Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Lakimiesten työttömyys lääkärien maksettavaksi?
Etusivu > Lakimiesten työttömyys lääkärien maksettavaksi?

Lakimiesten työttömyys lääkärien maksettavaksi?

Lääkärien työttömyyskassa sekä Lakimiesten työttömyyskassa ovat toukokuussa julkaistun tiedotteen mukaan aloittaneet sulautumisvalmistelut, joiden mukaan Lakimiesten työttömyyskassa sulautuisi Lääkärien työttömyyskassaan 1.1.2022. Nuorten Lääkärien Yhdistys on ihmetellyt, että asiasta ei ole käyty käytännössä lainkaan keskustelua lääkärikunnassa, minkä vuoksi yhdistys on selvittänyt aiotun sulautumisen taustoja. Kysyimme Lääkärien työttömyyskassalta perusteluja sulautumiselle, mutta erikoista on, etteivät Lääkärien työttömyyskassalta saadut perustelut kaikilta osin näytä vastaavan Sosiaali- ja terveysministeriöstä saatuja tietoja.

Saimme Lääkärien työttömyyskassalta tiedon, jonka mukaan

”Kaavaillut muutokset työttömyyskassalakiin tulevat todennäköisesti aiheuttamaan sen, että kumpikaan työttömyyskassa ei enää yllä lain edellyttämään vähimmäisjäsenmäärään.”

ja että

”Työttömyyskassalain uudistus on ollut jo pitkään valmisteltavana sosiaali- ja terveysministeriössä.”

sekä

”Osa laista on jo voimassa. Loppuosan valmistelu jatkuu koronakiireiden jälkeen. Valmistelussa on mm. työttömyyskassan vähimmäisjäsenmäärän nostaminen nykyisestä 8 000 jäsenestä. Kukaan ei tiedä mihin vähimmäismäärä tulee asettumaan.”

Selvitimme asiaa kuitenkin myös Sosiaali- ja terveysministeriöstä, mistä saadun tiedon mukaan

”Työttömyyskassojen vähimmäisjäsenmäärän korottamisesta käytiin keskustelua aiemman työttömyyskassalain uudistuspaketin yhteydessä, mutta mitään aktiivista lainsäädännön valmistelutyötä ei ole tällä hetkellä käynnissä tai työryhmää tätä varten perustettu.”

Avoimia kysymyksiä on muitakin. Lääkäriliiton jäsenmaksuun on tähän mennessä sisältynyt myös Lääkärien työttömyyskassan jäsenmaksun. Tietoa siitä, miten asia jatkossa tulee olemaan, ei vielä ole, kuten ei myöskään varmuutta mahdollisista vaikutuksista jäsenmaksun suuruuteen. Lisäksi ainakin tällä hetkellä Lakimiesten työttömyyskassan jäseneksiottokriteerit ovat laveammat kuin Lääkärin työttömyyskassan vastaavat kriteerit, eikä uuden työttömyyskassan jäseneksiottokriteereistä sulautumisen jälkeen ole vielä tietoa.

Kieltämättä kassojen yhdistymisessä on varmasti hyötyjäkin, kuten kahden pienen toimiston yhdistämisestä seuraava turva esimerkiksi henkilöstön riittävyyteen yksittäisten työntekijöiden poissaolojen aikana. Kaikki asiasta tarjotut perustelut eivät kuitenkaan selvityksemme mukaan aivan pidä paikkaansa. Selkeä viestintä ja perusteellinen keskustelu yhdistymisen hyödyistä ja haitoista hyvissä ajoin ennen päätöksentekoa olisivatkin tervetulleita. Nyt päätös on kuitenkin edessä nopealla aikataululla, vaikkei ministeriölähteiden mukaan asialla ole ainakaan mitään lainsäädännöllistä kiirettä. Allekirjoittaneille ei ainakaan ole vielä täysin selvää onko yhdistyminen todella perusteltua. Voi olla – tai sitten ei.

NLY on hallituksen kokouksessaan käsitellyt asiaa ja päättänyt tiedottaa jäseniään asiasta sekä heidän vaikuttamismahdollisuudestaan. Jokaisella kassan jäsenellä on yksi ääni käytettävissään kassan kokouksessa. Lääkärien työttömyyskassan ylimääräinen kokous pidetään torstaina 9.9.2021 klo 17 kokoushuoneessa Karolina (Mäkelänkatu 2, sisäänkäynti Vääksyntie puolelta, 8.krs, Helsinki). Kokouksessa päätetään Lakimiesten työttömyyskassan sulautumisesta Lääkärien työttömyyskassaan ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Kokousjärjestelyjä varten kokoukseen osallistumisesta pyydetään ilmoittamaan 2.9.2021 mennessä sähköpostitse osoitteella tkassa@laakarientkassa.fi. Etäosallistumismahdollisuudesta ei ole tietoa.

Lääkärien työttömyyskassa:
-Jäseniä lähes 24 000, sisältää myös hammaslääkärit ja eläinlääkärit
-Lääkärien työttömyyskassan vuoden 2020 työttömyysaste oli 2 %
-Vuoden 2021 jäsenmaksu 21 euroa

Lakimiesten työttömyyskassa:
-Jäseniä lähes 13 000
-Lakimiesten työttömyyskassan vuoden 2020 työttömyysaste oli 5,5 %
-Vuoden 2021 jäsenmaksu 59 euroa

Arviot yhteisestä kassasta:
Lääkärien työttömyyskassan johtajan arvion mukaan,
”Fuusiolaskelmissa Lakimiesten ja lääkärien työttömyyskassan pidemmän aikavälin jäsenmaksu on 28 – 30 euroa vuodessa.”

 

Henri Viitanen
Terveyspoliittisen valiokunnan puheenjohtaja
henri.viitanen@nly.fi

Jesper Perälä
NLY:n puheenjohtaja
jesper.perala@nly.fi

Avainsanat: