Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Määräaikaisuuksien ketjutus pitää lääkärin löysässä hirressä – Nuoret Lääkärit vaativat muutosta
Etusivu > Määräaikaisuuksien ketjutus pitää lääkärin löysässä hirressä – Nuoret Lääkärit vaativat muutosta

Määräaikaisuuksien ketjutus pitää lääkärin löysässä hirressä – Nuoret Lääkärit vaativat muutosta

Nuorten Lääkärien Yhdistys on huolissaan lyhytkestoisten, ketjutettujen virkamääräysten esiintymisestä lääkärikunnan palvelussuhteissa. Ongelma korostuu erityisesti erikoistuvien lääkärien ja nuorten erikoislääkärien kohdalla. Suurin osa ketjutetuista määräaikaisista virkamääräyksistä on laittomia. 

Viranhaltijalain perusteella viranhaltija tulee ottaa määräaikaiseksi vain hänen omasta pyynnöstään tai erityisen, viranhaltijalaissa 2 luvun 3 § momentissa esitetyn syyn vuoksi. Esimerkiksi koeaika ei ole syy määräaikaisuudelle. Vaikka määräaikaisuudelle olisi peruste, tulee silti koko sovitulle työjaksolle tehdä yhtenäinen virkamääräys.

Lyhyiden virkamääräysten ketjuttamista perustellaan usein virkapohjien puutteella, tämä ei kuitenkaan ole laillinen syy sovittua työjaksoa lyhyemmille virkamääräyksille. Monesti työntekijän pitkäaikainen tarve on ilmeinen ja tiedossa jo ensimmäistä virkamääräystä kirjoitettaessa. Tällöin epävarmuus virkasuhteen jatkumisesta ei saa kaatua lääkärille vaan hänelle tulee taata koko työskentelyjakson mittainen palvelussuhde. Virkapohjiin liittyvät byrokraattiset haasteet tulee sen sijaan ratkoa hallinnollisin keinoin.  

Konkreettisesti lyhyet, ketjutetut virkamääräykset aiheuttavat lääkärille huolta työsuhteen jatkumisesta. Riski määräyskirjan uusimatta jättämiseen on olemassa, vaikka työsuhteesta olisi sovittu pidemmälle jaksolle aiheuttaen huolta ja epävarmuutta. Toimipisteiden kirjavat käytännöt määräyskirjojen uusimisessa eivät ole soveliaita; laki on kaikille sama. Toisena ongelmana ovat erityisesti vanhempainvapaat. Virkamääräyksen tulee aina jatkua keskeytyksettä vanhempainvapaan yli, mikäli palvelussuhde myös ilman vanhempainvapaata jatkuisi. Lääkäri on oikeutettu vanhempainvapaalla kertyviin lomapäiviin ja varmuuteen työn jatkumisesta vapaan jälkeen lain mukaisesti. Koko työjakson käsittävän virkamääräyksen kanssa vastaavia ongelmia ei ilmene.  

Lyhyet ja ketjutetut virkamääräykset voivat näkyä paitsi työntekijöiden, myös työnantajien haasteena. Lähtökohtana tuleekin olla aina toistaiseksi voimassa oleva virkasuhde ja määräaikaisuustilanteissa palvelussuhde tulee taata koko sovitulle jaksolle. Virkamääräys on molemmille osapuolille sitouttava ja turvaa tuova sopimus, joka lisää työntekijän sitoutumista työnantajaan ja mahdollistaa pidempiaikaisen kehitystyön.

Nuorten Lääkärien Yhdistys vaatii, että lääkärien lyhyiden virkamääräysten ketjuttamisesta luovutaan. Lääkäreillä on lain suomat oikeudet luottaa työsuhteen jatkuvan sovitun keston mukaisesti sekä jäädä perhevapaille vailla pelkoa lomapäivien tai pahimmillaan koko työpaikkansa menettämisestä.

 

Nuorten Lääkärien ratkaisuna arjen parantamiseksi terveydenhuollossa lopetetaan lyhyiden määräaikaisuuksien ketjuttaminen ja virkamääräys tehdään koko sovitun ja tarvittavan työjakson pituiseksi.

Ole se muutos, jota lääkärin työ tarvitsee. Anna Lääkäriliiton vaalissa äänesi Nuorelle Lääkärille.

Lue lisää: nly.fi/vaalit


Lisätietoja:

Lotta Oksanen
NLY:n varapuheenjohtaja
lotta.oksanen@nly.fi

 

Lisää aiheesta:
Lääkäriliiton lakimies Heli Hartman-Mattila kirjoittaa Lääkäriliiton blogissa asiasta lakimiehen näkökulmasta: “Aivan yksiselitteinen pääsääntö on, että kun työnantajalla on työ, joka tarvitsee tekijää, otetaan siihen henkilö sitä tekemään ilman, että työskentelylle on määränpää näkyvissä.”