Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Lääketieteellisen tutkimuksen jatkuvuus uhattuna
Etusivu > Lääketieteellisen tutkimuksen jatkuvuus uhattuna

Lääketieteellisen tutkimuksen jatkuvuus uhattuna

Suomi on perinteisesti ollut lääketieteen tutkimuksen kärkimaita, mikä on mahdollistanut uudenaikaisimmat, tuoreeseen näyttöön perustuvat ja laadukkaat hoidot suomalaisille potilaille. Kuitenkin viime vuosina tieteellisen tutkimuksen tekemiseen tarkoitettu rahoitus on johdonmukaisesti niukentunut. Nykyisestä kehitystrendistä kärsivät viime kädessä potilaat.

Osaltaan lääketieteen tutkimusta rampauttaa kliinistä työtä tekevien lääkäreiden heikentyneet mahdollisuudet osa-aikaiseen tutkimustyöhön, kun terveydenhuollon palvelujärjestelmä keskittyy yhä enemmän laadun sijaan suoritteita ja käyntien määrää mittaavaksi. Tieteellisen tutkimuksen läpimurtoja saavutetaan harvoin lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä saavutukset ovat mittavia.

Lääketieteelliselle tutkimukselle tyypillistä on toimiminen osana tutkimusryhmää ja tutkimuksen tekeminen tulisi kulkea potilastyön ohessa lääkärin koko uran ajan. Uuden oppiminen on jatkuvaa ja tutkimustyö pitää lääkärin uusimman tiedon harjalla. Lisäksi kyky arvioida ja soveltaa uutta tietoa potilastyöhön pysyy hyvänä.

”Jos tutkimukseen ei ole käytettävissä työaikaa eikä siitä saa minkäänlaista kompensaatiota, muotoutuu tutkimustyöstä herkästi melkoisen kuluttavaa. Väitöskirjaan tähtäävää tutkimustyötä tehdään usein hektisen erikoislääkärikoulutuksen ja lapsiperhearjen rinnalla, jolloin riski uupumiselle, työn viivästymiselle, jopa keskeytymiselle on huomattava. Resursoinnilla on merkittävä lääkärien työskentelyä ohjaava vaikutus, minkä vuoksi resurssien leikkaaminen on vahva viesti arvostuksen puutteesta” kommentoi väitöskirjatutkija Sara Mäkelä.

”Tutkimustyö on arvostettavaa lääkärin työtä siinä missä potilastyökin, ja tutkimustyölle tulee antaa työrauha ja sille kuuluva arvostus – siten takaamme tulevaisuuden laadukkaimman ja vaikuttavimman terveydenhuollon maassamme.” toteaa NLY:n puheenjohtaja Sara Launio.

 

Yhteydenotot:

Sara Launio
Puheenjohtaja, Nuorten Lääkärien Yhdistys
sara.launio (at) nly.fi, p. 040 865 9196

Eino Solje
Puheenjohtaja, Terveydenhuollon tulevaisuus ja työurat, Nuorten Lääkärien Yhdistys
eino.solje (at) nly.fi, p. 040 842 5553

 

Aloite Lääkäriliiton valtuuskunnalle tutkijalääkäreiden työskentelymahdollisuuksien parantamiseksi.