä erikoistuvien vanhimmat tai ”kapteenit” yhteen keskustelemaan. Urakka oli haastava, koska tehtävänimike on erikoisalasta ja työpaikasta vaihdellen vaihteleva, häilyvä tai olematon. Osassa sairaaloista on käytössä myös esimiestyöhön valmentavia, erityisiä hallinnollisen erikoistuvan virkoja.

Paikalle tuli erikoistuvia koulutuksen eri vaiheista, yhdistävänä tekijänä joko erityisvastuut muiden erikoistuvien joukossa tai muunlainen kiinnostus lääkärintyön kulissien takaisiin tapahtumiin. Mietimme NLY:n ensimmäisen koulutuspaikkakyselyn tuloksia yhdessä Johanna Rellmanin kanssa, ja pohdimme yhteisiä keinoja työ- ja koulutuspaikkamme kehittämiseen. Siinä sivussa tutustuttiin ja keskusteltiin pikkunaposteltavan sekä saunomisen merkeissä.

Keskustelussa tuli ilmi, että koulutus toteutui erityisen jouhevasti paikoissa, jossa oli nimetty koulutusvastuuhenkilö. Parhaita vastuuhenkilöitä kuvasivat pedagogiset taidot sekä kiinnostus koulutusta kohtaan. Heillä oli myös aikaa tehtävänsä toteuttamiseen. Sairaanhoitopiirissä oli jo aikaisemmin selvitetty osalla erikoisaloista toimivien koulutusvastuulääkäreiden toimenkuvaa ja toiminnan kehittämistä. Eri erikoisalojen käytännön kokemusten koonti toimi lähtölaukauksena jo pidempään suunnitellun koulutusvastuulääkäritoiminnan kehittämistyön käytännön toteutukselle.

Sairaanhoitopiirin johto oli kiinnostunut koulutuspaikkakyselyn tuloksista. Tiedostettiin myös, että tulevat muutokset erikoistumisjärjestelmään tarvitsevat toteuttajia.  Koulutukseen haluttiin panostaa ja koulutusvastuulääkärin ajatusta oli alustavasti selvitetty jo etenkin TAYS:in anestesian alan koulutusjärjestelyiden pohjalta. Työ koulutusvastuulääkärin tehtävän kehittämiseen käynnistyi oikeaan aikaan ja kohtasi myötätuulta. Projektin vetäjäksi lähti kollega Johanna Rellman.

Kehitys viestii uudesta asenteesta erikoislääkärikoulutukseen. Suuret rattaat lähtivät alun perin pyörimään ministeriötasolta erikoislääkärikoulutuksen uudistamisohjelman myötä. Suuret linjat ovat koulutusvastuulääkäriprojektin kaltaisten käytännön toimien kautta kiteytymässä konkretiaksi.

Tämä konkretia on jo mitattavissa: TAYS nosti NLY:n 2018 koulutuspaikkakyselyssä profiiliaan kokonaissijoituksessa toiseksi parhaaksi yliopistosairaalaksi 2017 vuoden vaatimattomammalta sijoitukseltaan. Erityismainintana TAYS:in kuvantaminen saavutti neljänneksi parhaan koulutuspaikan tittelin sijoittuen samalla kaikista erikoissairaanhoidon koulutuspisteistä parhaalle sijalle. TAYS:n kuvantamisella on jo vuosia toiminut oma erikoistuvien koulutuksesta vastaava lääkäri.

KOVA-lääkäriprojektin ensimmäisten beetatestaajien sopimukset on allekirjoitettu ja projektiin liittyvien pedagogisten kurssien suosio on ylittänyt odotukset. Toivottavasti hyvät kokemukset koulutusvastuulääkäreistä rohkaisevat muitakin erikoisaloja sekä koulutuspaikkoja käynnistämään positiivista kierrettä, jossa hyvä koulutus luo hyvää osaamista ja asiantuntevia, työssään viihtyviä erikoislääkäreitä.

Pyry Jylhä-Vuorio

NLY Tampereen puheenjohtaja