Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Mitä ChatGPT tietää Koulutuspaikkakyselystä?
Etusivu > Mitä ChatGPT tietää Koulutuspaikkakyselystä?

Mitä ChatGPT tietää Koulutuspaikkakyselystä?

Mikä on KPK / koulutuspaikkakysely?

ChatGPT: KPK voi olla lyhenne termistä “Koulutuspaikkakysely”. Koulutuspaikkakyselyt ovat kyselyjä, joita käytetään opetuksen ja koulutuksen suunnittelussa ja arvioinnissa.

KPK-vastaavat: NLY:n ja Lääkäriliiton toteuttamassa Koulutuspaikkakyselyssä arvioidaan ammatillisen jatkokoulutuksen koulutuspaikkoja koulutuksellisuuden onnistumisessa. Koska jatkokoulutus tapahtuu pääosin työpaikoilla, opetuksen ja koulutuksen rinnalla myös yleiset työ-olosuhteet vaikuttavat arviointiin. Koulutuspaikkakyselyn tavoitteena on arvioida koulutuspaikkoja siis monipuolisesti ja laaja-alaisesti, jotta voitaisiin tämän tiedon avulla parantaa koulutus- ja työoloja kaikkien eduksi.

Miten koulutuksen laatua voidaan mitata?

ChatGPT: Koulutuksen laadun mittaaminen voi olla monimutkainen tehtävä, ja se voi vaihdella eri koulutusasteiden ja kontekstien mukaan. Laadun mittaaminen edellyttää monipuolista tietoa ja usein useiden mittareiden ja menetelmien käyttämistä. Tässä on joitakin yleisiä tapoja, joilla koulutuksen laatua voidaan mitata:

 1. Tulosten arviointi (koulutettavien suoriutuminen)
 2. Opiskelijapalautteet
 3. Opettajien ja henkilöstön arviointi
 4. Koulutusresurssit
 5. Kurssin sisältö ja opetussuunnitelma
 6. Valmistuneiden seuranta
 7. Vertailut muihin oppilaitoksiin
 8. Akreditoinnit ja sertifikaatit

KPK-vastaavat: Koulutuspaikkakysely pyrkii selvittämään koulutuksen laatua laaja-alaisesti monin eri mittarein. Vastaajat arvioivat joitain tekoälynkin esiin tuomista osa-alueista kyselyssä. NLY on luonut tähtiluokituksen suositteluarvioiden perusteella. Lisäksi tarkoituksena on lanseerata tähtiluokituksen rinnalle pisteytysjärjestelmä, jolla koulutuksen laadun mittaaminen olisi entistä luotettavampaa.

Mikä on viiden tähden koulutuspaikka? 

ChatGPT: “Viiden tähden koulutuspaikka” ei ole virallinen koulutustermi, mutta se voi viitata koulutuslaitokseen tai -ohjelmaan, joka nauttii erittäin hyvästä maineesta ja tarjoaa erinomaisen koulutuksen. Koulutuspaikkojen ja -ohjelmien arvosteluissa ja vertailuissa käytetään joskus tähtiä tai muita arvosteluasteikkoja osoittamaan niiden laatua ja mainetta.

Viiden tähden koulutuspaikka voi merkitä seuraavia asioita:

 1. Erinomainen opetus
 2. Pätevä opetushenkilökunta
 3. Laaja kurssitarjonta
 4. Hyvät resurssit
 5. Hyvä maine

KPK-vastaavat: Meidän mielestämme viiden tähden koulutuspaikka on työpaikka, jossa nuori lääkäri viihtyy ja kehittyy ammatillisesti. NLY:n hyvän koulutus-, työ- ja päivystyspaikan kriteerien perusteella viiden tähden koulutuspaikkaan kuuluvat muun muassa

 1. Riittävä tuki
 2. Säännöllinen koulutus
 3. Mahdollisuus antaa ja saada palautetta
 4. Ohjaajien koulutus
 5. Aikaa itsensä kehittämiseen
 6. Riittävä resursointi
 7. Selkeä perehdytys
 8. Aikaa työstä palautumiseen
 9. Hyvä johtaminen
 10. Hyvä ilmapiiri

Hyvä koulutus- ja työpaikka on monitekijäinen kokonaisuus, johon edes ChatGPT ei osaa antaa absoluuttista vastausta. Teemme jatkuvaa kehitystyötä Koulutuspaikkakyselyn eteen, jotta Koulutuspaikkakyselyssä näkyvät ajankohtaiset ja nuoren lääkärin elämään vaikuttavat tärkeät teemat. Käytämme Koulutuspaikkakyselyä edunvalvonnan työkaluna nuoren ja erikoistuvan lääkärin elämänlaadun parantamiseksi. Lisäksi saamme Koulutuspaikkakyselystä tieteellistä tutkimusnäyttöä nuoren lääkärin työkuormasta ja siitä, mikä tekee työ- ja koulutuspaikasta viiden tähden arvoisen.

Tavoitteenamme on, että jokainen koulutuspaikka Suomessa ansaitsee viisi tähteä!

Teksti: Krista Korja ja Maria Lagus
Koulutuspaikkakyselyvastaavat