Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Millainen lääkäri soveltuu pitämään etävastaanottoa?
Etusivu > Millainen lääkäri soveltuu pitämään etävastaanottoa?

Millainen lääkäri soveltuu pitämään etävastaanottoa?

Usein keskustellaan, että minkälaiset potilaat ja vaivat sopivat etävastaanotoilla hoidettaviksi, mutta harvemmin keskusteluihin on noussut, että kuka etävastaanottoa soveltuu pitämään.

Valviran (1) mukaan etäpalvelun on oltava lääketieteellisesti asianmukaista, mutta miten tämä määritellään? Lääkäriliiton Etälääketieteen suosituksen (2) mukaan “etälääketieteen keinoja käyttävillä lääkäreillä täytyy olla asianmukainen lupa harjoittaa lääkärinammattia siinä maassa tai valtiossa, johon he palvelujaan tarjoavat, ja heidän tulee olla päteviä sillä lääketieteen alalla, jonka palveluja he tarjoavat.” Maailman Lääkäriliitto (3) mainitsee muun muassa, että etävastaanottoa tarjoavalla lääkärillä tulisi olla vaadittavat ammatilliset taidot ja liiton mukaan lääkärin tulisi käyttää olemassaolevia hoitosuosituksia. Riittävätkö nämä ohjeistamaan, että kuka soveltuu pitämään etävastaanottoa?

Lääketieteen opiskelijoille on tarjottu useilta eri palveluntarjoajilta mahdollisuutta työskennellä etävastaanotoilla. Kandi tai jo valmistunut lääkäri, seuraavat kysymykset olisi hyvä esittää sekä itsellesi että työnantajalle ennen työsopimuksen allekirjoittamista. 

Onhan minulle nimetty ohjaava lääkäri, jota voin tarvittaessa konsultoida? Työskentelenkö ohjaajan kanssa samoissa työtiloissa? Jos etävastaanotolla arvioin, että potilas tulee pyytää läsnäolovastaanotolleni, voiko ohjaaja tulla tarvittaessa myös tapaamaan potilasta?

 

Onko minulla mahdollisuus ohjata potilas läsnäolovastaanotolle? 

 

Onko minulla riittävä lääketieteellinen perusosaaminen?

 

Onko minulla riittävä kokemus lääkärinä? Olenko tavannut ja tutkinut riittävästi potilaita, että voin arvioida samoja vaivoja etänä?

 

Ovatko potilaat minulle entuudestaan tuntemattomia?

 

Mitkä ovat omat rajani etälääkärinä? Minkälaiset vaivat ja potilasryhmät soveltuvat hoidettaviksi etäyhteyksien avulla ylipäätään? Tunnenko käytettävät järjestelmät? Onnistuuko kommunikaatio etäyhteyksien avulla varmasti niin, että potilas ymmärtää mistä on kyse?

 

Mikä on työnantajan vastuu ammatillisten taitojen riittävyyden arvioinnissa? Entä etävastaanoton pitämiseen tarkoitettujen laitteistojen hankinnassa?

 

Mihin otan yhteyttä teknillisiin ongelmatilanteisiin liittyen?

Etävastaanotot ovat tervetullut muutos erityisesti pandemian aikana, mutta muutoksen oikean suunnan löytämiseksi tarvitsemme ammattikunnan sisällä vilkasta keskustelua etävastaanottojen järjestämisestä erityisesti lääkärin näkökulmasta. Jokaisen etätöitä tekevän lääkärin pitää itse miettiä omat fyysiset ja henkiset rajansa tarkasti.

Monet pienet ja yksinkertaiset vaivat sekä tuttujen potilaiden kontrollit voivat helpostikin soveltua etävastaanotolle, mutta tämän arvioiminen ei ole aina helppoa kokeneellekaan lääkärille. Toisaalta kokemus karttuu tapaamalla ja tutkimalla potilaita, joten perinteinen läsnäolovastaanotto on siten opin kannalta erittäin tarpeellinen kandeille ja vasta valmistuneille lääkäreille. Pohdittava on myös se, että voiko lääkäri pitää yksinomaan etävastaanottoja, vai tulisiko ammattitaidon säilyttämisen nimissä työnkuvaan kuulua potilaiden hoitamista sekä etänä että myös läsnä.

On tullut vastaan lääkärin autonomiaa uhkaavia sääntöjä, joiden mukaan tietty prosentuaalinen osuus potilaskontakteista olisi hoidettava etänä. Tämän tyyppiset säännöt voivat olla haitallisia etenkin potilaille, mutta kääntäen myös lääkärille, sillä ulkopuoliset paineet hoitopäätösten tekemiseksi ovat ongelmallisia hoitovastuun kannalta. Lääkärin erityisenä oikeutena on päättää taudin määrittämisestä ja hoidosta sisältäen statuksen tekemisen, mikäli lääkäri päättää sen olevan tarpeen. 

Nostimme asian esiin Lääkäriliiton Helsingin alueen edunvalvontavaliokunnassa ja esitimme Lääkäriliitolle pyynnön päivittää etätyöskentelyä koskevat suositukset.

 

Kirjoittajat

 

Sonja Aukee
Edunvalvontavaliokunnan puheenjohtaja
Nuorten Lääkärien Yhdistys

ja

Jacob Vikström
Edunvalvontavaliokunnan jäsen
Nuorten Lääkärien Yhdistys

 

Lähteet:

  1. https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/yksityisen_terveydenhuollon_luvat/potilaille-annettavat-terveydenhuollon-etapalvelut
  2. https://www.laakariliitto.fi/laakarin-tietopankki/kuinka-toimin-laakarina/etalaaketieteen-suositus/
  3. https://www.wma.net/policies-post/wma-statement-on-guiding-principles-for-the-use-of-telehealth-for-the-provision-of-health-care/