Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Käytännön kokemuksia hyvästä koulutuspaikasta
Etusivu > Käytännön kokemuksia hyvästä koulutuspaikasta

Käytännön kokemuksia hyvästä koulutuspaikasta

Noin vuosi sitten valmistumiseni lähestyessä oli suurten päätösten aika. Omalla kohdallani pohdittavana oli, että missä terveyskeskuksessa haluaisin työskennellä seuraavat yhdeksän kuukautta. Itse menin päätökseni kanssa kaupunki edellä, mutta selvää oli myös se, että työpaikan tulisi olla tunnetusti hyvä koulutuspaikka. NLY:n Koulutuspaikkakyselyn avulla sellainen oli helppo löytää, ja sainkin sovittua itselleni työt seuraavalle syksylle kehuja keränneeseen terveyskeskukseen.

Nyt töitä on takana jo useampi kuukausi ja voin olla melko tyytyväinen päätökseeni. Olen päässyt käytännössä kokemaan, miten etenkin hyvä perehdytys, ohjaus ja työn joustavuus vaikuttavat positiivisesti viihtymiseeni uudessa työympäristössä. Huomioitavaa on, että jokaisella työpaikalla on omat haasteensa ja Suomen perusterveydenhuollossa laajojakin ongelmia. Tässä kirjoituksessa keskitytään kuitenkin toteamiini positiivisiin puoliin, joita hyvä koulutuspaikka voi tuoreelle nuorelle lääkärille parhaimmillaan tarjota.

Perehdytys ja ohjaus

Työpaikkojen panostus perehdytykseen vaihtelee tunnetusti paljon. Itsekin olen päässyt kokemaan molemmat ääripäät ja voin todeta, että töihin on todellakin helpompi ryhtyä huolellisen perehtymisen jälkeen. Laadukas perehdytys merkitsee mielestäni ensimmäisten päivien potilastietojärjestelmän sekä tiloihin tutustumisen lisäksi myös hommien sujuvan käynnistymisen seuraamista. Eteen tulevat käytännön pulmat eivät usein ole etukäteen ennustettavissa ja jokaisella on oma tahtinsa päästä sisään uuden työpaikan rytmiin. Omalla työpaikallani perehdytykseen oli varattu aikaa (paljolti toki Apotista johtuen) käytännössä koko viikko, mikä tuntui aivan luksukselta! Lisäksi töiden käynnistyttyä omaa aikataulua oli – ja on alun jälkeenkin – mahdollista muokata omaan tahtiin sopivaksi. Heti ensimmäisenä päivänä tapasin minulle nimetyn ohjaajalääkärin, joka on ollut tukenani aina tarvittaessa tästä lähtien.

Hyvässä koulutuspaikassa seniorit ovat helposti konsultoitavissa. Meillä töissä jopa niinkin helposti, että voin kysyä asiaa piipahtamalla huoneeni ulkopuolella yhteisissä tiloissa, soittamalla seniorille tai lähettämällä hänelle some-aikakauden kasvattien suosikin eli Skype-viestin. Konsultoitavissa olevia henkilöitä on useita ja he ovat helposti tavoitettavissa. Olen saanut kaikilta aina ystävällisen vastauksen tai vähintäänkin neuvon kääntyä jonkun enemmän asiasta tietävän henkilön puoleen. Pidempää pohdintaa vaativia kysymyksiä tai potilastapauksia käydään läpi viikoittaisten tutortuntien lopuksi. Tarvittaessa oman ohjaajan kanssa voi sopia kalenteriin kahdenkeskisen ajan, jolla pulmia ratkotaan yhteistuumin.

Ammatillinen kasvaminen

Hyvässä koulutuspaikassa jokaisen yksilöllistä ammattiin kasvamista tuetaan. Minulla oli ensimmäisen viikon jälkeen ohjaajani kanssa tapaaminen, jossa kävimme läpi tavoitteitani, toiveitani ja urasuunnitelmiani. Terveysasemalla hoidetaan luonnollisesti monenlaisia potilaita, mutta melko paljon sielläkin on työpäivien sisällön suhteen tuunausvaraa työpaikan joustavuudesta ja resursseista riippuen. Ilmoitin itse suuntaavani operatiiviselle alalle ja sitä tukemaan olen saanut ottaa mm. paljon toimenpidepäiviä. Sivusta seuranneena tiedän myös pediatriasta ja/tai naistentaudeista kiinnostuneiden saaneen helposti neuvolapäiviä aikatauluihinsa.

