Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Minne menet, NLY?
Etusivu > Minne menet, NLY?

Minne menet, NLY?

Nuorten Lääkärien Yhdistys uudisti strategiansa vuonna 2016. Silloin yhdistyksen tavoitteeksi asetettiin hyvä lääkärin arki. Yhdistyksen ydintehtäviin luettiin keskeisesti muun muassa hyvinvointi ja koulutuskysymykset. Hyvinvoinnin tekijöiksi nostettiin työn resursointi ja työnkuva, vapaa-ajan riittävyys, palkkaus sekä oikeus perehdytykseen ja ohjaukseen.

Strategian hyväksymisestä ei ole kulunut vielä montakaan vuotta, mutta terveydenhuollon toimintakenttä on muuttunut merkittävästi. Nuoret lääkärit työskentelevät muuttuneessa ympäristössä. Erikoislääkärikoulutukseen aiemman ilmoittautumisen sijaan haetaan ja erikoislääkärikoulutuksen aikamääreet katoavat. Lääketiedettä opiskelevien nuorten määrä on kasvanut merkittävästi ja toisaalta terveyspalvelurakenne on täysin uudistumassa sote-uudistuksen myötä (tätä kirjoitettaessa hallituspuolueilla on vielä yhden äänen enemmistö). Lisäksi on epäselvää, miten terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtävät tullaan jakamaan tulevaisuudessa, kuten esimerkiksi mahdollisesti laajeneva hoitajien reseptinkirjoitusoikeus.

Samaan aikaan myös NLY:een pyritään vaikuttamaan eri tahoilta ja yhdistys joutuu ottamaan kantaa kysymyksiin, joihin ei välttämättä yksiselitteisiä vastauksia ole tarjota. Lisäksi NLY:n toiminta saa jatkuvasti uusia muotoja joidenkin toimintojen jäädessä pois.

NLY:n perustehtävien mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi hallituksen tulee pyrkiä vaikuttamaan päätöksenteko-organisaatioihin. Muutosten tekeminen yhteiskunnassa on kuitenkin muuttunut entistä dynaamisemmaksi ja kuten jokainen on varmasti huomannut, sote-uudistuskin ehtii mennä uusiksi useaan kertaan kahden NLY:n valtuuskunnan kokouksen välillä.

Myös NLY:n toiminta ja pyrkimykset lääkäriliiton sisällä edellyttävät jäsenistön ja valtuuskunnan asettamia tavoitteita.

Muuttuneessa toimintaympäristössä NLY tarvitsee päivitetyn strategian ohjaamaan hallituksen toimintaa. Uudistetun strategian myötä NLY:n tulee kyetä toimimaan ja vaikuttamaan tehokkaasti jäsenistöön liittyvissä keskeisissä kysymyksissä. Samalla tarvitaan suuntaviivoja sille, millä laajuudella ja millä tasoilla yhdistyksen tulee tulevaisuudessa toimia. Strategia on tärkeä työkalu valtuuskunnan, jäsenistön ja hallituksen välisessä viestinnässä. Strategian päivitysprosessi on alkamassa ja toivottavaa on, että mahdollisimman moni NLY:n jäsen osallistuu tähän tärkeään työhön.

Muutoksista huolimatta yhdistyksemme ydintehtävä kuitenkin on ja pysyy. Yhdistyksen alkuvaiheen aktiivi Per-Erik Aschan kuvasi yhdistyksen perustamisen motiiveja seuraavasti: ”Pyrkimys oli puolustaa lääkärikuntaa taloudellista sortoa vastaan sekä aivan erikoisesti suojella nuoria lääkäreitä heidän hakiessaan erikoistietoja lääketieteen eri aloilta lääkärintutkintonsa jälkeen. Lääkärien tiedonhalun väärinkäyttöön tähtäävien yritysten vastustaminen synnytti yhdistyksen.”

Eino Solje (eino.solje@nly.fi)
NLY:n hallituksen varapuheenjohtaja