Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Kun Euroopan nuoret lääkärit saapuivat Helsinkiin
Etusivu > Kun Euroopan nuoret lääkärit saapuivat Helsinkiin

Kun Euroopan nuoret lääkärit saapuivat Helsinkiin

Toukokuussa NLY isännöi Euroopan nuorten lääkärien yhdistyksen kevätkokousta Helsingissä. 

Saimme kunnian isännöidä EJD:n (European Junior Doctors) eli Euroopan nuorten lääkäreiden kevätkokousta Helsingissä 27.-28.5. Järjestö ei välttämättä ole kovin tuttu monelle, mutta kyseessä on 22 maan nuorista lääkäreistä koostuva eurooppalainen järjestö, jolla on jäseniä noin 300 0000. Yhdistyksen toiminnasta vastaa kahdeksanhenkinen hallitus ja lisäksi heillä on toimisto Brysselissä, jossa juoksevia asioita hoitaa toimistonhoitaja. EJD pitää yllä tilannekuvaa erikoistuvien lääkäreiden asioista eri jäsenmaissa ja nostaa näistä keskeisempiä laajempaan tarkasteluun. Työoloja ja erikoistuvien asioita pyritään kehittämään myös yleiseurooppalaisella tasolla. Lisäksi tiettyihin maakohtaisiin asioihin voidaan tehdä kannanottoja jäsenjärjestön näin toivoessa, jolloin asioiden taakse saadaan huomattavasti laajempi kollegajoukko.  

EJD pitää yllä tilannekuvaa erikoistuvien lääkäreiden asioista eri jäsenmaissa ja nostaa näistä keskeisempiä laajempaan tarkasteluun. 

EJD:n yleiskokous järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä, ja kukin jäsenmaa isännöi kokousta vuorollaan. Suomessa on viimeksi kokoustettu 2005 ja saimme tuolloin EJD:ssä vaikuttaneen nykyisen Lääkäriliiton koulutuspäällikön Sami Heistaron kokouksen puheenjohtajaksi. Lisäksi ministeri Aki Lindén vieraili kokouksessa tuomassa valtiovallan tervehdyksen. Paljastipa ministeri samalla myös, että hän edelleen maksaa NLY:n jäsenmaksua ja lukee nuorten lääkärien ajatuksia Nuori Lääkäri Lehden sivuilta. Syksyllä vetovastuu kokouksen järjestämisestä siirtyy Norjan nuorille lääkäreille. 

Kahden tiiviin kokouspäivän aikana käytiin läpi ajankohtaisia asioita eri jäsenmaista kootusti. Yleisenä huolestuttavana trendinä oli heikko terveydenhuollon työvoimapolitiikan suunnittelu käytännössä jokaisessa jäsenmaassa. Suomesta nostimme esille hoitajien tilanteen sekä tiettyjen erikoisalojen pienen hakijamäärän ja täyttämättä jääneet vakanssit sekä jatkuvan kiireen lääkärintyössä. Toisaalla taas merkittävinä haasteina nähtiin lääkärityövoiman muuttaminen ulkomaille parempien työolojen perässä (mm Kreikka, Italia, Kroatia).  

Yleisenä huolestuttavana trendinä oli heikko terveydenhuollon työvoimapolitiikan suunnittelu käytännössä jokaisessa jäsenmaassa. 

Keskustelun perusteella työtehtävien siirtely eri ammattiryhmiltä toiselle koettiin haasteena Suomen lisäksi myös muualla. Pohjoismaalaisittain usein kyseessä olivat tutun kuuloisesti erilaisten sosioekonomisten ongelmien lisääntyminen enenevissä määrin vastaanotoilla sekä lääkärille siirretyt sihteerin-, siivous- ja IT-tehtävät, jotka vievät aikaa varsinaisesta potilastyöstä. Eteläisemmässä Euroopassa (Portugali) näitä oli keskitetty erityisesti erikoistuville lääkäreille johtuen näiden edullisemmista palkkakustannuksista sairaaloille. Moni ongelma siis kuulosti hyvinkin tutulta kansainvälisellä foorumilla käsiteltynä. 

Moni ongelma siis kuulosti hyvinkin tutulta kansainvälisellä foorumilla käsiteltynä. 

Toisaalta eurooppalaisilla kollegoilla oli myös haasteita, jotka suomalaisittain voivat kuulostaa vieraammilta kuten huoli erikoislääkärikoulutuksen maksullisuudesta (Latvia), lääkäreihin kohdistuva sakkouhka, mikäli kiireisen reseptinuusinnan yhteydessä tapahtuu virheitä (Norja) tai hankalasti täytettävien lääkärin vakanssien täyttäminen pyrkimällä luomaan lääkärityöttömyyttä poliittisella ohjauksella (Portugali). Yhteenvetona voitaneen sanoa, että joka puolella Eurooppaa lääkärityövoiman ja terveydenhuollon työntekijöiden resursoinnin suunnittelussa on laajasti puutteita ja paljon kehitettävää. 

Kokouksessa valittiin myös erikoistuvien lääkärien edustajia UEMS:n eli Euroopan erikoislääkärijärjestön erikoisalakohtaisiin jaoksiin. Näitä on omansa kullekin erikoisalalle ja jokaisessa on sekä varsinaisen, että varaedustajan paikka. Myös Suomesta oli edustusta hakijoiden ja valittujen joukossa. Mikäli oman erikoisalan asiat kiinnostavat eurooppalaisella tasolla kannattaa kyseinen vaihtoehto pitää mielessä, sillä uusia edustajia valitaan tasaisin väliajoin. 

Kokouksessa valittiin myös erikoistuvien lääkärien edustajia UEMS:n eli Euroopan erikoislääkärijärjestön erikoisalakohtaisiin jaoksiin. 

Tiiviistä ja pitkistä kokouspäivistä huolimatta osallistujille järjestettiin myös sosiaalista ohjelmaa. Suomalaisen buffetruokailun lisäksi esiteltiin tietysti saunakulttuuria, meneillään olleita jääkiekon MM-kilpailuja sekä Helsingin sisäsaaristoa. Toisen kokouspäivän illallisen yhteydessä päästiin nauttimaan delegaatiomaiden järjestämistä lyhyistä esityksistä. 

Omasta ja delegaation puolesta kiitos kaikille järjestelyissä mukana olleille ja tapahtuman mahdollistaneille. 

Aleksi Leikas

NLY:n hallituksen jäsen, kansainväliset asiat 

Kuvat: Nea Välimäki