Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Lääkärijärjestöt julistavat ilmastohätätilan
Etusivu > Lääkärijärjestöt julistavat ilmastohätätilan

Lääkärijärjestöt julistavat ilmastohätätilan

Maapallomme ekokriisi uhkaa suoraan ihmisen terveyttä. Lääkärikunta näkee uhan niin suureksi, että nopeat yhteiskunnalliset muutokset ovat välttämättömiä. Tieteellinen näyttö ongelmien laajuudesta on riittävää, ja tehokkaita keinoja tilanteen korjaamiseen on jo olemassa. Tutkimuksen avulla tulee jatkuvasti kehittää vaikuttavampia keinoja. Vaadimme päättäjiltä aktiivisia toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. 

Luonnonvarojen kestämätön käyttö, ilmastokriisi ja luonnon monimuotoisuuden romahtaminen ovat merkittäviä terveysuhkia ja vaikuttavat ihmislajin tulevaisuuteen. Ilman hyvinvoivaa maapalloa meillä ja tulevilla sukupolvilla ei ole mahdollisuutta elää hyvää ja turvallista elämää. 

Maailmanlaajuinen ympäristökriisi vaikuttaa jo nyt merkittävästi ihmisten terveyteen eri puolilla maailmaa. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen lisäävät myös uusien pandemioiden riskiä. Ilmaston lämpenemisestä johtuva kuivuuden lisääntyminen ja merenpinnan nousu kaventavat ihmisten elinalueita ja johtavat ilmastopakolaisuuteen. Osa maapallosta muuttuu elinkelvottomaksi tulevina vuosikymmeninä, jos ilmaston lämpenemistä ja luonnonvarojen ylikulutusta ei saada hallintaan. Tämä heijastuu myös Suomeen ja Eurooppaan. 

Ympäristökriisi on monitahoinen, viheliäinen ongelma, jossa olemme yhtä aikaa sekä kärsijöinä että aiheuttajina. Hyvinvointiyhteiskuntamme on rakennettu uusiutumattomia luonnonvaroja vapaasti hyödyntämällä, mutta elintasomme ylläpito ei jatkossa ole mahdollista ylikulutuksen avulla. Terveydenhuoltosektori kuormittaa omalta osaltaan toiminnallaan maapalloa ja käyttää luonnonvaroja. Tunnustamme lääkäreinä oman vastuumme ja haluamme olla osa ratkaisua. 

Vetoamme myös terveydenhuollon ammattilaisiin ja organisaatioiden päättäjiin aktiivisen kestävyystyön käynnistämiseksi. Esitämme, että jokaisessa terveydenhuollon yksikössä otetaan ekologinen kestävyys osaksi käytännön toimintaa. 

Suomessa on vakaa ja vauras yhteiskunta, minkä vuoksi meillä on mahdollisuus ja vastuu toimia kestävyyskysymysten ratkaisuissa edelläkävijänä. Koronapandemian ei tule hidastaa vaan vauhdittaa ratkaisuja. Nyt tarvitaan päätöksiä ja tekoja, joilla ohjataan koko yhteiskunta kestävään toimintaan. Meillä ja lapsillamme on vain yksi maapallo. Terveytemme ja elämämme on sen hyvinvoinnista riippuvainen. 

Maailman Lääkäriliiton (World Medical Association) tavoin julistamme ilmastohätätilan. Vetoamme lääkäreinä valtakunnan päättäjiin ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi alle kahteen asteeseen ja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Pyydämme, että teette kaikki ne vaikeat ja epämieluisat päätökset, joita tarvitaan siirryttäessä kohti kestävää yhteiskuntaa.

 

Suomen Lääkäriliitto 

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry 

Nuorten Lääkärien Yhdistys ry

Nuorten Hammaslääkärien Yhdistys ry

Finska Läkaresällskapet rf

Suomen Hammaslääkäriliitto

Suomen Yleislääkärit GPF ry

Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry – SELY

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry

Elokapina Lääkärit

 

Lisätietoja:

Suomen Lääkäriliitto: Heikki Pärnänen heikki.parnanen@laakariliitto.fi 040 5465316
11.1.alk. Mervi Kattelus mervi.kattelus@laakariliitto.fi 0505415784

Suomen Hammaslääkäriliitto: tj Henna Virtomaa henna.virtomaa@hammaslaakariliitto.fi 09 6220 2535

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry: Hanna Rintala hanna.rintala@lsv.fi 0505770918

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry: Outi Romero outi.romero@duodecim.fi 09 6188 5218

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry: Vesa Pohjola vesa.pohjola@apollonia.fi 040 146 3696

Finska Läkaresällskapet rf: Pamela Edgren kansliet@fls.fi 09 4776 8090

Nuorten Lääkärien Yhdistys ry: Jesper Perälä jesper.perala@nly.fi 

Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry – SELY: Tuija Kuusmetsä tuija.kuusmetsa@sely.fi 040 522 9062

Suomen Yleislääkärit GPF ry: Päivi-Maarit Luukkonen paivi-maarit.luukkonen@fimnet.fi 09 3930 758

Nuorten Hammaslääkärien Yhdistys ry: Jessica Juslin puheenjohtaja.nhly@gmail.com  

Elokapina Lääkärit: Viivi Joutsen laakarit@elokapina.me