Koulutus

Voiko koulutuspaikoista edes kirjoittaa mitään ottamatta kantaa niiden sisältämän koulutuksen laatuun? Onnekseni tästä aiheesta on ilo kirjoittaa, sillä saan jatkuvasti työssäni koulutusta monipuolisesti eri aiheisiin liittyen. Viikoittaiset tutortunnit on kirjattu YEK-lääkäreille aikataulupohjaan, jotta kaikilla olisi mahdollisuus varmasti osallistua niille. Aiheet ja koulutustuokioiden vetäjät vaihtelevat ja toiveitakin saa esittää. Koulutus on ollut mielestäni laadukasta jopa poikkeusoloista huolimatta – olemmekin onneksi saaneet olla tänä syksynä läsnä näissä tilaisuuksissa, jolloin interaktiivisuus on ollut huomattavasti parempaa kuin etänä.

Mitä erillisiin koulutuspäiviin tulee, niin niihin osallistuminen on toteutunut luvatun mukaisesti. Lääkäriliiton täydennyskoulutussuosituksen mukaan lääkärille tulisi mahdollistaa kymmenen työpaikan ulkopuolista koulutuspäivää vuodessa työnantajan kustantamana. Viime vuonna tämä toteutui valitettavasti vain 12%:lla koulutuspaikkakyselyyn vastanneista. Tämänkin suhteen olen siis saanut olla onnekkaassa asemassa! Viime kuussa pääsin osallistumaan NuoriLääkäriPäiville, ja tässä kuussa odotan innolla tulevia Yleislääkäripäiviä.

Työympäristö

Itselleni tärkein asia työpaikalla on rento ja ystävällinen ilmapiiri. Montaa retuperälläkin olevaa asiaa sietää paremmin, jos työyhteisö on hyvä. Meillä on töissä mielestäni hyvä meininki ja se tekee arjesta vähemmän ankeaa jopa keskellä harmaata marraskuuta. Koen, että työpaikallamme on helppo tuoda esiin kehityskohteita. Ideat otetaan mielellään vastaan ja niitä jopa aktiivisesti kysellään viikoittaisissa kokouksissa ja tarvittaessa kohdennetummin eri työtehtäviin liittyen.

Nuorten lääkärien kuormittuneisuus on yleistä terveyskeskustyössä, mutta omalla kohdallani se on pysynyt toistaiseksi ainakin kohtuullisissa rajoissa. Yhtenä merkittävimmistä tekijöistä työssä jaksamisen kannalta pidän kokemusta siitä, että pystyn hallitsemaan ja muokkaamaan itse omaa työtäni. Tämä tunne ei tosiaankaan ole itsestäänselvyys, minkä huomaan toistuvasti keskustellessani eri työpaikoissa olevien ystävieni kanssa. Meillä töissä on mahdollista tehdä myös etäpäiviä pari kertaa kuussa, mikä on kohdallani helpottanut terveyskeskustyölle tyypillistä paperityökuormaa huomattavasti.

Tutkimustyö

Moni nuori lääkäri tekee ammatillisen jatkokoulutuksen ohessa tutkimustyötä. Toiset tähtäävät määrätietoisesti kohti tohtorintutkintoa, kun taas toisten suhtautuminen tutkimukseen voi olla toistaiseksi varovaisen uteliasta. Joka tapauksessa suunnitelmien etenemisen kannalta on olennaista, että päivätyö ei poissulje tutkimustyön pariin hakeutumista. Vuoden 2020 koulutuspaikkakyselyssä 27% vastanneista ilmoitti tekevänsä parhaillaan tutkimustyötä. Heistä puolet kertoi tutkimustyön ajoittuvan vapaa-ajalle. Omalla kohdallani harkitsen juuri johonkin uuteen projektiin ryhtymistä ja olen miettinyt paljon sen sovittamista yhteen YEK:n suorittamisen kanssa. Jos mietin konkreettisia keinoja tätä edistämään, niin ainakin osa-aikainen työviikko olisi mahdollinen ratkaisu ja työnantajani puolesta helposti järjestettävissä.

Miksi vastata koulutuspaikkakyselyyn?

Nuorena lääkärinä terveyskeskuksessa työskentely voi olla vaativaa ja ajoittain raskastakin, mutta hyvässä koulutuspaikassa työkuorma on hallittavissa eikä sen anneta paisua ylitsepääsemättömiin mittoihin. Näihin asioihin panostamalla voidaan pitää työntekijät paremmin sitoutuneena pidempiaikaisiin työsuhteisiin ja jopa kannustaa hakeutumaan uralle yleislääketieteen parissa. Ja vaikka suunnitelmat olisivatkin muualla, on hyvästä tk-jaksosta varmasti hyötyä millä tahansa lääketieteen alalla.

NLY:n koulutuspaikkakysely selvittää YEK-lääkärien ja erikoistuvien työskentely- ja koulutusolosuhteita tänä vuonna jo viidettä kertaa. Vastaa sinäkin ja vaikuta siihen, että tulevaisuudessa yhä useampi työpaikka tarjoaisi nuorille lääkäreille laadukasta koulutusta!

 

Rebekka Laitinen
NLY:n koulutusvaliokunnan jäsen
Helsinkiläinen YEK