Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Näin saat lääkärin terveyskeskukseen
Etusivu > Näin saat lääkärin terveyskeskukseen

Näin saat lääkärin terveyskeskukseen

Professori Ulla Hannelius puolusti (HS 19.5.) jo aiemmin tehtyä ehdotusta sijoittaa vastavalmistuneet lääkärit terveyskeskuksiin kolmen vuoden ajaksi. Tämän hämmentävän ehdotuksen lisäksi Hannelius puhui ajoista, jolloin lääkärit työskentelivät kunnanlääkäreinä vuorokauden ympäri ja harvoin pitivät vapaata viikonloppuisin.

Todettakoon, että kunnanlääkärin työaikamalli ei ole tätä päivää eikä ympärivuorokautinen työskentely ole edes potilasturvallista. Lisäksi jo nyt jokainen erikoistuva lääkäri suorittaa 9 kuukauden mittaisen terveyskeskuspalvelun 5-6 vuotta kestävän erikoislääkärikoulutuksen aikana. Tämän 9 kuukauden jakson jälkeen jokainen jatkaa koulutustaan valitsemallaan erikoisalalla, joita on yli 50 eri vaihtoehtoa yleislääketieteen lisäksi. Ongelma ei siis ole se, etteikö lääkäreitä saataisi terveyskeskuksiin vaan se, että lääkärit vaihtuvat niissä tiuhaan ja liian harva jää tekemään uraa terveyskeskuslääkärinä.

Asiat voisivat olla toisin. Keinot saada nuoria lääkäreitä töihin terveyskeskuksiin ovat hyvin yksinkertaiset eivätkä kaikki keinot suinkaan tarkoita lisää menoja.

Terveyskeskuksista saadaan houkuttelevia huolehtimalla niiden maineesta monipuolista ja palkitsevaa työtä tarjoavina työpaikkoina ja parantamalla työolosuhteita.

Terveyskeskuslääkärin työnkuva on yhtä aikaa antoisaa ja haasteellista, joten perehdytys työntekoon on oltava riittävä sekä työskentelytapojen että itse medisiinan kannalta.

Työmäärän on oltava kohtuullinen niin, että tavallisesta viikkotyöajasta 80% riittää sen suorittamiseen. Lääkärinkin on saatava käydä biopausseilla kuten vessassa ja lounaalla.

Inhimilliset tekijät on huomioitava. Sairastuneelle lääkärille on annettava aikaa toipua huolimatta työpaikan kiireistä. Pienten lasten vanhemmille on osa-aikainen työaika sallittava ja toisaalta miksei kenelle tahansa ilman perusteluja etenkin jos osa-aikaisuus tukee työhyvinvointia ja positiivisesti sitouttaa työpaikkaan.

Vastavalmistuneen lääkärin ammattitaidollinen epävarmuus ja kokemattomuus on huomioitava huolehtimalla, että nuorella on aina kokeneen lääkärin konsultaatiomahdollisuus.

Medisiinisten kysymysten lisäksi työmäärän hallitseminen vaatii työnohjausta, ja se sopii jokaiselle kaikissa uran vaiheissa.

Lääketieteellisen tiedon määrä on alati laajeneva, joten ammatillista koulutusta on järjestettävä säännöllisesti sekä työpaikalla että sen ulkopuolella. Laadukas koulutus tuottaa vaikuttavaa perusterveydenhuoltoa.

Vastoin yleisiä oletuksia, terveyskeskus on loistava paikka tehdä tutkimusta eivätkä aiheet lopu kesken. Työnantaja voi kannustaa tekemään tutkimusta esimerkiksi tarjoamalla mahdollisuuden tehdä sitä kliinisen työn ohella niin, että 50% työajasta menee tutkimiseen ja 50% työhön. Tämän päivän laadukas tutkimus on huomisen hyvää hoitoa.

Kukaan ei halua tehdä työtään huonosti. Lääkärille on järjestettävä mahdollisuus tehdä työnsä hyvin esimerkiksi järjestämällä riittävän pitkät vastaanottoajat potilaiden kohtaamiseen ja hoitamiseen. Vastaanottoaikojen lisäksi myös konsultaatioihin, puheluihin ja toimistotöihin on oltava tarpeeksi aikaa. Kunnanlääkärimallin paras puoli eli pitkäaikaiset potilaslääkärisuhteet on edelleen moderni tapa hoitaa väestöä.

Potilaiden lisäksi myös jokainen lääkäri haluaa tulla kuulluksi. Hyvä johtaja kuuntelee nuorten ajatuksia ja tukee ongelmien ilmetessä. Parhaat kehitysideat tulevat tuoreimmilta työpaikkaa katselevilta silmäpareilta.

Hyvällä johtamisella on valtava merkitys. Kun työsopimusasiat ovat kunnossa ja työkulttuuri kannustava, voivat työntekijät keskittyä rauhassa työntekoon.

Työyhteisön lämmin ilmapiiri on korvaamattoman arvokas. Lääkärille voi olla shokki joutua työskentelemään yksin omassa huoneessaan, joten kollegoiden juttuseuraa on tärkeää saada yhteisten lounas- ja kahvitaukojen aikana.

Jokainen myös haluaa kokea työnsä olevan merkityksellistä. Palautetta saa ajoittain potilaita mutta sitä kaivataan myös työkavereilta.

Lääkäri on asiantuntija, joka kaipaa mahdollisuutta loistaa. Siksi 20% työajasta tulisi saada käyttää sekä oman että koko työyksikön ammatillisen ja työkulttuurin kehittämistä varten. Eihän huippujalkapalloilijatkaan treenaa, koska ovat huonoja, vaan siksi, että haluavat olla maailman parhaita.

 

Sonja Aukee
Edunvalvontavaliokunnan puheenjohtaja
Nuorten Lääkärien yhdistys